Borgerlige om havneflytning: - Vi bliver den mest erhvervsfjendtlige kommune

De blå partier i Næstved Byråd er stærkt utilfredse med den havneplan, som et rødt flertal ser ud til at stemme igennem tirsdag.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Industrilejligheder som i New York, en glasbro mellem siloerne og caféer på toppen.

Det er nogle af visionerne for, hvad Næstved Havn kan komme til at indeholde, når den skal udvikles fra at være erhvervshavn til byområde. 

I hvert fald hvis det står til foreningen City Havn Næstved og øjensynligt også et rødt flertal i byrådet i kommunen, der fredag blev enige om en aftale, der skal flytte industrihavnen ud af bymidten

Læs også
Borgerlige om havneflytning: - Vi bliver den mest erhvervsfjendtlige kommune
Læs også
Borgerlige om havneflytning: - Vi bliver den mest erhvervsfjendtlige kommune

Aftalen skal endeligt vedtages på byrådsmødet tirsdag. Men her venter der ikke kun opbakning og gode miner. 

Havnens død

De borgerlige partier er nemlig stærkt utilfredse med beslutningen - og ikke mindst processen. I et brev kalder de blandt andet beslutningen et "overgreb" på erhvervslivet.

- Det er overraskende, fordi der trods alt har været en dialog frem og tilbage. Der har været forskelligheder, men det er overraskende, fordi der sidder tre socialdemokrater i vores havnebestyrelse, og vi har været enige hele vejen igennem. Det er vi så åbenbart ikke mere, siger Torben Johansen, der sidder i Næstved Byråd for Det Konservative Folkeparti. 

Torben Johansen, der sidder i Næstved Byråd for Det Konservative Folkeparti, er dybt fortørnet over den måde, de røde partier i byrådet har ageret på. Arkivfoto.
Torben Johansen, der sidder i Næstved Byråd for Det Konservative Folkeparti, er dybt fortørnet over den måde, de røde partier i byrådet har ageret på. Arkivfoto. Foto: Mahmoud Riyad Al-Tamir – TV2 ØST

Udover utilfredsheden med at være uden for aftalen, så er de blå partier også lodret uenige i aftalens punkt med, at industrihavnen skal afvikles uden at have fået en placering til en kommende udflytning.

- Vi har været enige om, at vi skal lave udvikling, forskellen i vores holdninger er, at vi i blå blok gerne vil bevare vores erhverv og en industrihavn, fordi den er i så kraftig udvikling, som den er, og vi har nogle virksomheder, som har national betydning, siger Torben Johansen og fortsætter:

- Men med det her udkast, der bliver havnen låst fast, for de må ikke tage nye kunder, de skal afvikle undervejs, og det vil sige, at havnen ikke får nogen reel overlevelsesmulighed.

Læs hele brevet her

Blå blok (valggruppe-2) i Næstved Byråd udtaler sig samlet vedrørende Næstved Havn og byudviklingen.

Det var både overraskende og bekymrende at man fredag den 26. maj, i flere medier, kunne læse at Socialdemokraterne, De Radikale, SF og Enhedslisten er enige om at sende havnen ud af byen i 2034, med markante begrænsninger for havnens virke fra nu og til 2034.

Det er overraskende, da opfattelsen i blå blok var at vi fortsat forhandlede. Dagen før var repræsentanter fra begge sider, med meget kort varsel samlet til drøftelse af havnens fremtid. Alle var vi enige om at byudviklingen skal sættes i gang. Vi var også enige om at en udflytning af havnen kunne fremskynde byudviklingen. Det der manglede, var en retorisk vending, hvor blå blok ønskede at fastslå, at vi fortsat ønskede en erhvervshavn, men det ønskede rød blok ikke. Den ellers så samlende borgmester undlod da også at samle hele byrådet. Det var nemlig blå blok der selv måtte invitere os indenfor til forhandling.

Da vi onsdag eftermiddag kun fik et halvt døgn til at møde op, valgte en samlet blå blok Kasper Schnieder Liberal Alliance, Süleyman Yücel Venstre og Torben Johansen konservative til at forhandle, på hele den blå gruppes vegne, torsdag morgen med borgmester Carsten Rasmussen og Andreas Pourkamali Radikale Venstre, hvor sidstnævnte meget hurtigt gjorde klart, at de ikke havde noget forhold til Næstved Havn eller de kunder der var, den skulle blot fjernes. Sidst på formiddagen torsdag, gik parterne derfor hver til sit med et forslag der kunne drøftes i baglandet inden vi kunne fortsætte.

