Bestyrelsen

Bestyrelsen er TV2 ØSTs øverste ledelse og har det overordnede ansvar for, at virksomheden drives i henhold til Lov om radio- og fjernsynsvirksomhed.

Bestyrelsen fastlægger den overordnede strategi for virksomhedens udvikling og ansætter en direktør, der har ansvaret for den daglige ledelse af virksomheden.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf 6 er valgt af repræsentantskabet, mens medarbejderne på TV2 ØST vælger det 7. medlem.

Fra 1. januar 2021 er følgende medlemmer valgt ind i bestyrelsen:

Claus Kronborg

Claus Kronborg, bestyrelsesformand

Direktør og ejer i Kronborg Consulting. Fhv. leder og chef på topchefniveau i den offentlige sektor.

Mangeårigt bestyrelsesmedlem i forskellige bestyrelser, TV2 ØST, bestyrelsesformand, LOF’s Landsstyrelse i Danmark, bestyrelsesformand i Haslev Hallerne og næstformand i LOF’s Afdelingsfællesskab.

Har en prof. bestyrelsesuddannelse, har undervist og er censor i off. Forvaltning (bl.a. ledelse og organisation).

Var med til at starte TV2 ØST og var næstformand i bestyrelsen i mediehusets første 10 år.

Medlem af repræsentantskabet for TV2 ØST i 25 år og har været indstillet af Oplysningsforbundene og nu af Dansk Erhverv.

 

114


Ulla Birk Johansen, næstformand

Uddannet sygeplejerske fra Sygeplejeskolen i Næstved og Master i Sundhedsfremme fra RUC. Har arbejdet på Næstved Sygehus og som hjemmesygeplejerske i Vordingborg Kommune. Næstformand i Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjælland fra 2011. Har varetaget, og varetager fortsat, flere tillidshverv og bestyrelsesposter i fagbevægelsen, blandt andet i Fagbevægelsen Hovedorganisation Sektion Storstrøm, Den Sundhedsfaglige A-kasse, PKA og DSR.

Medlem af repræsentantskabet for TV2 ØST siden 2018 indstillet af Lønmodtagerorganisationerne.

Birgit Rasmussen

Birgit Rasmussen

Uddannet arkitekt på Kunstakademiets Arkitektskole og herefter byggeøkonom. Founding partner og direktør hos Casa Arkitekter A/S.

Medlem af bestyrelsen for Næstved Fjernvarme A.m.b.A, Næstved Gymnasium og Dansk Industri, Sydsjælland.

Medlem af repræsentantskabet for TV2 ØST siden 2017 indstillet af Dansk Industri.

Bent Munch

Bent Munch

Uddannet inden for handel og kontor, regnskab. Ejer af eget konsulentfirma. Fhv. fuldmægtig, kontorleder samt autoriseret foged hos Danmarks Domstole. Tidligere ansat hos DR med opgaver indenfor økonomi og jura.

Medlem af repræsentantskabet for TV2 ØST siden starten indstillet af Støtteforeningerne.

Jes Hansen

Jes Hansen

Uddannet sygehjælper på Næstved Sygehus.

Tillidsrepræsentant for FOA-gruppen på Næstved Sygehus. Fællestillidsrepræsentant og medlem af MED Hovedudvalget i Region Sjælland.

Formand for repræsentantskabet for ARF Multimedier kreds 6

Medlem af repræsentantskabet for TV2 ØST siden 2018 indstillet af SLS – Sammenslutningen af Lytter- og Seerorganisationerne.

 

113

Michael Løvendal Kruse

Cand.scient. i Naturgeografi fra Københavns Universitet.

Mangeårig karrierer inden for IT, IT-Sikkerhed og GIS.

Har arbejdet for Apple Universitetcenter, Barclays, Dansk Røde Kors og Strålfors.

Har siddet i studienævn på Københavns Universitet og været medarbejderrepræsentant i Dansk Røde Kors Asylafdelingen.

Nuværende og tidligere med i en række bestyrelser og råd inden for natur, kultur og sport. Eksempelvis er Femern Bælt Komitéen, LAG-Stevns, Vandråd Østersøen og DN Samråd Sjælland.

Er formand for DN-Afdeling Stevns og næstformand i DN Samråd Sjælland.

Medlem af repræsentantskabet for TV2 ØST siden 2006 indstillet af Danmarks Naturfredningsforening.

Jesper Sandbirk 2

Jesper Sandbirk, medarbejderrepræsentant

Udlært elektriker i 1994 herefter uddannet som AV Assistent på TV2 ØST. Var med til at opbygge TV2 ØST-produktionsselskabet East Production som stod for liveproduktioner i hele Europa for bl.a. TV 2 Sporten. I 2007 ansat på TV 2 i Odense.

Fra 2009 tilbage på TV2 ØST i Vordingborg med live-sendinger og support som arbejdsopgaver. Fra 2020 ejendomsservice-leder på TV2 ØST.

Valgt ind i bestyrelsen af medarbejderne i november 2014