TV2 ØSTs persondatapolitik

Persondatapolitik for brugere af TV2 ØSTs services

Version: juni 2019

Når du bruger vores digitale services, herunder hjemmeside, apps og nyhedsbreve, indsamler og behandler TV2 ØST som dataansvarlig en række personoplysninger om dig.

I denne persondatapolitik beskrives en række forhold omkring vores behandling, brug og videregivelse af personoplysninger i den forbindelse.

 

1. FORMÅL

Vi behandler personoplysninger med disse overordnede formål.

 1. At du kan benytte TV2 ØSTs digitale produkter, f.eks. hjemmesiden tv2east.dk, TV2 ØSTs nyhedsapp og playapp
 2. At du som bruger af TV2 ØSTs digitale produkter har en god oplevelse af, at tjenesterne er personaliseret til dig
 3. At vi er i stand til at forbedre og udvikle vores produkter og tjenester til gavn for brugerne.

1.a Visning af indhold mv.

 • For at vise dig de programmer og det indhold mv., du har valgt på TV2 ØSTs digitale produkter

1.b Personalisering

 • For at optimere din brugeroplevelse og personalisere den til dig, herunder f.eks. analyse af din brugeradfærd, valgte programmer og andet indhold, interesser og på baggrund deraf give dig anbefalinger til indhold, f.eks. artikler, videoer og programmer, som vi tror har relevans og er interessante for dig
 • For at personalisere indholdet ud fra din geografiske placering, f.eks. vejrudsigter for det område, som du opholder dig i
 • For at personalisere banner- og video-reklamer, der vises i vores digitale produkter for TV2 ØST selv.
 • For at analysere din alder, køn, geolokation, brugeradfærd, valgte programmer og andet indhold, interesser og på baggrund deraf give dig anbefalinger til indhold, f.eks. artikler, videoer og programmer, som vi tror har relevans og er interessante for dig

1.c Direkte markedsføring mv.

 • For at sende e-mail-nyhedsbreve med indhold fra og omtale af TV2 ØSTs produkter (baseret på din permission, hvor det er et lovkrav)
 • For at sende dig tilbud og anbefalinger på TV2 ØSTs produkter (baseret på din permission, hvor det er et lovkrav)
 • For at sende push-beskeder på apps, f.eks. om nyheder eller smartere brug af appen (baseret på din permission, hvor det er et lovkrav)

1.d Forretningsudvikling

 • Statistiske og analysemæssige formål, så vi kan forbedre TV2 ØSTs digitale produkter og gøre dem nemmere og bedre for vores brugere. Dette indebærer bl.a., forbedring af teknologiske løsninger og brugeroplevelsen på tværs af TV2 ØSTs digitale tjenester og eller til udvikling af helt nye tiltag og tjenester.

1.e Overholdelse af lovgivning og andre legitime formål

 • Overholdelse af gældende lovgivning (f.eks. EU’s Databeskyttelsesforordning og databeskyttelsesloven) og andre legitime formål, f.eks.
 • Dokumentationspligt
 • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
 • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder for at sikre driftsstabilitet og vores mulighed for at forsvare vores produkter mod eventuelle fjendtlige angreb, f.eks. hacking-angreb
 • Varetagelse af TV2 ØSTs juridiske interesser, f.eks. undersøgelse af misbrug af TV2 ØSTs digitale produkter, herunder bl.a. overtrædelse af brugsrettigheder samt lovgivning om f.eks. personoplysninger og immaterielle rettigheder
 • Undersøgelser af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
 • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
 • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
 • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter
 • Statistiske undersøgelser og opgørelser
 • Fusioner, overtagelser, afhændelser, salg af selskabet eller dele heraf, inkl. udarbejdelse af information memorandum, forberedelse og gennemførelse af due diligence, vurdering af investeringer og andre aktiviteter i sådanne processer.

1.f Aktiv kontakt

 • For at yde kundeservice, hvis du henvender dig til os med spørgsmål
 • For at du kan stille spørgsmål, stemme i konkurrencer/shows eller på anden måde indsende kommentarer og indhold til vores programmer og produkter
 • For at sikre en fair afvikling, udvælgelse eller udtrækning af og kontakt til vindere af de konkurrencer, som du deltager i

 

2. KATEGORIER AF OPLYSNINGER

Vi indsamler og behandler disse personoplysninger, når du bruger TV2 ØSTs digitale produkter:

