Slagsmålet om penge fortsætter - sætter frist på fire måneder for Østbanens overlevelse

I et forsøg på at få en løsning på de manglende penge til nye skinner på Østbanen, var der i dag indkaldt til høring i Transportudvalget. SF frygter, pengene ikke findes før, det er for sent.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Lokalbanernes økonomi har været op til megen diskussion. Særligt her i regionen har Østbanen i Stevns og Faxe været i fokus, fordi der mangler akut penge til nye skinner på den 50 kilometer lange jernbane.

Debatten tog for alvor fart, da hastigheden på Østbanen blev sat ned for godt et år siden i et sidste desperat forsøg på at forlænge levetiden på skinnerne. I dag var sagen så på programmet i Folketingets Transportudvalg, hvor SF's transportordfører Anne Valentina Bertelsen og Venstres transportordfører Kristian Pihl Lorentzen havde inviteret eksperter og politikere til høring om lokalbanernes økonomi. 

quote Inden udgangen af juni er det afgørende for os at vide, om vi har pengene, ellers kommer vi ikke i gang.

Anette Mortensen (V), borgmester, Stevns Kommune

For som det længe har været kendt, så står de ansvarlige for lokalbanerne, Danske Regioner, på den ene side og siger, at de tilskud, som tildeles regionerne på nuværende tidspunkt, ikke rækker til investeringer i nye skinner.

Alene skinnerne på Østbanen beløber sig til en halv milliard kroner. 

Læs også
SF og Venstre på Christiansborg i fælles front for Østbanen
Læs også
SF og Venstre på Christiansborg i fælles front for Østbanen

Omvendt mener transportminister Benny Engelbrecht (S), at regionerne allerede har fået penge til at investere i lokalbanerne, og at regionerne underforstået har prioriteret midlerne forkert.

Deltagerne til høringen blev dog ikke meget klogere på, hvem der har ret i den sag.

- Da lokalbanernes økonomi ikke hører under transportministeriets ressort, vil jeg ikke komme yderligere ind på dette, sagde transportminister Benny Engelbrecht (S) således på høringen, hvor han var inviteret som gæst og første taler.

Transportminister Benny Engelbrecht (S) gentog på høringen, hvad han har sagt tidligere, at økonomien i lokalbanerne er regionernes ansvar. Han indvilligede dog i, at der laves en analyse af, hvorfor Transportministeriet og Danske Regioner ser så vidt forskelligt på de samme tal.
Transportminister Benny Engelbrecht (S) gentog på høringen, hvad han har sagt tidligere, at økonomien i lokalbanerne er regionernes ansvar. Han indvilligede dog i, at der laves en analyse af, hvorfor Transportministeriet og Danske Regioner ser så vidt forskelligt på de samme tal. Foto: Folketings TV

Anderledes ser man på det i Danske Regioner, hvor formanden for Udvalget for Regional Udvikling, Carsten Kissmeyer (V) – der også er medlem af Folketinget – bragte følgende redegørelse for, hvorfor de penge, regionerne modtager i tilskud til lokalbanerne, ikke rækker.

quote Derfor afviser vi på det bestemteste, at regionerne har fået de midler, der skal til for at udskifte skinnerne nu

Carsten Kissmeyer (V), formand, Udvalget for Region Udvikling

- Virkeligheden er jo, at det, vi betaler på nu (med det investeringstilskud, staten betaler regionerne red.), det er investeringer, som blev lavet tidligere. De investeringer, vi skal lave fremadrettet, er der ikke midler til, før vi er færdige med at betale af på de tidligere investeringer, sagde Carsten Kissmeyer således og tilføjede:

- Derfor afviser vi på det bestemteste, at regionerne har fået de midler, der skal til for at udskifte skinnerne nu.

Tilskud til lokalbaner har stået stille i 11 år

Kissmeyer pointerede, at det investeringstilskud, som regionerne får til at betale for nye skinner til lokalbanerne, ikke er justeret siden 2009 – og tilskuddet efterlader derfor ikke plads til de nye investeringsbehov, som er opstået i tiden herefter – hvilket ifølge udvalgsformanden står sort på hvidt i den aftaletekst, der i sin tid blev lavet tilbage i år 2000.

