Nu kan du tjekke din ejendomsvurdering

Foreløbig ejendomsvurdering kan give indikation af, hvad den enkelte boligejer skal betale i boligskat i 2024.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Nu kan landets boligejere tjekke de foreløbige ejendomsvurderinger for 2022.

Vurderingen bliver grundlag for, hvad boligejerne skal betale i skat fra 1. januar, når det nye boligskattesystem træder i kraft.

Det er en foreløbig vurdering, som man ikke kan rette i eller klage over.

Når den endelige vurdering for 2022 ligger klar, vil boligskatten for 2024 blive genberegnet og korrigeret.

Vurderingerne er tilgængelige på Vurderingsportalen.dk. Her kan man indtaste en adresse og se den foreløbige vurdering af ejendommens og grundens værdi.

Foreløbig vurdering

Den egentlige boligskat, som den enkelte boligejer skal betale, bliver først offentliggjort til november, når forskudsopgørelsen lander.

Alligevel giver det mening at få et overblik over den foreløbige vurdering af ens bolig. Det mener Mira Lie Nielsen, der er boligøkonom hos Nykredit.

- Man kan bruge den til at blive betrygget i, hvad Skat vurderer ens bolig til eller klargøre sig til måske at skulle klage den dag, der ligger en endelig vurdering, siger hun.

Læs også
Boligejere må vente på ny ejendomsvurdering
Læs også
Boligejere må vente på ny ejendomsvurdering

Den endelige 2022-vurdering udsendes efter planen i den første halvdel af 2025. Når den endelige vurdering lander, kan boligejerne rette fejl og klage.

Mange boligejere vil modtage den foreløbige 2022-vurdering, før de modtager den endelige vurdering for 2020.

Læs også
Maria og Kenneth frygter for fremtiden - nye vurderinger kan gøre livet på landet dyrt
Læs også
Maria og Kenneth frygter for fremtiden - nye vurderinger kan gøre livet på landet dyrt

2020-vurderingen danner grundlag for beskatningen i årene 2021 til og med 2023. Derudover har den betydning for eventuel tilbagebetaling af boligskat for årene 2011 til og med 2020, hvis man har betalt for meget.

Forsinket af flere omgange

De endelige 2020-vurderinger er blevet forsinket flere gange.

Tidligere har skattemyndighederne oplyst, at vurderingerne af 375.000 boliger først kommer næste år. Men i slutningen af august skrev DR, at det nu drejer sig om mindst 700.000 ejendomme.

Det nye boligskattesystem har været længe undervejs.

Læs også
Store fejlvurderinger af ejendomme - John kommer naboerne til undsætning
Læs også
Store fejlvurderinger af ejendomme - John kommer naboerne til undsætning

Tilbage i 2007 kom det frem, at der var fejl i ejendomsvurderinger. I 2016 vedtog Folketinget derfor en aftale om nye ejendomsvurderinger, og året efter blev der vedtaget en ny model for beregning af boligskat.

Efterfølgende har der dog været store problemer med udviklingen af det nye system til at vurdere ejendomme og grunde.

Den fulde implementering af systemet blev i 2019 udskudt fra 2021 til 2024.


Nyhedsoverblik