Sygehuse er pressede - og det bliver en kamp at komme i bund med ventelisterne

Problemerne står i kø på regionens sygehuse. På grund af personalemangel og sygdom kommer patienter, der har fået udskudt deres operation, til at vente endnu længere.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Det spæde forår og solen er på vej. Danmark er åbent ovenpå to år med corona og nedlukninger. Men på Region Sjællands sygehuse er driften langt fra normaliseret.

Sygehusene er fortsat i beredskab, der mangler personale, og der er mange syge. 

Så hvordan bliver driften på sygehusene normal igen ovenpå pandemien, og hvornår kan de patienter, der er på venteliste til en operation eller en undersøgelse komme til?

quote Jeg ved ikke, hvordan vi skal komme tilbage til normalen

Susanne Rønn Haunsvig, fællestillidsrepræsentant for sygeplejerskerne og radiograferne på Sjællands Universitetshospital i Køge

Det er spørgsmål, som Region Sjællands politikere og embedsmænd lige nu arbejder på at løse. Men samstemmende lyder det fra alle sider: Der er ingen quick fix.

- Vi er slet ikke der, hvor vi kan begynde at tale om pukkelafvikling af operationer, vi er mere der, hvor vi bare forsøger at få hverdagen til at hænge sammen, og det er med hiv og sving, fortæller Susanne Rønn Haunsvig, der er fællestillidsrepræsentant for sygeplejerskerne og radiograferne på Sjællands Universitetshospital i Køge.

- Vi forsøger at få hverdagen til at hænge sammen, og det er med hiv og sving, fortæller Susanne Rønn Haunsvig, der er fællestillidsrepræsentant for sygeplejerskerne og radiograferne på Sjællands Universitetshospital i Køge.
- Vi forsøger at få hverdagen til at hænge sammen, og det er med hiv og sving, fortæller Susanne Rønn Haunsvig, der er fællestillidsrepræsentant for sygeplejerskerne og radiograferne på Sjællands Universitetshospital i Køge. Foto: Frederik Thorup - TV2 ØST

Problemerne er mange: Indlæggelsestallene for patienter med corona stiger og er nu tæt på 300 indlagte i Region Sjælland. Det har netop fået regionen til at hæve det interne beredskabsniveau med to trin. Derudover er mange af medarbejderne selv sygemeldt på grund af corona,

- Når jeg står og kigger ned over vagtplanerne her, så kan jeg se, at de er fyldt med lyserøde streger, der betyder sygdom. Når vi hjælper hinanden nu, så er det med at dække sygdom ind. Jeg ved ikke, hvordan vi skal komme tilbage til normalen. Der er ikke noget quick fix, fortæller Susanne Rønn Haunsvig.

Læs også
Største byggeri i Danmark - Femern-byggepladsen får egen sygeplejeklinik
Læs også
Største byggeri i Danmark - Femern-byggepladsen får egen sygeplejeklinik

Udover de førnævnte problemer er der generelt mangel på personale - og det pres, som sygehusene oplevede på akutafdelingerne og de medicinske afdelinger i efteråret med mange syge patienter er ikke taget af, men blot fortsat. 

Billedet af situationen bliver ridset op i sagsfremstillingen til næste forretningsudvalgsmøde i Region Sjælland den 28. februar. Her skal man beslutte efter hvilke principper, ventelisterne skal afvikles, og hvilke muligheder der er for at øge aktiviteten på sygehusene.

- Det er meget vigtigt for mig, at vi får afviklet ventelisterne så hurtigt som muligt, men det er afgørende, at det også sker under hensyn til personalet, siger Heino Knudsen, der er formand for regionsrådet i Region Sjælland.

Normaliseringen af sygehusvæsenet bliver en balance mellem af få indhentet det forsømte og tage hensyn til medarbejderne, siger Heino Knudsen, der er formand for regionsrådet i Region Sjælland.
Normaliseringen af sygehusvæsenet bliver en balance mellem af få indhentet det forsømte og tage hensyn til medarbejderne, siger Heino Knudsen, der er formand for regionsrådet i Region Sjælland. Foto: Mahmoud Riyad Al-Tamir - TV2 ØST

Det er især kapaciteten på operationsområdet, der er udfordret. I 2021 er der i Region Sjælland opereret 15 procent færre patienter end normalt.

- Man kan ikke bare sige, at nu kører vi fuld skrue ude på 17 operationsstuer. Der skal være en medarbejder, der modtager patienten, nogen der bedøver, nogen der passer patienterne efterfølgende på sengeafdelingen - og de medarbejdere har vi slet ikke nu, siger Susanne Rønn Haunsvig.

Fra politisk side er man med på, at situationen er vanskelig. Det vides ikke præcist, hvor mange patienter, der venter på at blive udredt og behandlet. Tallene er blevet opgjort forskelligt i de enkelte regioner, og i øjeblikket er Danske Regioner i gang med at skaffe et fælles overblik for alle fem regioner. 

