SF og Venstre på Christiansborg i fælles front for Østbanen

En høring om Østbanen i transportudvalget på Christiansborg er SF og Venstres første skridt i et pres på regeringen for at give penge til nye skinner.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

De slidte togskinner, der udgør Østbanen, har de seneste år været vældigt omdiskuterede. Skal de repareres eller erstattes, og hvor skal pengene komme fra?

Senest præsenterede regeringen sin finanslov for 2021 – uden finansiering til at reparere den slidte togbane, der forbinder Køge med Stevns og Faxe Kommuner.

quote En høring vil kunne frembringe fakta omkring, hvordan regionerne ikke har mulighed for at betale for en hel udskiftning af skinnerne

Anne Valentina Berthelsen, transportordfører, SF

I starten af det nye år vil SF og Venstre på Christiansborg så lægge ekstra pres på regeringen for at skaffe økonomi til at finansiere en reparation. De har derfor taget initiativ til at lave en høring i Folketingets transportudvalg.

Det skriver de to partier i en fælles pressemeddelelse underskrevet af Anne Valentina Berthelsen, der er transportordfører for SF, og Venstres Jacob Jensen, som både er folketingsmedlem og næstformand i regionsrådet i Region Sjælland.

- Der er stadig mange kollegaer på Christiansborg, der ikke kender nok til forholdene omkring økonomien for de mange lokalbaner rundt om i landet, herunder ikke mindst Østbanen, som naturligvis har vores særlige lokale opmærksomhed, udtaler Anne Valentina Berthelsen i pressemeddelelsen.

Begge Folketingspolitikere er valgt i Sjællands Storkreds.

- Regionen kan ikke selv betale

I 2017 gjorde en rapport det klart, at datoen for en skinnerenovering er op over, og seks år forinden blev sæder taget ud af togene, for at lette vægten. Sidste år blev hastigheden så sænket fra 100 til 75 kilometer i timen for at slide mindre på skinnerne.

I mellemtiden har regionspolitikerne på Sjælland efterspurgt statslig økonomisk hjælp til at rette op på de slidte togskinner. Et projekt, der forventes at koste 510 millioner kroner.

- Grunden til, at jeg mener den var nærliggende at få på finansloven, var, at her kunne man have justeret vores driftstilskud så vi kunne optage lån og afdrage på dem, uden det gik ud over den øvrige kollektive trafik, lød det fra en dybt skuffet Heino Knudsen (S), regionrådsformand i Region Sjælland, efter regeringen havde fremlagt sin finanslov for 2021.

Transportminister, Benny Engelbrecht (S), gav den 4. december i et svar til DF’s gruppeformand, Peter Skaarup, klart udtryk for, at regeringen ikke har intentioner om at tilføre regionen flere midler:

- Det er imidlertid regionerne, der har ansvaret for drift og vedligehold af privatbanerne, og regionerne modtager årligt tilskud til denne opgave, skriver ministeren og peger på, at regionen modtager både investeringstilskud i privatbanerne og bloktilskud på regionernes udvikling.

Artiklen fortsætter under billedet.

Anne Valentina Berthelsen (SF) er transportordfører for SF, der sammen med Venstre forsøger at skaffe finansiering til at udskifte Østbanens slidte skinner.
Anne Valentina Berthelsen (SF) er transportordfører for SF, der sammen med Venstre forsøger at skaffe finansiering til at udskifte Østbanens slidte skinner. Foto: Frederik Hagedorn - TV2 ØST

Anne Valentina Berthelsen (SF) håber på, at en høring i transportudvalget kan rykke ved opfattelsen af, at Region Sjælland selv bør finansiere projektet.

- En høring vil kunne frembringe fakta omkring, hvordan regionerne ikke har mulighed for at betale for en hel udskiftning af skinnerne som på Østbanen, udtaler hun.

Vigtig infrastrukturplan står for døren

Når 2020 bliver til 2021, ser Folketingets partier ind i et år, der sandsynligvis skal afstedkomme forhandlinger om en langsigtet plan for Danmarks infrastruktur – herunder jernbanenettet.

- Lokalbanerne er en vigtig del af den kollektive transport, hvorfor der hurtigst muligt skal findes en løsning på denne udfordring. Det må gerne ske allerede ved de kommende infrastrukturforhandlinger i starten af det nye år, hvor regeringen kan blive pålagt at finde midlerne, lyder det fra Anne Valentina Berthelsen (SF).

Venstre og SF’s plan for at skaffe finansiering til at udskifte skinnerne på Østbanen stopper ikke ved en høring i transportudvalget.

quote Efter en høring vil næste skridt kunne være, at SF og Venstre indkalder til en forespørgselsdebat i Folketingssalen

Jacob Jensen, MF, Venstre

- Efter en høring vil næste skridt kunne være, at SF og Venstre indkalder til en forespørgselsdebat i Folketingssalen. Her kan vi forsøge at skaffe et flertal for en såkaldt vedtagelsestekst, der skal pålægge regeringen at prioritere den nødvendige finansiering senest ved sommerens økonomiforhandlinger med Danske Regioner, udtaler Jacob Jensen (V) i den fælles pressemeddelelse.

- Er der et politisk flertal i Folketinget for det, vil regeringen blive nødt til at efterkomme ønsket, fortsætter han.

Artiklen fortsætter under billedet.

Jacob Jensen er både medlem af Folketinget og regionrådet i Region Sjælland for Venstre.
Jacob Jensen er både medlem af Folketinget og regionrådet i Region Sjælland for Venstre. Foto: TV2

Da Socialdemokratiet inden seneste valg kom med deres udspil til en infrastrukturplan, var det med ønsket om en bred politisk aftale til en langsigtet plan. Her var Østbanen ikke nævnt på listen over mulige relevante projekter.