Stort antal syge patienter presser sygehusene i Region Sjælland

Personalet på sygehusene i Region Sjælland løber stærkt, og der er flere opgaver, end der er hænder til.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Skadestuerne og de medicinske afdelinger på akutsygehusene i Region Sjælland har rigtig mange patienter i øjeblikket. Et pres, der begyndte først på sommeren og bliver ved.

- Det er en observation, der gælder over hele landet, og vi ved ikke præcis hvorfor. I Region Sjælland har vi på enkelte afdelinger på enkelte dage haft cirka 50 procent flere patienter i forhold til, hvad vi plejer på denne tid af året. Mit bud er, at patienterne har trukket det med at opsøge deres læge, og pludselig har de så mange smerter, at det bliver akut, siger Jesper Gyllenborg, der er koncerndirektør i Region Sjælland.

Situationen er så alvorlig, at Forretningsudvalget i regionsrådet onsdag blev orienteret om de udfordringer, der er på sygehusene i Nykøbing Falster, Slagelse, Holbæk og Sjællands Universitetshospital i Køge og Roskilde.

quote Det danske sundhedsvæsen er såret efter det sidste halvandet år. Corona har haft en pris

Jesper Gyldenborg, koncerndirektør, Region Sjælland

Af referatet fremgår det, at travlheden, udover de mange ekstra patienter, først og fremmest skyldes det efterslæb, der stadig er på sygehusene ovenpå covid-19 situationen, hvor mange patienter fik aflyst deres operationer og undersøgelser. Efter 2. covid-19 bølge blev der i Region Sjælland udskudt 3150 operationer. 70 procent er nu indhentet. I alt blev 28.900 aftaler udskudt, og her er der indhentet 71 procent. 

Derudover har Slagelse og Holbæk Sygehus været udtaget til sygeplejerskestrejken, hvilket har betydet, at 614 operationer og 3524 aftaler er blevet udskudt,  og de strejkende sygeplejersker er først nu i gang med at holde ferie. 

Vi skal bruge de erfaringer, vi lærte under covid-19, til at løse det her. Vi skal samarbejde på tværs af alle afdelinger og hjælpe hinanden, hvor vi kan, siger Jesper Gyllenborg, der er koncerndirektør i Region Sjælland.
Vi skal bruge de erfaringer, vi lærte under covid-19, til at løse det her. Vi skal samarbejde på tværs af alle afdelinger og hjælpe hinanden, hvor vi kan, siger Jesper Gyllenborg, der er koncerndirektør i Region Sjælland. Foto: Frederik Thorup - TV2 ØST

Udmattet personale

Ovenpå travlheden med corona og strejken mærker ledelserne på sygehusene også, at mange sygeplejersker ikke kan tage ekstraarbejde, og flere har sagt op (Det er ikke muligt at trække data på præcis hvor mange, fordi opgørelsen ikke vil være retvisende, red.).

- Det er dog ikke min fornemmelse, at sygeplejerskerne ikke hjælper til i stor stil. Men de er udmattede, først corona, så afvikling af pukler, så travlhed. Men den helt overordnede grund til vores udfordringer er, at det danske sundhedsvæsen stadig er såret efter det sidste halvandet år. Corona har haft en pris, siger Jesper Gyllenborg.

På sygehusene har der været travlhed på grund af corona og afvikling af udskudte operationer. Nu er der travlt igen - og der kan blive endnu travlere, hvis der kommer en influenzaepidemi. Arkivfoto.
På sygehusene har der været travlhed på grund af corona og afvikling af udskudte operationer. Nu er der travlt igen - og der kan blive endnu travlere, hvis der kommer en influenzaepidemi. Arkivfoto.

Endelig er der en forventning om, at Danmark kan blive hårdt ramt af en influenzaepidemi, fordi få er immune, efter at der i vinteren 2020/21 kun var meget få, der var smittet med influenza. En hård sæson med influenza kan betyde mange indlæggelser af især ældre borgere.

- Den udfordring, vi kigger ind i lige nu, er noget mere broget og meget mere kompleks end sidste vinter, hvor det hele handlede om covid-19. Vi har ventelister, der ikke er afviklet, og når tingene er akutte, så viser vores rekrutteringsproblemer sig. Der er lige nu ikke en balance mellem antallet af de hænder, der er, og dem, der er brug for, siger Jesper Gyllenborg.

Derfor er der nu flere tiltag på vej, der skal hjælpe på situationen. De medicinske afdelinger, der får patienterne indlagt efter visitering på akutafdelingerne, har i budgetaftalen fra næste år fået ekstra penge, nemlig 16 millioner kroner om året i 2022. Det stiger til 20 millioner kroner fra 2023.

Læs også
Har været undervejs i 14 år - milliarddyrt sygehus åbnede for sjældent smugkig
Læs også
Har været undervejs i 14 år - milliarddyrt sygehus åbnede for sjældent smugkig

Pengene skal blandt andet bruges til dét man kalder semi-intensive senge på henholdsvis Nykøbing Falster Sygehus og Holbæk Sygehus. De to sygehuse får fem semi-intensive senge hver, og det giver et mindre pres på personalet på den almindelige medicinske afdeling, for bemandingen på de semi-intensive pladser er højere. På afdelingerne vil der altså blive ansat ekstra nye medarbejdere.

- De ekstra penge kan bruges til at fastholde noget personale og rekruttere nye, fordi vi også kan tilbyde kompetenceudvikling, men penge løser ikke det her. Selv om vi får bevilliget flere penge, så mangler der hænder. Derfor skal vi bruge alle de erfaringer vi har fra covid-19 til at arbejde smartere, hjælpe hinanden på tværs og sikre, at de patienter, der kommer ind, er de rigtige, siger Jesper Gyllenborg.

Finde fælles løsninger

Jesper Gyllenborg vil nu samarbejde med ledelserne på de fire sygehuse om at finde løsninger på situationen.

- Jeg vil gerne understrege, at vi ikke er i beredskab. Men fra næste uge holder vi regelmæssige koordinationsmøder mellem alle sygehusene, så vores verdensbillede bliver det samme. I det hele taget skal vi spørge ind til, hvad der presser sig på, og hvordan vi kan hjælpe hinanden, siger Jesper Gyllenborg.


Nyhedsoverblik