Storstrømsbroen forsinkes endnu en gang: - Det er enormt ærgerligt

Det var oprindeligt meningen, at broen skulle åbne for biltrafik i 2022 og for togtrafik i 2023.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Færdiggørelsen af Danmarks tredjestørste bro trækker ud.

Det oplyser Transportministeriet.

- Det er enormt ærgerligt, at det forventede åbningsår for færdiggørelse af byggeriet af Storstrømsbroen udskydes igen. 

quote Fremadrettet er det afgørende, at alle samarbejder med formålet at få færdiggjort byggeriet hurtigst muligt

Benny Engelbrecht (S), transportminister

- Fremadrettet er det afgørende, at alle samarbejder med formålet at få færdiggjort byggeriet hurtigst muligt, udtaler transportminister Benny Engelbrecht (S) i en pressemeddelelse.

Hos Vejdirektoratet er der også stor ærgrelse over, at byggeriet endnu en gang bliver forsinket:

- Det er på ingen måde tilfredsstillende, og vi gør det vi kan for både at hjælpe entreprenøren, men også at lægge et pres på entreprenøren, og de er godt klar over, at de skal præstere og få produktionen op i gear, siger Erik Stoklund Larsen, der er anlægsdirektør i Vejdirektoratet.

I maj 2021 kom en revideret tidsplan for byggeriet af den nye Storstrømsbro. Her fremgik det, at Vejdirektoratet vurderede, vejforbindelsen kunne åbne for biltrafik i andet halvår af 2024.

Byggeriet af den nye Storstrømsbro er blevet forsinket flere gange

 • Den 2. april 2020 orienterede transportministeren forligskredsen bag projektet om tidsudfordringerne

for byggeriet af Storstrømsbroen. Vejdirektoratet beskrev i den forbindelse en betydelig risiko for seks måneders udskydelse af åbningstidspunktet, forårsaget af forsinket mobilisering og anlæg af byggepladsen til elementproduktion, samt udfordringer forbundet med Covid-19.

 • Da der blev gjort status på byggeriet i juli 2020 meldte Vejdirektoratet ud, at arbejdet med væsentlige elementer i projektet havde taget længere tid end forventet, hvilket yderligere forværredes gennem påvirkningerne af Covid-19. Derfor blev det forventede åbningstidspunkt ændret til henholdsvis 2023 for vejforbindelsen og 2024 for baneforbindelsen.

 • Folketingets Transportudvalg blev den 26. maj 2021 orienteret om en revideret tidsplan for byggeriet

af den nye Storstrømsbro. Af orienteringen fremgik det, at Vejdirektoratet forventede vejforbindelsen åbnet for trafik i 2. halvår 2024, mens baneforbindelsen tidligst ville åbne fra 2026.

 • 15. december 2021 blev tidsplanen endnu en gang rykket efter en uvildig tredjepart har gennemgået tidsplanen. Nu forventes det, at broen kan åbne for biltrafikken i slutningen af 2025, og at jernbaneforbindelsen tidligst vil stå klar i første kvartal af 2027.

  Kilde: Vejdirektoratet

Men nu forventer Vejdirektoratet først at kunne åbne for biltrafikken i slutningen af 2025. Samtidig bliver den forventede åbning af jernbaneforbindelsen udskudt fra 2026 til tidligst første kvartal af 2027.

- Anlægsprojektet er forsinket, hvilket primært skyldes at entreprenørens projektering, mobilisering og anlæggelse af byggepladsen til elementproduktionen har taget væsentligt længere tid end forventet, skriver Vejdirektoratet i et notet, der er givet til folketingets transportudvalg. 

Læs også
Storstrømsbroen udskydes igen - vejdirektoratet utilfredse med italienere
Læs også
Storstrømsbroen udskydes igen - vejdirektoratet utilfredse med italienere

- Desuden har entreprenørens konstruktionsmetode vist sig at være mere teknisk vanskelig end forventet, og dermed også mere tidskrævende at projektere og udføre. Hertil kommer konsekvenserne af Covid-19, der har bidraget yderligere til forsinkelsen, står der i notatet. 

Det var oprindeligt meningen, at broen skulle åbne for biltrafik i 2022 og for togtrafik i 2023. 

Buffer i tidsplanen

Fornylig oplyste entreprenøren, SBJV, at man fastholder forventet åbningsår for vejforbindelsen i 2024. 

Efter den udmelding i maj 2021 bad transportministeren om, at Vejdirektoratet fik igangsat en uvildig tredjepartsvurdering af tidsplanen, som nu er gennemført.

