Public Service

Du kan se den seneste public service-redegørelser samt TV2 ØSTs public service-kontrakt med Kulturministeriet herunder.

document — Public Service Redegørelse 2022, 0.45 MB

Radio- og tv-nævnet er den tilsynsførende myndighed med TV 2-regionerne, herunder også TV2 ØST.

document — Radio- og tv-nævnets udtalelse vedrørende de regionale TV 2-virksomheders public service redegørelser 2022, 0.60 MB

Formålet med de regionale TV 2-virksomheder er at drive public service-virksomhed. Af den årsag skal virksomhederne ligesom DR og TV 2 Danmark leve op til bestemte public service-forpligtelser. Disse er fastsat i en public service-kontrakt mellem hver enkelt virksomhed og kulturministeren.

document — TV2 ØSTs Public Service-kontrakt med Kulturministeriet 2019-2023, 0.65 MB

Årsrapporten - 2022

document — TV2 ØST Årsrapport 2022, 12.77 MB