Påbud fortsætter med at ramme byggeriet af Storstrømsbroen

Arbejdstilsynet har travlt med opførelsen af den nye Storstrømsbro, som nu har fået 103 alvorlige påbud. Kritisk og alt for mange sager, lyder det.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Selv om Vejdirektoratet har sat byggeriet af den nye Storstrømsbro under skærpet tilsyn, fortsætter strømmen af sager om brud på arbejdsmiljøloven.

Nu er det milliarddyre brobyggeri oppe på over 100 sager om brud på arbejdsmiljøloven. Det viser kontrolrapporter fra Arbejdstilsynet, som TV2 ØST har fået aktindsigt i.

I november sidste år skrev TV2 ØST, at beskæftigelsesministeren blev kaldt i samråd, fordi arbejdssikkerheden er i fare på byggeriet af Storstrømsbroen. Byggeriet havde på daværende tidspunkt fået 87 påbud.

Men i løbet af januar og december har Arbejdstilsynet altså igen haft travlt på det store brobyggeri, og i ni nye sager slår de ned på farlige overtrædelser af arbejdsmiljøloven.

Dermed har entreprenørerne på Storstrømsbro-byggeriet i skrivende stund fået 103 påbud fra Arbejdstilsynet, siden første spadestik blev taget den 27. september 2018.

Ny Storstrømsbro bygges
Læs også
Flere påbud regner ned over byggeriet af Storstrømsbroen
Ny Storstrømsbro bygges
Læs også
Flere påbud regner ned over byggeriet af Storstrømsbroen

Ni nye sager

Af de ni nye sager er otte af dem strakspåbud og et enkelt direkte forbud. Forbuddet er givet, fordi en ansat arbejder bag et cirka 150 kilo tungt dæk, der hænger i en vinkelret krog. 

Artiklen fortsætter under billedet.

En medarbejder sad på hug bag et 150 kilo tungt dæk, hvilket vurderes af Arbejdstilsynet til at være til fare for medarbejderen.
En medarbejder sad på hug bag et 150 kilo tungt dæk, hvilket vurderes af Arbejdstilsynet til at være til fare for medarbejderen. Foto: Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet giver forbuddet med følgende begrundelse:

Virksomheden påbydes at standse arbejdet med løft af 150 kilo tungt dæk, indtil der er truffet foranstaltninger mod afhægtning. I skal efterkomme forbuddet straks.

Arbejdstilsynet vurderer videre, at der er ovenhængende fare for, at den ansatte kan blive ramt af dækket, med risiko for alvorlig knoglebrud til følge.

Medarbejder under 650 kilo tung jernplade

I en af sagerne, som har udløst et strakspåbud, har en intetanende bygningsarbejder stået i en 10 meter dyb byggegruppe, mens en jernplade på 650 kilo har svævet over ham fra en kran.

Byggeri Storstrømsbro
Læs også
Byggeriet af Storstrømsbro har fået 87 strakspåbud
Byggeri Storstrømsbro
Læs også
Byggeriet af Storstrømsbro har fået 87 strakspåbud

Arbejdstilsynet skriver, at virksomheden påbydes at sikre, at der ikke løftes byrder over arbejdssted, hvor der færdes ansatte.

Tabes jernpladen, vil der være betydelig fare for død eller amputering af legemsdele på personen i byggegruppen, skriver Arbejdstilsynet i deres kontrolrapport.

Artiklen fortsætter under billedet.

Ansatte har været i fare for "død og amputering" på Storstrømsbro-byggeriet, skriver Arbejdstilsynet.
Ansatte har været i fare for "død og amputering" på Storstrømsbro-byggeriet, skriver Arbejdstilsynet. Foto: Arbejdstilsynet

Professor i arbejdsmiljø: - Risiko for alvorlige ulykker

 De mange påbud er kritisk og alt for mange sager, siger professor i arbejdsmiljø.

quote Der bør ikke være så mange påbud på et offentligt projekt som Storstrømsbroen

Peter Hasle, professor i arbejdsmiljø ved Aalborg Universitet

- Det er mange sager, og når der er tale om strakspåbud og forbud, så er det kritisk, fordi der er risiko for alvorlige ulykker. Dem bør der ikke være så mange af på et offentligt projekt som Storstrømsbroen, siger professor i arbejdsmiljø ved Aalborg Universitet Peter Hasle.

Det er det italienske konsortium Storstrøm Bridge Joint Venture (SBJV), der er hovedentreprenør på Storstrømsbroen og dermed ansvarlig for arbejdsmiljøet.

SBVJ tegner sig for fire af de nye sager om brud på arbejdsmiljøloven. 

