Repræsentantskabet for TV2 ØST

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

TV2 ØST er et af 8 regionale mediehuse (TV 2-regionerne), som i lighed med DR er finansieret via skat og finansloven. Det betyder med andre ord, at det ikke er medieinstitutioner, som vi abonnerer på eller betaler til efter forbrug, men det er alle mediehuse, som det politisk er besluttet, at der skal være i Danmark. TV2 ØST’s public service udbud er på tv, internettet, sociale medier og streaming.

Rammerne for mediehuset TV2 ØST

Rammerne findes i det såkaldte medieforlig - som typisk er 4-årige - hvor politikerne sætter de overordnede rammer, herunder den økonomiske ramme, for de enkelte public service-medier. Når medieforliget er vedtaget, går der et arbejde i gang i Kulturministeriet, hvor der bliver udarbejdet en public service-kontrakt med det enkelte mediehus, således også med TV2 ØST. I public service-kontrakten står der hvilke forventninger, der er til programvirksomheden, og hvilke konkrete mål som TV2 ØST skal leve op til.

Et godt demokratisk princip

Repræsentantskabet har ikke direkte indflydelse på driften af TV2 ØST, men vi har en indirekte indflydelse, da det er Repræsentantskabet, som vælger mediehusets bestyrelse.

I virkeligheden er Repræsentantskabets væsentligste berettigelse, at vi er med til at sikre, at offentligt finansierede medier ikke er underlagt politisk styring, men alene styres af seere og brugere. Det er et godt demokratisk princip, som sikrer frie og uafhængige medier.

Vi har i Danmark et ønske om frie og uafhængige medier, som kan styrke sammenhængskraften i samfundet og kan sikre, at magthaverne bliver kigget over skuldrene og generelt medvirke til en demokratisk debat.

Det er meget smukt formuleret i public service-kontrakten for TV2 ØST:

TV2 ØST’s samlede udbud af programmer og tjenester skal sikre befolkningen adgang til væsentlig samfundsinformation og debat. TV2 ØST skal i udbuddet tilstræbe kvalitet og alsidighed. Ved programlægningen skal der lægges afgørende vægt på hensynet til informations- og ytringsfriheden. TV2 ØST skal prioritere kvalitet over kvantitet.

Repræsentantskabsmøde  oktober 2022
Repræsentantskabsmøde oktober 2022

Repræsentantskabets opgaver

Repræsentantskabet består af 86 repræsentanter, som udpeges af det regionale kultur- og samfundsliv, heriblandt folkeoplysningen, seer- og lytterorganisationer, idræt, kulturliv, uddannelsesinstitutioner, arbejdsgivere, lønmodtagere, kommuner m.fl.

Repræsentantskabet har to vigtige opgaver:

  • at fungere som kritisk programråd
  • at vælge bestyrelsen for TV2 ØST


Repræsentantskabet kan i henhold til vores vedtægter bestå af op til 100 medlemmer. Det sker løbende at nye foreninger ønsker optagelse i Repræsentantskabet.

Optagelse af nye medlemmer besluttes af Repræsentantskabet på de ordinære møder, efter ansøgning fra organisationerne.


Forespørgsel om medlemskab skal rettes til formanden for repræsentantskabet:

Jørn C. Nielsen
Odinsvej 11
4200 Slagelse
Mobil nr.: 22 80 09 50

E-mail: jorn.c@live.dk


Medlemsliste kan evt. rekvireres hos sekretær Liselotte Krogh (lk@tv2east.dk)


Nyhedsoverblik