Sådan kommer den nye bro til at se ud. På hver side af pylonen ses en række af de i alt 44 bropiller, med tilhørende fundament nederst, som skal føre vej og jernbane de fire kilometer fra kyst til kyst. Broen bliver Danmarks tredjestørste bro efter Øresundsbroen og Storebæltsbroen.
Sådan kommer den nye bro til at se ud. På hver side af pylonen ses en række af de i alt 44 bropiller, med tilhørende fundament nederst, som skal føre vej og jernbane de fire kilometer fra kyst til kyst. Broen bliver Danmarks tredjestørste bro efter Øresundsbroen og Storebæltsbroen. Foto: Vejdirektoratet

Ifølge notatet fra Vejdirektoratet viser den uvildige undersøgelse, som COWI Canada har stået for:

- At Vejdirektorats vurdering af tidsplanen generelt er fornuftig og retvisende for det, der må kunne forventes af en velorganiseret og erfaren entreprenør i international klasse. Dog er entreprenørens faktiske hidtidige produktion ikke i trit med dette. 

Læs også
Brobyggerne på Storstrømsbroen ramler ind i problemer
Læs også
Brobyggerne på Storstrømsbroen ramler ind i problemer

I granskningsrapporten bliver der opstillet tre scenarier - et pessimistisk, et realistisk og et optimistisk. Og Vejdirektoratet har valgt at bruge det realistiske scenarie i den videre planlægning, og har dermed valgt at indregne en buffer i forhold til SBJV’s tidsplan.

Entreprenøren ændrer ikke tidsplanen

Men entreprenøren SBJV fastholder fortsat, at den forventer at broen står færdig i 2024:

- Vi har noteret os, at Vejdirektoratet ud fra en tredjepartsvurdering mener, at en senere åbning er mere realistisk, men SBJV arbejder fortsat på at fastholde tidsplanen for 2024, skriver projektchef i SBJV Aldo Cattaneo i et skriftligt svar til TV2 ØST og fortsætter:

Læs også
Vild præcision - 12.000 ton tungt pylonfundament er på plads i Storstrømmen
Læs også
Vild præcision - 12.000 ton tungt pylonfundament er på plads i Storstrømmen

- Vi er enige i vurderingen af Covid 19's hidtidige konsekvenser for projektet. Pandemien har indtil videre forårsaget forsinkelser og vil efter al sandsynlighed fortsat forårsage forsinkelser, da det stadig er svært at få materialer og arbejdskraft i de ønskede mængder. Igen vil SBJV gøre alt i sin magt for at afbøde udfordringerne og holde tidsplanen, skriver Aldo Cattaneo.

Men Vejdirektoratet mener altså ikke længere, at SBJV's tidsplan er realistisk.

- Vi har altså brug for at se resultatet af de indsatser materialisere sig, før vi kan begynde at tro på, at det vil være færdig i 2024, og derfor melder vi den her tidsplan ud nu, så vi har den robusthed der skal til, hvis entreprenøren ikke lykkes med de tiltag, som de er i gang med at få etableret, siger Erik Stoklund Larsen, som heller ikke vil afvise, at der kan komme flere forsinkelser.

Sådan kommer den nye Storstrømsbro til at se ud.


- Vi kan jo ikke give nogen garantier i det her spil, entreprenøren har stadig nogle ting, de skal have præsteret, og efterhånden som de får det på plads, så får de også en produktion op i den hastighed, som man kan forvente af den type entreprenør, men vi kan ikke give nogen garanti for, at det ikke bliver mere forsinket, tilføjer han.

Gammel bro overvåges

Den gamle Storstrømsbro er i meget ringe stand, men Vejdirektoratet overvåger den tæt og vurderer, at vejtrafikken kan opretholdes minimum til og med 2025.

De tre scenarier

 1. Det pessimistiske scenarie - Vejforbindelsen åbner medio 2027. Scenariet er baseret på en fremskrivning af den nuværende til marginalt forbedrede fremdrift. Scenariet er sandsynligt, men stiller stadig krav til forbedringer ift. entreprenørens produktionsrate.

 2. Det realistiske scenarie – Vejforbindelsen åbner ultimo 2025. Scenariet er baseret på en markant og resolut forbedring af fremdriften, og er realistisk såfremt disse forbedringer begynder at materialisere sig inden for en kort tidshorisont.

 3. Det optimistiske scenarie – Vejforbindelsen åbner medio 2024, i overensstemmelse med den hidtidige tidsplan. Scenariet er baseret på den fremdrift og produktionskadence som en velorganiseret og erfaren entreprenør burde kunne levere, og indebærer de samme fremdriftsforbedringer som i scenarie 2. Scenariet er optimistisk, i og med, at det ikke vurderes sandsynligt at entreprenøren vil kunne realisere så radikale og resolutte forbedringer.

  Kilde: Vejdirektoratet 

Det er Banedanmarks umiddelbare vurdering, at togtrafikken kan køre over den gamle bro til første kvartal af 2027.

Som vi tidligere har beskrevet på TV2 ØST, har der været flere udfordringer på byggeriet af den nye Storstrømsbro. Senest har entreprenøren været nødt til at hive et af betonfundamenterne fra havbunden op igen, fordi underlaget var for ujævnt. 

Desuden har det italienske konsortium været kritiseret for arbejdsforholdene på byggepladsen, hvor der er blevet givet over hundrede påbud fra Arbejdstilsynet


Nyhedsoverblik