Brandslukningsskum forurenede drikkevandet - nu får svenske ofre erstatning

Ligesom i Korsør har brandslukningsskum med giftige fluorstoffer ført til forurening i den svenske by Kallinge. Nu skal ofrene have erstatning.

I Sverige skal 165 borgere fra Kallinge i det sydøstlige Sverige have erstatning, fordi de i årevis har drukket vand forurenet med fluorstoffer, også kaldet PFAS. Det besluttede retten i Blekinge tirsdag.

Forureningen blev opdaget i 2013, og man fandt efterfølgende ud af, at de giftige stoffer stammede fra forsvarets nærliggende flyveplads, hvor der i mange år var blevet brugt brandslukningsskum med fluorstoffer i.

- Nu har retten så tilkendt beboerne erstatning ud fra den svenske lov om produktansvar, der også gælder drikkevandet, og idet et forhøjet indhold af de farlige fluorstoffer i kroppen anses som en personskade, siger Philippe Grandjean, der er professor i miljømedicin på SDU og fortsætter:

quote Ligesom vi har set i Korsør stammer forureningen fra brandslukningsskum brugt specielt ved øvelser

Philippe Grandjean, professor i miljømedicin på SDU

- Ligesom vi har set i Korsør, stammer forureningen fra brandslukningsskum brugt specielt ved øvelser. Måske så tidligt som i 1980'erne begyndte PFOS og andre fluorstoffer at sive ned til grundvandet, der blev brugt til drikkevand, hvor flere tusind mennesker er blevet udsat for de farlige stoffer, siger han.

PFAS er en overordnet betegnelse for flere fluorstoffer, heriblandt PFOS.

Forurening i Korsør

Sagen trækker tråde til Korsør, hvor det giftige blandslukningsskum også er blevet brugt på den lokale brandskole, og hvor forureningen har spredt sig til de omkringliggende områder.

Der er blandt andet fundet høje koncentrationer af de giftige fluorstoffer i de køer, der har gået og græsset på en nærliggende eng - kød som medlemmer af Korsør Natur- og Kogræsserforening i årevis har spist uden at kende til forgiftningen.

I Korsør afventer medlemmer af foreningen lige nu undersøgelser, der skal klarlægge, hvor meget af det sundhedsskadelige stof PFOS, de har i kroppen, og om de har taget skade af det. Men ifølge DTU er der så store mængder af giftstoffet i kødet, at der er 'en væsentlig sundhedsmæssig risiko ved at indtage det pågældende kalvekød'.

Forgiftning går ud over helbredet

I Sverige har forskning vist, at der for de berørte borgere er øget risiko for forhøjet kolesterol og andre række sygdomme.

- Men man er slet ikke færdig med at undersøge de sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne endnu, i øjeblikket bliver der blandt andet kigget på konsekvenserne for de børn, der bliver født i området, siger Phillippe Grandjean.

quote Man er slet ikke færdig med at undersøge de sundhedsmæssige konsekvenser for borgerne endnu

Philippe Grandjean, professor i miljømedicin på SDU

Mange lignende sager i USA

I USA har man også fundet giftige fluorstoffer i drikkevandet mange steder. Ifølge Philippe Grandjean regner man i USA med, at op mod 100 millioner mennesker er eller har været udsat for fluorstoffer gennem forurenet drikkevand.

- I de fleste stater i USA er der problemer, og det skyldes hovedsageligt militære lufthavne, men også produktionsvirksomheder, siger han.

Forurening fra den store virksomhed 3M i staten Minnesota ramte knap 80.000 beboere. Her lagde staten sag an mod virksomheden, som derefter indgik et forlig om at betale en erstatning på 850 millioner dollars, der nu er ved at blive brugt til vandfiltre og oprensning.

Sag er skildret i film

I staten West Virginia har det amerikanske kemiselskab Dupont, der laver pander med teflon, været skyld i at drikkevandet blev forurenet. Her blev virksomheden dømt til at betale erstatning, og samtidig godkendte dommeren et særligt program om løbende helbredsundersøgelser, hvilket er omtalt i filmen 'Dark Waters'.

Meget af den viden man har i dag, stammer fra undersøgelser af de berørte borgere i West Virginia - de såkaldte C8-undersøgelser - som blandt andet viste øget forekomst af nyre- og testikelkræft, som ellers er sjældne kræftformer.

Phillippe Grandjean peger også på, at der er en forureningssag i Veneto-regionen i det nordlige Italien, hvor en større virksomhed er skyld i forureningen, og i Australien har der været en hel stribe af sager i forbindelse med forurening ved de militære luftbaser.

Samtidig er der tilfælde, hvor man har fundet fluorstoffer i komælk, æg og grøntsager, som enten stammer fra forurenet vand eller fra slam fra rensningsanlæg, der er blevet brugt som gødning på markerne.