Skal du betale mere i boligskat? Sådan finder du svaret

I bunden kan du læse, hvordan du ser Vurderingsstyrelsens bud på din boligskat i 2024.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Hvis du ejer din bolig, har du sikkert været inde og se resultatet af de nye ejendomsvurderinger.

Efter ti år og en større milliardregning i udviklingen blev de såkaldte ”foreløbige 2022-vurderinger” nemlig offentliggjort mandag aften.

20210809-185034-6-3936x2624ma
Læs også
Nu kan du tjekke din ejendomsvurdering
20210809-185034-6-3936x2624ma
Læs også
Nu kan du tjekke din ejendomsvurdering

Grundlæggende set består ejendomsvurderingerne for nuværende egentlig blot af to tal:

Hvad din grund er værd, og hvad den samlede værdi af din grund og dit hus er.

Men hvad kan du så bruge de tal til? Det kan du blive klogere på i denne artikel.

20 procent trækkes fra

For de fleste vil den samlede værdi – ejendomsværdien, som den hedder – være større end værdien af den rene grund, men i nogle tilfælde kan det forholde sig anderledes.

Det gælder eksempelvis for Tobias Nørbo, der ejer et hus lidt uden for Hillerød, og som tirsdag har givet TV 2 adgang til sine nye ejendomsvurderinger. De viser følgende:

Ejendomsværdi: 8.570.000 kroner.

Grundværdi: 12.125.000 kroner.

Uden at gå dybere ind i, hvorfor grunden har en højere værdi end både hus og grund til sammen, kan eksemplet vise, hvordan de nye ejendomsskatter og det nye ejendomsskattesystem kan komme til at påvirke de cirka 1,7 millioner ejerboliger i Danmark.

Det er nemlig ikke kun ejendomsvurderingerne, der bliver lavet om. Det samme gør skattesatserne, og det betyder – ifølge Vurderingsstyrelsen – at fire ud af fem husejere slipper billigere.

Tomme butikker i Holbæk
Læs også
Butiksdøden lurer - men der er en løsning
Tomme butikker i Holbæk
Læs også
Butiksdøden lurer - men der er en løsning

Ydermere skal man være opmærksom på, at Vurderingsstyrelsen ud fra et såkaldt forsigtighedsprincip trækker 20 procent fra sin vurdering, når de udregner ens beskatning.

Så selvom Tobias Nørbos ejendom egentlig er næsten 8,6 millioner kroner værd, er den kun vurderet til 6.856.000 kroner, når man snakker beskatningsgrundlag.

Den samme øvelse er man igennem med grundværdien. Selvom Vurderingsstyrelsen mener, at grunden i Hillerød er 12.125.000 kroner værd, trækker man 20 procent fra og lander dermed på 9.700.000.

Disse to beløb – 6.856.000 kroner for hele ejendommen og 9.700.000 kroner for grunden – er vigtige, når man skal forstå den beskatning, det hele handler om.

Højere priser – men lavere skatter

Først skal man vide, at ens boligbeskatning faktisk består af to dele:

Dels er der en grundskyld, der går til den kommune, hvor ens bolig er, og dels er der en såkaldt ejendomsværdiskat.

20200729-121906-A-4364x3048ma
Læs også
Boligejere må vente på ny ejendomsvurdering
20200729-121906-A-4364x3048ma
Læs også
Boligejere må vente på ny ejendomsvurdering

Begge skattesatser står til at falde fra 2024 med det nye boligbeskatningssystem, og det er årsagen til, at der samlet set er tale om en skattelettelse til boligejerne over en bred kam.

Hvis vi starter med ejendomsværdiskatten: Hidtil har denne været 0,92 procent om året af hele ejendommens værdi, men fra årsskiftet bliver denne sænket til 0,51 procent, og derfor kan værdien af ens ejendom stige – mens ens samlede skattebetaling falder.

Hvis vi tager udgangspunkt i Tobias Nørbos ejendom, skal vi altså starte med at trække 20 procent fra vurderingen på knap 8,6 millioner kroner, fordi Vurderingsstyrelsen arbejder efter forsigtighedsprincippet.

Det betyder, at den vurdering, der bliver beskattet ud fra, er 6.856.000 kroner.

Med den eksisterende ejendomsværdisats – 0,92 procent – ville det betyde en beskatning på 63.075 kroner om året.

Men med den nye ejendomsværdisats – 0,51 procent – lander beskatningen i stedet på 34.966 kroner om året.

166.000 kroner i forskel

Hvis vi derefter kigger på det andet ben, grundskylden, er det ikke helt så simpelt.

Grundskylden bliver nemlig betalt til kommunen og fastsættes samme sted fra. Derfor er der ikke én grundskyldssats for hele landet, men én for hver af landets 98 kommuner.

Ligesom ejendomsværdiskatten skal grundskylden dog over en bred kam sættes ned. Ifølge Vurderingsstyrelsen står grundskylden på tværs af landet til at falde fra et gennemsnit på 2,7 procent af grundværdien til 0,74 procent.

