Public Service

Du kan se den seneste public service-redegørelser samt TV2 ØSTs public service-kontrakt med Kulturministeriet herunder.

document — public_service_redegoerelse_2019.pdf, 0.42 MB

Radio- og tv-nævnet er den tilsynsførende myndighed med TV 2-regionerne, herunder også TV2 ØST.

document — radio-_og_tv-naevnets_udtalelse_vedr._tv_2-virksomhedernes_public_service-redegoerelser_2018.pdf, 0.85 MB

Formålet med de regionale TV 2-virksomheder er at drive public service-virksomhed. Af den årsag skal virksomhederne ligesom DR og TV 2 Danmark leve op til bestemte public service-forpligtelser. Disse er fastsat i en public service-kontrakt mellem hver enkelt virksomhed og kulturministeren.

document — tv_oest_public_service-kontrakt_for_2019-2023.pdf, 0.65 MB