 • Mac-adresse og andre typer ID på enheden f.eks. på tablets
 • Hvilken type enhed anvendt til at tilgå det givne TV2 ØST-produkt (f.eks. tablet, smartphone, pc, mv.)
 • Browser type, browser ID og sprog-indstilling på enhed
 • Hvilken hjemmeside eller app, der henviste dig til det givne TV2 ØST-produkt
 • IP-adresse
 • Geo-lokation på den enhed, du anvender til vores produkter, herunder mobile enheder (enten via IP-adresse eller GPS-koordinater fra din enhed via dit aktive samtykke)
 • Hvilke artikler og sider, du besøger, tidspunkt, varighed og antal besøg
 • Hvilke programmer og videoer, du har afspillet og varighed deraf
 • Eventuelt redaktionelt input fra dig, herunder f.eks. fotos eller interaktioner med TV2 ØSTs redaktion. Redaktionelt input er ikke omfattet af lovgivningen om databeskyttelse, da der er tale om journalistiske formål, og disse oplysninger omtales derfor ikke yderligere i denne persondatapolitik.

2.a Særlige kategorier af personoplysninger

TV2 ØST indsamler faktabaseret information om kendte profiler, herunder politiske kandidater til folketings- og kommunalvalg.

I denne forbindelse indsamler vi særlige personoplysninger som f.eks. kandidaternes politisk overbevisning.

Informationerne er samlet i TV 2 Regionernes profildatabase og indsamling foregår i samarbejde med en tredjepart efter gældende lovgivning.
Profildatabasen med de særlige personoplysninger vil ikke blive omtalt yderligere i denne persondatapolitik, da det ikke vedrører brug af TV2 ØSTs tjenester og dermed heller ikke den generelle indsamling af data ved brug af disse tjenester.
Der er mere information om TV 2 Regionernes håndtering af data i profildatabasen på www.tv2east.dk/tv2r-profildatabase.

 

3. JURIDISK GRUNDLAG FOR INDSAMLING OG BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGERNE

Her følger oplysninger om de juridiske hjemler til behandling af oplysningerne.

BehandlingJuridisk hjemmel
Visning af indhold mv.Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f om legitime interesser, jf. § 6 i Databeskyttelsesloven.
TV2 ØSTs legitime interesser er, at du kan anvende de digitale produkter.
PersonaliseringSamtykke, jf. bekendtgørelse nr. 2011/1148 om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr (”cookie-bekendtgørelsen”)
Direkte markedsføring mv.Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f om legitime interesser, jf. § 6 i Databeskyttelsesloven.
TV2 ØSTs legitime interesser er, at vi kan sende dig den markedsføring og de meddelelser, som du har anmodet om, f.eks. via permission til e-mail markedsføring, dvs. at sende dig, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(f), jf. Databeskyttelseslovens § 6, stk. 1 samt markedsføringslovens § 10.
ForretningsudviklingDatabeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f om legitime interesser, jf. § 6 i Databeskyttelsesloven.
TV2 ØSTs legitime interesser er, at vi skal videreudvikle vores eksisterende produkter og have blik for trends og fremtidige produkter.
Overholdelse af lovgivning og andre legitime formålDenne gruppe af formål er baseret på lovgivning, f.eks.
Databeskyttelsesforordningen artikel 5 om ansvarlighed (dokumentation)
Håndtering af sikkerhedsbrud og rapportering deraf til myndigheder, jf. artikel 5 og 32-36 i Databeskyttelsesforordningen
Derudover er behandlingen baseret på Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f om legitime interesser, jf. § 6 i Databeskyttelsesloven.
TV2 ØSTs legitime interesser er  
at kunne varetage sine juridiske interesser, herunder f.eks. at foretage undersøgelser af mistanke om overtrædelser af brugsrettigheder eller øvrige typer af tvister med tredjeparter
at kunne håndtere forespørgsler og klager
at kunne varetage ejernes kommercielle og selskabsretlige forhold
Iværksættelse af sikkerhedsforanstaltninger mv.Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra c jf. art. 32-36, og Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f om legitime interesser, jf. § 6 i Databeskyttelsesloven.
De legitime interesser er, at vi kan beskytte personoplysningerne.
Aktiv kontaktDatabeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f om legitime interesser, jf. § 6 i Databeskyttelsesloven.
TV2 ØSTs legitime interesser er, at vi skal yde service til brugerne. Derudover er det en legitim interesse at afvikle konkurrencer og at vi kontakter vindere og sørger for at de får præmierne.
Hvis du deltager i redaktionelle tiltag, og de ikke er omfattet af undtagelserne for journalistik, er vores legitime interesser f.eks., at vi kan afvikle afstemninger og citere dig.

 

4. FRIVILLIGHED

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du os personoplysningerne frivilligt, og for at du kan få adgang til de tjenester, vi udbyder. Du er ikke forpligtet til at give os personoplysningerne, men konsekvensen vil være, at du ikke kan tilgå en række af TV2 ØSTs tjenester og produkter.

