Bestyrelsen


Bestyrelsen er TV2 ØSTs øverste ledelse og har det overordnede ansvar for, at virksomheden drives i henhold til Lov om radio- og fjernsynsvirksomhed.

Bestyrelsen fastlægger den overordnede strategi for virksomhedens udvikling og ansætter en direktør, der har ansvaret for den daglige ledelse af virksomheden.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf 6 er valgt af repræsentantskabet, mens medarbejderne på TV2 ØST vælger det 7. medlem.

Fra 1. januar 2023 er følgende medlemmer valgt ind i bestyrelsen:

Claus Kronborg

Claus Kronborg, bestyrelsesformand

Direktør og ejer i Kronborg Consulting. Fhv. leder og chef på topchefniveau i den offentlige sektor.

Mangeårigt bestyrelsesmedlem i forskellige bestyrelser, TV2 ØST, bestyrelsesformand, LOF’s Landsstyrelse i Danmark, bestyrelsesformand i Haslev Hallerne og næstformand i LOF’s Afdelingsfællesskab.

Har en prof. bestyrelsesuddannelse, har undervist og er censor i off. Forvaltning (bl.a. ledelse og organisation).

Var med til at starte TV2 ØST og var næstformand i bestyrelsen i mediehusets første 10 år.

Medlem af repræsentantskabet for TV2 ØST i 25 år og har været indstillet af Oplysningsforbundene og nu af Dansk Erhverv.

 

114


Ulla Birk Johansen

Uddannet sygeplejerske fra Sygeplejeskolen i Næstved og Master i Sundhedsfremme fra RUC. Har arbejdet på Næstved Sygehus og som hjemmesygeplejerske i Vordingborg Kommune. Næstformand i Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjælland fra 2011. Har varetaget, og varetager fortsat, flere tillidshverv og bestyrelsesposter i fagbevægelsen, blandt andet i Fagbevægelsen Hovedorganisation Sektion Storstrøm, Den Sundhedsfaglige A-kasse, PKA og DSR.

Medlem af repræsentantskabet for TV2 ØST siden 2018 indstillet af Lønmodtagerorganisationerne.

Bent Munch

Bent Munch

Uddannet inden for handel og kontor, regnskab. Ejer af eget konsulentfirma. Fhv. fuldmægtig, kontorleder samt autoriseret foged hos Danmarks Domstole. Tidligere ansat hos DR med opgaver indenfor økonomi og jura.

Medlem af repræsentantskabet for TV2 ØST siden starten indstillet af Støtteforeningerne.

Kim-Borregaard-Eriksen

Kim Borregaard Eriksen, næstformand

Oprindelig læreruddannet fra Vordingborg Seminarium, men har næsten altid arbejdet indenfor det pædagogiske felt med udsatte mennesker.
Gennem 35 år været aktiv i lytter- og seerorganisationsarbejde. Landsformand for sammenslutningen af lytter og seerorganisationer (SLS). Herigennem haft tæt dialog både med politikere og mediehuse. Var bl.a. medlem af DR’s centrale programråd i 14 år.
Har en mediefaglig uddannelse i religionsinformatik fra Aalborg universitet.
Har ledelseserfaring som tidl. skoleleder for en specialskole for udsatte børn og unge.
Godt kendskab til løn og arbejdsforhold gennem job som tillidsrepræsentant på nuværende arbejdsplads.
Har altid været engageret i kampen for stærke public service medier på nationalt og regionalt plan.
Har i 2 omgange været medlem af repræsentantskabet, i denne omgang været med siden 2014 og her formand i 8 år indtil med udgangen af 2022.

 

9

Michael Løvendal Kruse

Cand.scient. i Naturgeografi fra Københavns Universitet.

Mangeårig karrierer inden for IT, IT-Sikkerhed og GIS.

Har arbejdet for Apple Universitetcenter, Barclays, Dansk Røde Kors og Strålfors.

Har siddet i studienævn på Københavns Universitet og været medarbejderrepræsentant i Dansk Røde Kors Asylafdelingen.

Nuværende og tidligere med i en række bestyrelser og råd inden for natur, kultur og sport. Eksempelvis er Femern Bælt Komitéen, LAG-Stevns, Vandråd Østersøen og DN Samråd Sjælland.

Er formand for DN-Afdeling Stevns og næstformand i DN Samråd Sjælland.

Medlem af repræsentantskabet for TV2 ØST siden 2006 indstillet af Danmarks Naturfredningsforening.

Asger hansen

Asger Hansen

International Manufacturer`s Agent for Automotive & Industry parts.

Uddannet indenfor autobranchen, med efteruddannelse hos VW Wolfsburg, har arbejdet som reservedelschef, indkøbschef og salgschef.

Formand for FOF-SYDØST som har afdelinger i Faxe, Vordingborg, Guldborgsund og Lollands kommune.

Tidligere medlem af FOF`s Forretningsudvalg

Tidligere medlem af FOF`s Hovedbestyrelse

Formand for CLAVIS Sprog & Kompetence, med hovedkontor i Roskilde samt afdelinger i Aarhus, København, Ringsted og Holbæk.

Medlem af repræsentantskabet for TV2 ØST siden 2002 indstillet af Oplysningsforbundene og har tidligere været medlem af TV2 ØST bestyrelsen.

Peter Kryger

Peter Kryger

Uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole i Århus i 2001.

Ansat på TV2 ØST. Først som almindelig tv-journalist, siden som videojournalist og producerer både daglige nyhedsindslag, længere features og enkeltstående dokumentarprogrammer.

Har haft et par afstikkere til produktionsbranchen i København for at producere dokumentarprogrammer til DR. Er desuden Censor ved journalistuddannelsen på SDU.

Sad i bestyrelsen for TV2 ØST som medarbejderrepræsentant fra 2009 til 2015 og igen fra 2023.

Bor i Vordingborg sammen med sin kone og to børn.