Kommune fraråder badning ved over 10 kilometer kyst efter miljøskandale

Fundet af PFOS i nærmiljøet omkring Korsør Brandskole får nu Slagelse Kommune til at fraråde badning i Korsør Nor ud fra et forsigtighedsprincip.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Slagelse Kommune fraråder nu badning og vandaktiviteter i Korsør Nor. Det sker som følge af forurening med PFOS fra den lokale brandskole.

Det miljø- og sundhedsskadelige stof er blevet fundet i både kød fra græssende køer og i køkkenhaverne hos en nærliggende kolonihaveforening. Slagelse Kommune har siden været i dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed, og på denne baggrund frarådes det nu også at begive sig i vandet ved Korsør Nor.

quote Styrelsen for Patientsikkerhed fastholder den generelle anbefaling om at borgere skal gå til egen læge hvis de er syge eller bekymret for deres helbredstilstand

Slagelse Kommune

- At man nu fraråder vandaktiviteter i Korsør Nor, sker ud fra et forsigtighedsprincip og er i første omgang midlertidig, indtil man har fået undersøgt udbredelsen af PFOS-forureningen i Korsør Nor, skriver Slagelse Kommune i en meddelelse.

Opfordringen til at undgå vandaktiviteter gælder alle former for aktiviteter, hvor man kommer i direkte kontakt med vand og bundsediment i Korsør Nor. Det vil blandt andet sige badning og sopning.

Derimod kan aktiviteter, hvor man ikke kommer i direkte kontakt med vand og bundsediment, fortsætte som hidtil. Det vil sige kajak og robådssejlads kan fortsætte som hidtil, oplyser Slagelse Kommune.

Ifølge Slagelse Kommune skal borgere, der har badet i noret ikke være bekymrede for deres helbred.

Der vil nu blive taget prøver af vandet for at klarlægge, om der er grund til bekymring – ligesom der fra i næste uge vil blive opsat skilte, som informerer om, at det frarådes at gå i vandet.

VIDEO: Kenneth Nielsen, formand for Korsør Kogræsser- og Naturplejeforening, har ikke kunnet få svar hos egen læge, om han og de andre medlemmer skal være bekymrede for deres helbred, efter de har spist kød fra kvæg, der har græsset på den forgiftede jord.

Ifølge leder af miljøafdelingen i Slagelse Kommune, Jette Jungsberg, så handler eftermiddagens besked til borgerne om, at man på nuværende tidspunkt ved for lidt om, hvor meget PFOS, der befinder sig i noret. Indtil flere analyser kan kaste lys over omfanget af PFOS-forureningen, arbejder man derfor ud fra et forsigtighedsprincip.

- Vi har to analyser fra Korsør Nor. Den ene er taget ved Korsør Havn, som ikke viser forureningen med PFOS – imens en anden er taget cirka 100 meter fra udløbet af den grøft – hvor i der er fundet meget høje koncentrationer af PFOS fra brandskolen – og her er der fundet lave koncentrationer af PFOS i norets vand, siger Jette Jungsberg og tilføjer:

- Men fordi, vi kun har de to analyser, så synes Styrelsen for Patientsikkerhed, at grundlaget er for tyndt til at sige noget om, hvorvidt man kommer i kontakt med forurening, når man bader i noret.

Ifølge afdelingslederen så er vand forurenet med PFOS ikke umiddelbart sundhedsskadeligt at få på huden – men det bør under ingen omstændigheder indtages.

Derfor er Slagelse Kommune blevet rådgivet til at sondre mellem aktiviteter på vandet og aktiviteter i vandet i den anbefaling, der er gået ud om at borgerne fredag eftermiddag.

Alligevel har man frarådet sopning i noret:

- Der er et yndet soppested ved kolonihaven, og her skal vi have undersøgt vand og sediment for PFOS, siger Jette Jungsberg.

Nær kolonihaverne ved Korsør er et yndet soppested, som nu skal undersøges nærmere for PFOS-forurening.
Nær kolonihaverne ved Korsør er et yndet soppested, som nu skal undersøges nærmere for PFOS-forurening. Foto: Skraafoto.dk, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Netop kolonihaven er et af de steder på land, hvor der i prøver er fundet PFOS i jorden i så store mængder, at fødevarestyrelsen har frarådet haveejerne at spise grøntsagerne.

Styrelse henviser til regionen

Styrelsen for Patientsikkerhed har tidligere afvist at gå ind i sagen omkring fundet af PFOS i området omkring byens brandskole. Stoffet er blandt andet blevet fundet i kød fra græssende køer på en eng nær brandskolen, hvor flere borgere har spist oksekød med et alarmerende højt indhold af det sundhedsskadelige stof PFOS.

Siden har Slagelse Kommune rettet henvendelse til styrelsen:

- På mødet var der en fælles forståelse for borgernes bekymring, skriver Slagelse Kommune i en meddelelse sent fredag eftermiddag og tilføjer:

- Styrelsen for Patientsikkerhed fastholder den generelle anbefaling om at borgere skal gå til egen læge hvis de er syge eller bekymret for deres helbredstilstand.

Styrelsen for Patientsikkerhed har imidlertid anbefalet Slagelse Kommune at kontakte Region Sjælland med henblik på at afklare om det er sundhedsfagligt relevant at kigge på kogræsserforeningen som en samlet gruppe.

- Vi håber, at få det ud af det, at vi kan holde et møde med Region Sjælland, hvor borgerne kan få svar på deres spørgsmål om sygdom og mulighederne for helbredsundersøgelse, Jette Jungsberg.

Styrelsen for Patientsikkerhed vil kontakte Region Sjælland for at orientere dem om sagen.

Korsør Nor måler godt 10 kilometer i omkreds og dækket tilsvarende et areal på cirka 10 kvadratkilometer.