Men fordi der er 98 forskellige kommuner og dermed 98 forskellige satser, fortæller det tal ikke hele sandheden.

Læs også
Frygter for sin overlevelse: Kommune vil bygge boliger ved Henriks slagteri
Læs også
Frygter for sin overlevelse: Kommune vil bygge boliger ved Henriks slagteri

Hvis vi igen tager udgangspunkt i Tobias Nørbos ejendom i Hillerød, lyder den nye vurdering altså på 12.125.000 kroner. De første 20 procent skal dog skæres fra ud fra forsigtighedsprincippet, og derfor er vurderingen egentlig – når der skal udregnes beskatning – 9,7 millioner.

I Hillerød er grundskylden i år på 2,065 procent, men efter årsskiftet vil den i stedet være på 0,66 procent af grundens værdi.

Det betyder:

Med den eksisterende grundskyld – 2,065 procent – ville beskatningen være 200.305 kroner om året.

Men med den nye grundskyld – 0,66 procent – lander beløbet i stedet på 64.020 kroner om året.

Mere eller mindre end i år?

Det, som allerflest nok vil have svar på, er dog, om det så betyder, at de skal have et større eller mindre beløb op af lommen næste år.

Her sker der nemlig to modsatrettede bevægelser. På den ene side står både ejendomsværdiskatten og grundskylden til at falde i 2024, men på den anden side er vurderingerne i rigtig mange tilfælde steget markant.

Hvis vi derfor – for illustrationens skyld – tager udgangspunkt i huset i Hillerød, kan det gøres på denne måde: Ifølge det offentlige ejendomsregister, OIS, har ejendommen i Hillerød i dag en værdi på 3,9 millioner kroner og en grundværdi på 1.491.400 kroner. Det er altså før de nye vurderinger.

Ejendomsvurderinger: Sådan finder du de relevante tal

  • For at finde din nuværende ejendoms- og grundværdi skal du bruge det offentlige ejendomsregister, OIS.

  • Det gør du ved at gå ind på ois.dk indtaste din kommune og adresse. Derefter klikker du på ”økonomi” i venstre side og derefter ”Gældende vurdering – 2022”.

  • Derefter skal du finde grundskylden i din kommune. Grundskylden for 2023 kan du finde HER, og grundskylden for 2024 kan du se HER.

  • Dermed kan du udregne din grundskyld for 2023.

  • Derefter kan gå ind på Vurderingsportalen og finde dine nye vurderinger.

  • Ud fra disse kan du udregne din grundskyld og din ejendomsskatteværdi for næste år.

Det betyder, at ud fra de nugældende satser for henholdsvis ejendomsværdiskat (0,92 procent) og grundskyld (2,065 procent) vil ejendommen medføre denne beskatning:

Eksisterende ejendomsværdiskat: 0,92 procent af 3.900.000 = 35.880 kroner om året

Eksisterende grundskyld: 2,065 procent af 1.491.400 = 30.797 kroner om året

Hvis man sammenligner den nye beskatning med den eksisterende, er der altså tale om en lidt lavere ejendomsværdibeskatning næste år – 34.966 kroner i 2024 mod 35.880 kroner i år.

Til gengæld er grundskylden væsentligt højere – 64.020 kroner i 2024 mod 30.797 kroner i år.

Dermed står ejendommen i Hillerød til at være en af dem, der går en højere beskatning i møde næste år, hvilket skyldes, at den nye vurderinger ligger op til en ottedobling af grundens værdi.

For langt de fleste vil grundens værdi ikke stige nær så meget, og derfor kan der i mange tilfælde være penge at spare.

Genvej: Sådan ser du din nye skat

Hvis du ikke vil forstå alle beregningerne bag, måske allerede ved, hvad du betaler i boligskat, eller bare gerne vil se, hvor meget du i kroner og øre skal forvente at betale i 2024, har Vurderingsstyrelsen lavet en beregner, som du kan finde på Vurderingsportalen eller ved at klikke her.

Her skal du bare indtaste din adresse, og så spytter beregneren et overslag over din maksimale boligskat i 2024 ud. Beregningen består både af et bud på din ejendomsværdiskat og for din grundskyld og er udregnet ud fra samme modeller og satser som nævnt ovenfor.

Smides ud af ferieboliger, Søfronten
Læs også
Vil smide beboere ud af ferielejligheder efter 20 år
Smides ud af ferieboliger, Søfronten
Læs også
Vil smide beboere ud af ferielejligheder efter 20 år

Vurderingsstyrelsen gør selv opmærksom på, at der er en række forhold, der kan gøre, at din faktiske skat er anderledes end det beløb, beregneren når frem til. Derfor kan du først få et helt præcist svar om din boligskat i 2024, når du til november får din forskudsopgørelse.

Men indtil da kan du altså enten gennemgå beregningerne som beskrevet i artiklen her – eller krydse fingre og glæde dig over, at det trods alt er fire ud af fem boligejere, der står til at skulle betale mindre.


Nyhedsoverblik