Det bekymrende var at tiden reelt var spildt. Der var nemlig en aftale på plads allerede onsdag, og den ønskede borgmesteren tilsyneladende at fastholde, uagtet om det var med det smalleste flertal. Der var derfor tale om spil for galleriet. Det var aldrig hensigten at blå blok skulle deltage.

Mest bekymrende er dog at havnen fra beslutningen tages, fratages rettet til at servicere ny kunder, men kun må servicere nuværende kunder og efterhånden som de udfaser skal afgive arealer til byudvikling. Det giver reelt ikke havnen og dens kunder nogen fremtidsmuligheder eller optimal drift, når ikke de har en kendt beslutning for udflytning. Desuden lægger man endnu større afstand til havnen, ved at havnen selv skal finde muligheden for en ny placering til en begrænset økonomi som er urealistisk.

Med et snævert flertal i byrådet går man direkte imod den vision for Næstved som vi vedtog for 11 måneder siden og laver det største politiske overgreb mod erhvervslivet som ikke tidligere set. Vi kan herefter skrive os ind i historien som den mest erhvervsfjendtlige kommune i Danmark.

Vi er bekymrende for Næstveds fremtid og kan ikke lægge stemmer til en sådan beslutning, men fremlægger eget forslag der tilgodeser såvel byudvikling som fortsat drift af erhvervshavn.

På vegne af en samlet blå blok

  • Det Konservative Folkeparti

  • Venstre

  • Nye Borgerlige

  • Dansk Folkeparti

  • Danmarksdemokraterne

  • Liberal Alliance

Mangler plan for udflytning

Flertallets plan med havnen er, at alt industri skal være væk i 2034. Den tidsplan kunne Torben Johansen godt gå med til, hvis der også havde været en plan for en placering af en ny havn et andet sted i kommunen. 

- Men det man siger, det er punkt et, at de ikke må tage nye kunder ind, de skal afvikle det, de har, men servicere de kunder, de har på nuværende tidspunkt. Det giver ikke havnen nogen reel mulighed for at komme videre. Det giver heller ikke vores nuværende kunder tro på, at det er levedygtigt, anfægter han. 

Kortet her viser, hvor industrihavnen ligger i dag, og hvor det røde flertal vil flytte virksomhederne hen. Klik videre for at se, hvordan foreningen City Havn Næstved forestiller sig, havnen kan indrettes i fremtiden.
Kortet her viser, hvor industrihavnen ligger i dag, og hvor det røde flertal vil flytte virksomhederne hen. Klik videre for at se, hvordan foreningen City Havn Næstved forestiller sig, havnen kan indrettes i fremtiden. Foto: Grafik: Nick Abildgaard

Udover at havnen ikke må tage nye kunder ind, skal havnen også afgive areal til byudviklingen, efterhånden som de udfaser. Noget, der ifølge Torben Johansen vil koste kommunen dyrt. 

- Derudover siger man, at det er havnens eget ansvar at finde en løsning på udflytningen. Det vil sige, at der ikke ligger noget samarbejde mellem havnen og kommunen. Der siger vi, sådan et stort projekt som byudvikling og havn bør vi lave i fællesskab. Det er en fælles opgave at få det til at lykkes, siger han. 

En urealistisk plan 

Med planen for havnen er der givet en økonomisk ramme på 100 millioner kroner til etablering af en ny erhvervshavn, men det vil ifølge de borgerlige partier forslå som en skrædder i helvede. 

Læs også
Utilfredshed med udspil: - Der findes temmelig mange i rød blok, der allerhelst vil lukke havnen
Læs også
Utilfredshed med udspil: - Der findes temmelig mange i rød blok, der allerhelst vil lukke havnen

- Det er fuldstændigt urealistisk. Det kan ikke lade sig gøre, siger Torben Johansen og fortsætter:

- Man kan ikke lave det havneanlæg. Da man tidligere undersøgte en flytning og havde en plan for en lille havn, som kunderne sagde, de ikke kunne bruge til noget, stod den til at koste 158 millioner. Det er tre år siden nu. Så vi lander i noget helt urealistisk her. 

Borgmester Carsten Rasmussen (S) er dog åben for, at beløbet kan blive større: 

- Når vi siger 100 millioner, er det fordi, vi ikke tror på, at der er råd til at bygge en ny, kæmpe havn til 500-700 millioner, som havnen selv sagde for et års tid siden.

Han vil afvente en undersøgelse for at se, om der for eksempel skal renses jord eller etableres en ny vej da det påvirker, hvor mange penge, der skal bruges. 