- Jeg er ked af at sige det – vi har ikke pengene, og får vi ikke det, så er man nødt til at pille skinnerne op, og det er jeg ked af at sige – det har vist sig at være en dårligere løsning, lød den dystopiske afrunding således fra Danske Regioner.

Ifølge Danske Regioner mangler der frem mod år 2026 105 millioner kroner årligt på tværs af landets fem regioner til nye skinner på lokalbanerne – heraf 23 millioner kroner til Østbanen, der sammen med Lemvigbanen i Vestjylland står i et akut behov for en skinnerenovering.

I alt har de fem regioner ansvaret for 13 lokalbaner med en samlet længde på 482 kilometer.

Læs også
Håbet for Østbanen kørt af sporet - ikke tildelt en eneste krone på finansloven
Læs også
Håbet for Østbanen kørt af sporet - ikke tildelt en eneste krone på finansloven

Det er Region Sjælland, som har ansvaret for Østbanen. Herfra var regionsrådsformand Heino Knudsen (S) inviteret til at præsentere den aktuelle situation. Han noterede sig også den åbenlyse uenighed om økonomien i lokalbanerne, men appellerede i sin præsentation til en snarlig løsning:

- Talkrigen er i gang, og vi vil gerne bidrage til at få det opklaret, for borgerne står som gidsler, sagde Heino Knudsen og tilføjede:

- Den tilstand, Østbanen har, gør, at vi ikke har nogen tid at spilde. Med den nedsatte hastighed kan vi køre til og med 3. kvartal i 2022. Skal vi holde tidsplanen, skal vi have en finansieringsplan på plads inden 1. juli i år.

Hvis ikke politikerne på Christiansborg prioriterer nye skinner på Østbanen, vil man de facto lukke jernbanen, har Heino Knudsen (S), regionsrådsformand fra Region Sjælland, tidligere fremført, og i dag blev budskabet så overbragt direkte til Transportudvalget.
Hvis ikke politikerne på Christiansborg prioriterer nye skinner på Østbanen, vil man de facto lukke jernbanen, har Heino Knudsen (S), regionsrådsformand fra Region Sjælland, tidligere fremført, og i dag blev budskabet så overbragt direkte til Transportudvalget. Foto: Folketingets TV

Ifølge Region Sjælland så er prisen for nye skinner 510 millioner kroner, hvilket betyder, at Region Sjælland mangler 23 millioner kroner om året i tilskud fra staten – i tillæg til de 36 millioner kroner som i dag gives til regional udvikling – for at kunne betale af på lån til en sådan investering.

Med til mødet for at tale Østbanens sag var også borgmester for Stevns Kommune, Anette Mortensen (V):

- Ikke mange havde troet, at Heino og jeg skulle sidde her og tale for banens eksistensberettigelse, sagde borgmesteren således i sin præsentation, hvor hun også påpegede, at Stevns Kommune er den eneste kommune i landet, som ikke har en statsvej.

Læs også
Hjælpen skal komme nu - politikere beder om nye skinner til Østbanen
Læs også
Hjælpen skal komme nu - politikere beder om nye skinner til Østbanen

Stevns-borgmesteren fremsatte ligeledes deadline for Østbanens overlevelse som værende nært forestående.

- Inden udgangen af juni er det afgørende for os at vide, om vi har pengene, ellers kommer vi ikke i gang.

Nervøsitet for om frist kan overholdes

I et forsøg på at finde hoved og hale i de forskellige synspunkter på lokalbanernes økonomi, der er den knude, som skal løses, for at der også i fremtiden kan køre lokaltog mellem Køge, Rødvig og Faxe Ladeplads, fremlagde transportministeren i en erkendelse af problemets eksistens et forslag om, at der igangsættes et analysearbejde, som skal skabe klarhed på fakta.

Dette bringer imidlertid ikke Østbanens 1 million årlige pendlere nærmere en løsning, noterede SF's Anne Valentina Bertelsen sig efter høringen:

- For mig er det ikke vigtigt, om vi finder pengene i den ene eller anden forhandling – men at vi finder pengene, inden det går galt, siger hun til TV2 ØST og tilføjer:

- Jeg begynder at blive en lille smule nervøs for, hvornår vi kan  forvente økonomiforhandlingerne (forhandlinger mellem Danske Regioner og Staten om regionernes økonomi red.) afsluttet – og det er spørgsmålet, om det bliver udskudt på grund af corona.

