Klag til os


Klag til redaktionen

Når du har kommentarer til eller kritik af TV2 ØST’s indhold på nettet, de sociale medier og tv, skal du enten sende en mail til redaktion@tv2east.dk eller sende et brev som almindelig post til 

TV2 ØST

Kildemarksvej 7

4760 Vordingborg.

Du kan også skrive direkte til chefredaktør Anders Riisgaard, anri@tv2east.dk

Klag til direktøren

Hvis du mener, at TV2 ØST har tilsidesat god presseskik, har givet urigtige oplysninger, eller hvis du af andre grunde vil indgive en officiel klage, skal du sende en mail til

Konstitueret direktør Anders Riisgaard, anri@tv2east.dk , eller send et brev som almindelig post til:

TV2 ØST

 Kildemarksvej 7

4760 Vordingborg.

Att. direktør Anders Riisgaard


Klag til pressenævnet

Hvis du har modtaget et klagesvar fra TV2 ØST, som du mener, ikke er fyldestgørende, kan du klage til Pressenævnet. Det skal ske senest 12 uger efter, at du har modtaget svar fra TV2 ØST.

Pressenævnet

Landgreven 4, 4. sal,

1301 København K.

Email: sekr@pressenaevnet.dk

Tlf. 33 15 55 64

Læs mere på www.pressenaevnet.dkKlag til os