Torben Johansen har på vegne af sit eget parti Det Konservative Folkeparti og Venstre, Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti, Danmarksdemokraterne og Liberal Alliance udsendt en pressemeddelelse med partiernes utilfredshed med den nye plan for havnen. 

En erhvervsfjendtlig kommune

Her kommer de med en kras kritik af beslutningen og en dyster forudsigelse af dens konsekvenser:

"Med et snævert flertal i byrådet går man direkte imod den vision for Næstved som vi vedtog for 11 måneder siden og laver det største politiske overgreb mod erhvervslivet som ikke tidligere set. Vi kan herefter skrive os ind i historien som den mest erhvervsfjendtlige kommune i Danmark".

Men den kritik preller af på Carsten Rasmussen, som er overbevist om, at planerne vil skabe grobund for flere arbejdspladser i form af restauranter, servicefag og virksomheder, som vil placere deres kontorer på havnen, fordi det er et attraktivt område. 

- Erhverv er selvfølgelig det, der bliver sejlet ind med skibe og kørt væk med lastbiler, men erhverv er også meget andet. Der er detailhandel og servicefag, som også er erhvervsudvikling i en kommune som Næstved. Så erhvervsfjendsk? Tværtimod. Jeg tror, at det her vil give rigtig mange nye arbejdspladser, lyder det fra ham. 

Men planen for udviklingen af havnen i Næstved er ellers ifølge en ekspert i havneudvikling helt oppe i tiden.

- Det er noget, som man har set mange steder i Danmark og også internationalt. En havn i byen bliver populært sagt spist af bymidten. Og det kan der være mange fordele ved, sagde professor Jesper Raakjær fra Aalborg Universitet til TV2 ØST lørdag

- Man får nogle rigtig attraktive boligområder i de tidligere havneområder ned til noget vand - og erhvervslivet får nogle områder, hvor de kan arbejde uden de samme krav til at vise hensyn til naboerne. Tit giver det konflikter, når man har by og industri op af hinanden. 

Adspurgt til fordelene ved en byudvikling erkender Torben Johansen også, at det også vil komme netop erhvervslivet til gode, at området omkring den nuværende havn bliver udviklet.

Enig i byudvikling

Det er heller ikke selve byudviklingen, han og de borgerlige partier er imod, men planen - eller manglen på samme - for en udflytning af erhvervshavnen. 

- Selvfølgelig er der gode muligheder for noget forretningsliv og nogle caféer og andre aktiviteter. Men derfra og så til at sige, at det tror vi på, der er, uden man har beregnet noget som helst på det og starter med at lukke nogle af de største virksomheder ned, det synes jeg er at gå langt, langt for vidt, siger Torben Johansen og fortsætter:

- Jeg tror ikke, det her fastholder Ardagh (virksomhed, red.) her i Næstved. De skal have en tilgang ind, og hvis ikke de får det der, så rykker de til andre byer. Det kræver så stor en økonomi, at det ikke får lov at ligge i Næstved. Så rykker det til Polen. 

Sådan kunne havnen indrettes, viser en skitse fra den frivillige forening City Havn Næstved.
Sådan kunne havnen indrettes, viser en skitse fra den frivillige forening City Havn Næstved. Foto: City Havn Næstved

De blå partier er nu ved at lægge sidste hånd på deres eget forslag til havnens fremtid. 

 - I store træk går det ud på, at vi er fuldstændigt på linje med den del omkring udviklingen skal i gang, vi er også enige i 2034, men vi vil også have en sikkerhed for, at vi kan arbejde sammen om at få lavet en udflytning af havnen, så vi ikke skal fortælle kunderne onsdag morgen, at nu er det slut, siger Torben Johansen. 

Ydernæs et godt bud 

Ifølge ham er havnens drift og kunderne, der skal finansiere det, der er behov for i en ny erhvervshavn. Det endelige beløb kan han ikke sige nu. 

- Det kræver, at man har et konkret projekt, der er skitseret, som kan sendes i udbud, og som vi kan lave undersøgelser på. Så kan man begynde på et budget, men da vi i sin tid lavede masterplanen for havnen, der var de runde tal cirka 250 millioner, siger han. 

De blå partier vil ikke komme med et konkret bud på, hvor en ny industrihavn skal ligge. Det er ifølge Torben Johansen op til fagfolk at undersøge, men han mener, at Ydernæs, hvor AffaldPlus i dag har til huse, er et godt bud. 

En tidligere undersøgelse foretaget af COWI har dog vist, at sådan et projekt vil være forbundet med betydelige risici.

Den officielle vedtagelse af havneplanen sker ved næste byrådsmøde, som afholdes tirsdag klokken 18.30. Nyhedsoverblik