Læs også
Stort antal syge patienter presser sygehusene i Region Sjælland
Læs også
Stort antal syge patienter presser sygehusene i Region Sjælland

I sagsfremstillingen til mødet fremgår det, at der på grund af sygdom og mangel på personale vil komme yderligere udskydelser af operationer og undersøgelser. Det er administrationens vurdering, at patienterne vil komme til at vente til langt ind i 2022 og eventuelt også helt ind i 2023 indenfor særligt udfordrede områder. Hvilke vides endnu ikke. 

Af sagsfremstillingen fremgår det dog, at der er stor usikkerhed forbundet med vurderingerne, forklarer regionsrådsformand Heino Knudsen (S).

- Den situation, vi står i, er ikke noget, vi kan indhente på to uger. Alle medarbejderne både på sygehusene og i administrationen vil gerne have alle behandlet så hurtigt som muligt, men vi skal gøre det sådan, at medarbejderne kan følge med.

- Vi har mange tusinde medarbejdere, der har ydet en ekstra indsats gennem de sidste to år. De har løbet stærkt og har været presset i lang tid, så dem skal vi have med, og så må vi skubbe det hele lidt, siger Heino Knudsen.  

Brug løs af privathospitalerne

Samme erkendelse har man i Venstre i regionsrådet. 

- Situationen er ikke god, der er ikke en let snuptagsløsning, der er ikke et quick fix. Men min holdning er, at vi ikke skal holde os tilbage med at bruge privathospitalerne i et markant omfang, siger Jacob Jensen (V), der er 2. næstformand i regionsrådet.

- Lige nu handler det ikke om offentligt eller privat. Det kan vi slås om bagefter. Nu skal vi bruge løs og ikke holde noget tilbage. Der må ikke være en eneste ledig kapacitet nogen steder, som ikke bliver brugt, siger Jacob Jensen (V). 

Region Sjælland bruger allerede privathospitaler til at afhjælpe situationen, og antallet af henvisninger til de private sygehuse er steget, så der er henvist mere end dobbelt så mange patienter i 2021 sammenlignet med 2019. I 2019 blev i alt 15.757 patienter henvist til privathospital. i 2020 var det i alt 19.892 og i 2021 er 35.302 patienter blevet henvist til det private. 

- Vi skal bruge løs på privathospitalerne, der må ikke være så meget som en eneste tom kapacitet, vi ikke udnytter, siger Jacob Jensen (V), der er 2. næstformand i regionsrådet.
- Vi skal bruge løs på privathospitalerne, der må ikke være så meget som en eneste tom kapacitet, vi ikke udnytter, siger Jacob Jensen (V), der er 2. næstformand i regionsrådet. Foto: Kevin Rasmussen - TV2 ØST

Region Sjælland har igennem hele pandemien selv behandlet akutte patienter og sikret behandling af patienter med livstruende sygdomme.

De patienter, der enten har fået udskudt deres planlagte tid til udredning og/eller deres behandling, er blevet udskudt på baggrund af en sundhedsfaglig vurdering, og det er først og fremmest patienter, der venter på en operation enten ambulant eller ved en indlæggelse, der nu venter.

- Jeg vil gerne i gang så hurtigt som muligt med at få dem ind, siger regionsrådsformand Heino Knudsen (S) og fortsætter:

- Men første step er at komme tilbage på 100 procent drift på sygehusene.  Derfor vil det tage noget tid, alt efter hvilke specialer, der er tale om. Det er en balance mellem at få hjulpet borgerne, der venter på en behandling, samtidig med at vi ikke knækker sygehusvæsenet. Vi skal stadig kunne hjælpe dem, der lider af noget livstruende og det akutte, siger Heino Knudsen. 

Det er Jacob Jensen enig i. 

 - Det er jo de mest akutte, der skal til først. Men det er en svær prioritering, for vi ved, at tid er en vigtig faktor, og at det betyder meget, at man ikke skal vente længere end højst nødvendigt, hvilket også kan gøre det dyrere i den sidste ende, men det er bare ikke muligt nu, siger han.

Læs også
Mangel på sygeplejersker presser sygehus - nu søger de medarbejdere i en helt anden faggruppe
Læs også
Mangel på sygeplejersker presser sygehus - nu søger de medarbejdere i en helt anden faggruppe

Hvordan sygehusene kommer tilbage til normal drift igen afhænger af flere faktorer. Dels hvordan corona og influenza belaster afdelingerne, dels udviklingen i belastningen med akutte og almindelige medicinske patienter, sygefravær hos personalet på sygehusene, fleksibiliteten og overskuddet fra personalet til at levere endnu en ekstra indsats, og endelig at der rekrutteres nyt personale. Men lige nu og her, har de medarbejdere, Susanne Rønn Haunsvig repræsenterer, ikke stor energi:  

- Det overskud, vi har, bruger vi på at dække ind for hinanden, så det er lidt op af bakke. Det er dejligt, når der bliver ansat nogle nye, men vi har også oplevet, at de knapt er lært op, før de siger op igen, fordi presset er for stort, siger Susanne Rønn Haunsvig.Nyhedsoverblik