Klag til os

Klag til redaktionen

Når du har kommentarer til eller kritik af TV2 ØST’s indhold på nettet, de sociale medier og tv, skal du enten sende en mail til redaktion@tv2east.dk eller sende et brev som almindelig post til TV2 ØST, Kildemarksvej 7, 4760 Vordingborg.

Du kan også skrive direkte til nyhedschef Anders Riisgaard, anri@tv2east.dk

Klag til direktøren
Hvis du mener, at TV2 ØST har tilsidesat god presseskik, har givet urigtige oplysninger, eller hvis du af andre grunde vil indgive en officiel klage, skal du sende en mail til

direktør Anette Kokholm, ako@tv2east.dk , eller send et brev som almindelig post til TV2 ØST, Kildemarksvej 7, 4760 Vordingborg. Att. direktør Anette Kokholm

Klag til pressenævnet
Hvis du har modtaget et klagesvar fra TV2 ØST, som du mener, ikke er fyldestgørende, kan du klage til Pressenævnet. Det skal ske senest 12 uger efter, at du har modtaget svar fra TV2 ØST.

Pressenævnet
Landgreven 4, 4. sal,
1301 København K.
Email: sekr@pressenaevnet.dk
Tlf. 33 15 55 64
Læs mere på www.pressenaevnet.dk

 

Klag til os