Ifølge dem er konstruktionen af den nye Storstrømsbro et af Danmarks største og mest komplekse byggeprojekter, og derfor mener de ikke, det er muligt helt at undgå påbud.

- Vi har haft for mange påbud i 2019, men som det også fremgår af dokumentationen af de gamle påbud, så skyldes mange af dem det rekordvåde vejr, som har givet meget vand og mudder på hele Masnedø, siger Christian Lemvigh, kommunikationsansvarlig, SBJV.

3F: Samme problemer som tidligere

Fagbladet 3F har tidligere beskrevet de omfattende problemer med arbejdsmiljøet på Storstrømsbroen, og både SBJV og Vejdirektoratet fastholder, at arbejdsmiljøet er blevet bedre, som byggeriet er skredet frem.

Ny Storstrømsbro bygges
Læs også
Farlige arbejdsforhold på Storstrømsbroen – tilsyn har givet 68 påbud
Ny Storstrømsbro bygges
Læs også
Farlige arbejdsforhold på Storstrømsbroen – tilsyn har givet 68 påbud

De nye påbud fra Arbejdstilsynet viser dog, at der fortsat er store problemer med farlige adgangsveje, mudder og smat på byggepladesen og manglende adskillelse af kørende og gående trafik, så bygningsarbejderne risikerer at blive kørt over af lastbiler og store byggemaskiner.

- Det er et kæmpe problem, at der fortsat kommer mange påbud på byggepladsen, og det er en meget skærpende omstændighed, at det er de samme problemer, som Arbejdstilsynet tidligere har givet påbud for, siger Palle Bisgaard, der er næstformand i 3F Byggegruppen, som organiserer knap 60.000 bygningsarbejdere.

Artiklen fortsætter under billedet.

Palle Bisgaard, næstformand i Byggegruppen i 3F
Palle Bisgaard, næstformand i Byggegruppen i 3F Foto: Jesper Truelsen - TV2 ØST

- Det er korrekt. Vi har desværre flere af de samme typer potentielle ulykker der går igen, siger kommunikationsansvarlig for SBJV Christian Lemvigh.

quote Det er stærkt beklageligt

Christian Lemvigh, kommunikationsansvarlig, SBJV

- Vi forsøger hele tiden at holde vidensniveauet oppe ved såvel underentreprenører som deres ansatte, hvilket sker ved undervisning og løbende intern kontrol. På så stort et projekt kommer der hele tiden nye folk til, og det betyder desværre i praksis, at nogle at de gamle fejl gentages – på trods af undervisningen og kontrollen. Det er stærkt beklageligt.

Italiensk chef for Storstrømsbroen stopper
Læs også
Italiensk chef stopper på Storstrømsbroen
Italiensk chef for Storstrømsbroen stopper
Læs også
Italiensk chef stopper på Storstrømsbroen

SBJV: - Vi tager alle påbud alvorligt

Ifølge kommunikationsansvarlig for SBJV er der flere af de over 100 påbud eller forbud, som virksomheden har modtaget fra Arbejdstilsynet, som handler om eksempelvis mudder på byggepladsen. Men to af de nye sager handler om betydelig fare for død eller amputering af legemsdele samt overhængende fare for, at en ansat kan blive ramt af dæk med risiko for alvorlige knoglebrud til følge.

Hvad gør I for at sikre, at de ansatte ikke er i fare?

- Mens de fleste af vores påbud skyldes en våd og mudret byggeplads, så er der enkelte af påbuddene, som potentielt kan risikere at ende med en alvorlig ulykke, siger kommunikationsansvarlig Christian Lemvigh.

- Vi har heldigvis været helt forskånet for alvorlige ulykker. Vi tager alle påbud meget alvorligt, men hvis vi ser at der er decideret svigt af dømmekraft, på trods af sikkerhedsundervisningen, så vil vi bortvise eller afskedige den pågældende.

Flyveaske Storstrømsbroen
Læs også
Miljøbelastende affald er røget i havet - italienske brobyggere får påbud
Flyveaske Storstrømsbroen
Læs også
Miljøbelastende affald er røget i havet - italienske brobyggere får påbud

Vejdirektoratet fører dagligt tilsyn

Fagbladet 3F har forsøgt at få en kommentar fra Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet har tidligere fastslået over for Fagbladet 3F, at det er SBJV, der har ansvaret for arbejdsmiljøet på Storstrømsbro-byggeriet.

Vejdirektoratet har indført skærpet tilsyn med arbejdsmiljøet og har to konsulenter ansat til at lave daglige tilsyn og kontrollere SBJV’s arbejdsmiljøkoordinering.


Nyhedsoverblik