Økonomiforhandlingerne står aktuelt til at starte mindre end to måneder, før end Region Sjællands deadline for Østbanen. SF vil derfor presse på for, at pengene skal findes før, hvilket ifølge SF kan ske ved de kommende infrastrukturforhandlinger.

Det vinder dog ikke gehør hos medinitiativtageren til dagens høring, Kristian Pihl Lorentzen. Han lader sig trods den fremskredne deadline for Østbanen ikke rokke på sit synspunkt angående, at det er regionens eget ansvar at tilvejebringe pengene til nye skinner:

- Vi har fået belyst problemet ved dagens høring, og det er et vigtigt skridt mod at få problemet løst, siger Kristian Pihl Lorentzen efter høringen, som han til TV2 ØST betegner som "vellykket".

- Vi fik at vide, at deadline er ultimo juni, og det passer fint med, at der er økonomiforhandlinger i maj og juni, hvor det her hører hjemme. Jeg mener ikke, det hører hjemme i infrastrukturforhandlingerne, som er tiltænkt statslige projekter, tilføjer Venstre-manden.

Sætter sin lid til partierne på Christiansborg

Fra Region Sjælland er der dog et klart ønske om, at der bliver fundet en løsning snarest. Og trods den manglende vilje fra såvel Venstre som transportministeren til at anerkende sig et ansvar for problemet på dagens høring, så er regionsrådsformanden optimistisk:

quote Jeg kan ikke forestille mig, der er ret mange politikere i Folketinget, der vil nedlægge Østbanen

Heino Knudsen (S), regionsrådsformand, Region Sjælland

- For mig er der kun en ting, der er det rigtige at gøre, og det er, at vi får finansiering til at skifte skinnerne på Østbanen, og jeg kan ikke forestille mig, der er ret mange politikere i Folketinget, der vil nedlægge Østbanen, siger Heino Knudsen, der sætter lighedstegn mellem en manglende bevilling fra staten og Østbanens endeligt.

Læs også
Slagsmålet om penge til Østbanen fortsætter: - De sparker en åben dør ind
Læs også
Slagsmålet om penge til Østbanen fortsætter: - De sparker en åben dør ind

- Derfor er det godt med en høring, hvor man får fakta frem en gang til – og fakta er, at lokalbanerne generelt har et udækket finansieringsbehov i vores økonomiaftaler på 105 millioner kroner – med Østbanen som den allermest akutte, siger regionsrådsformanden videre og tilføjer:

- Jeg håber og tror, at Folketingets partier forstår, at de bliver nødt til også at tage ansvar. Jeg håber situationen løses allersenest med økonomiforhandlingerne med staten til sommer, men der er bestemt ingen grund til ikke at løse det nu.

Mange skinnerenoveringer forude

Selvom meget af samtalen på dagens høring gik på Østbanen, så har regionerne kun set toppen af isbjerget lod Rambøll, der har udarbejdet flere rapporter om lokalbanernes forfatning, forstå på eftermiddagens høring.

Tog på Østbanen
Foto: Lasse Skovgaard - TV2 ØST

- Vi arbejder ind imod, at der bliver en del flere af lokalbaner, der får behov for en fornyelse i de kommende år, forklarede chefkonsulent Alex Landex til de fremmødte som primært sad med over et videolink til mødet grundet de gældende corona-restriktioner:

Han præsenterede en graf, som viste, at der i perioden fra 1977 til 1991 blev renoveret samlet 347 kilometer lokalbane, svarende til 71 procent af de samlede lokalbanespor. Med en normal levetid på 40-45 år afhængigt af belastning og tilstand, så ser man ifølge Rambøll ind imod et større skinne-renoveringsbehov fra 2022 til 2036.

Her i regionen omfatter dette både Tølløsebanen og Odsherredbanen, der ifølge de seneste opgørelser er kategoriseret som værende i "middel" stand.