 

5. VIDEREGIVELSE AF PERSONOPLYSNINGER

TV2 ØST videregiver personoplysninger til tredjeparter i følgende situationer:

 1. Når det er nødvendigt for at fremsende en fysisk præmie til en vinder af konkurrence. Personoplysningerne vil blive anvendt af tredjeparten i forbindelse med fremsendelse af præmien. Det juridiske grundlag for videregivelsen af dine personoplysninger er TV2 ØSTs legitime interesser, hvis du vinder en præmie, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f og § 6, stk. 1 i Databeskyttelsesloven.
 2. Når TV2 ØST er forpligtet til at videregive personoplysninger efter lovgivningen eller på baggrund af en legitim henvendelse fra offentlige myndigheder. Hjemlen til videregivelse er da lovkrav, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c og § 6, stk. 1 i Databeskyttelsesloven.
 3. Til eksterne rådgivere, hvis der er behov for det, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f og § 6, stk. 1 i Databeskyttelsesloven. TV2 ØSTs legitime interesser er at kunne modtage rådgivning.

 

6. OVERFØRSEL AF PERSONOPLYSNINGER TIL DATABEHANDLERE OG MODTAGERE UDEN FOR EU/EØS

Vi anvender de leverandører, som vi har vurderet bedst kan hjælpe os, og nogle af dem behandler personoplysninger i lande uden for EU/EØS, f.eks. i USA. Vores databehandlere hjælper f.eks. med administration af push-beskeder og analyser af TV2 ØSTs digitale produkter.

Den Europæiske Kommission har ikke truffet beslutning om tilstrækkeligheden af lovgivningen og praksis i USA.

Det juridiske grundlag for vores internationale overførsler er EU’s “Standard Contractual Clauses” for overførsler fra dataansvarlige til databehandlere i ikke-sikre lande uden for EU/EØS. Standardaftalen er tilgængelig på forskellige sprog på dette link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1401799946706&uri=CELEX:32010D0087, modtagerens adfærdskodeks eller certificering eller ”Binding Corporate Rules” (BCR/BVR). Overførsler til USA kan også være baseret på EU-US Privacy Shield.

 

7. OPBEVARINGSPERIODE

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. Dog vil personoplysninger automatisk blive slettet, såfremt vi ikke registrerer, at du som bruger har været aktiv på en af vores produkter inden for de seneste 18 måneder. Opbevaring sker ifht. reglerne om bogføring samt forældelse af straf- og erstatningsansvar (absolutte frister), hvis relevant. Hvis det ikke er relevant, sletter vi personoplysningerne forinden.

Minimumsperioden for opbevaring efter bogføringsloven er p.t. løbende kalenderår og 5 år.

 

8. DINE RETTIGHEDER

Når behandlingen af personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket uden negative konsekvenser for dig. Dog påvirker det ikke behandlingen eller videregivelsen af personoplysninger forud for tilbagekaldelse af samtykket.

Du har – med lovens begrænsninger - visse rettigheder, herunder:

 • Retten til indsigt i dine personoplysninger
 • Retten til at få ændret ukorrekte personoplysninger
 • Retten til at få slettet personoplysninger
 • Retten til at få begrænset personoplysninger
 • Retten til dataportabilitet
 • Retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning.

Ønsker du at gøre brug af en eller flere af ovenstående rettigheder, kan du kontakte vores administration.

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Særligt vedrørende indsigelse

Du har ret til at - af grunde, der vedrører din særlige situation - at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger, hvor hjemmelen er artikel 6, stk. 1, litra e) eller f), herunder profilering baseret på disse bestemmelser. TV2 ØST må derefter ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre TV2 ØST påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Hvis personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til sådan markedsføring, herunder at gøre indsigelse mod profilering, i det omfang den vedrører direkte markedsføring. Hvis du gør indsigelse mod behandling med henblik på direkte markedsføring, må personoplysningerne ikke længere behandles til dette formål.

 

9. KONTAKT

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte TV2 ØST eller vores DPO:

TV2 ØST
CVR.nr.: 13420947
Kildemarksvej 7
4760 Vordingborg
Danmark
Telefonnummer: +45 55 36 56 56

TV2 ØST har udpeget Torsten Hylleberg fra Advokatpartnerselskabet Lund, Elmer, Sandager, som DPO.

Torsten kan kontaktes på:
e-mail: dpo@tv2east.dk eller ved henvendelse til ovenstående telefonnr.

 

Dato: 26. juni 2019