Vandværker og forskere kræver større indsats mod giftige fluorstoffer

Sundhedstruslen fra fluorstoffer er underbelyst og underprioriteret, advarer eksperter. Fluorstofferne er især kommet i søgelyset efter et stort fund i Korsør.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Det går alt for langsomt med at bekæmpe de forureninger med giftige fluorstoffer, som udgør en stigende trussel mod danskernes helbred. Sådan lyder det fredag i Ingeniøren fra førende eksperter:

- Det står allerede nu slemt til med fluorstofferne, og det bliver kun værre. Vi er alle sammen udsat, fordi man i årevis har brugt de her stoffer uden at vide, at de var farlige, siger Philippe Grandjean, professor i miljømedicin ved Syddansk Universitet.

Han opfordrer til, at myndighederne nu tager hånd om forureningen uden yderligere forsinkelse.

118 personer med høje værdier i kroppen

Der er især kommet fokus på de giftige fluorstoffer, efter at det i foråret sidste år kom frem, at naturen omkring Korsør Brandskole var stærkt forurenet af PFOS. Brandskolen har i årevis brugt brandskum med PFOS i, og det er efterfølgende sevet ud i det nærliggende nor.

Her har kødkvæg græsset, og kødet er blevet spist af medlemmer af en lokal kogræsserforening. Det har efterfølgende vist sig, at 118 medlemmer af foreningen fik målt forhøjede værdier af PFOS i kroppen.

Nina Cedergreen, der er professor i miljøtoksikologi på Københavns Universitet, mener heller ikke, at myndighederne tager truslen fra PFAS, som stofferne kaldes samlet, alvorligt nok:

- Vi ved ikke, hvor de findes henne, og om det er i skadelige koncentrationer. Der bør være en alarmklokke, der ringer, siger hun og opfordrer til, at der sættes langt flere ressourcer af til ikke bare at danne sig et overblik men også håndtere forureningerne, når de så bliver fundet.

Stofferne bevæger sig med grundvandet

De giftige industrikemikalier har fællesbetegnelsen PFAS og er så udbredte i miljøet, at ethvert barn i Danmark fødes med dem. Stofferne er blandt andet blevet brugt i imprægnering og mademballage, og det udskilles blandt andet fra kroppen via modermælk.

Gennem livet ophober stofferne sig i blod og organer og øger risikoen for blandt andet kræft og hormonforstyrrelser.

Inden for det seneste år er der fundet PFAS i oksekød fra kogræsserforeningen i Korsør og senest i Odense, og for nylig er der fundet så høje niveauer i Mølleåen i Nordsjælland, at det frarådes at spise fisk fanget der.

Også en række drikkevandboringer er ramt, selvom Miljøstyrelsen efter en ny undersøgelse konstaterer, at 'vi ikke har et generelt problem med PFAS i grundvandet'.

Men det kan i fremtiden ændre sig til det værre, advarer Søren Dyreborg, seniorkonsulent i ingeniørfirmaet Niras:

- Stofferne bevæger sig med det grundvand, som på et tidspunkt når ned til vores drikkevandsboringer, siger han til Ingeniøren og tilføjer, at tiden må vise, om dette sker.

Behov for skrappere krav

Hos Dansk Vand- og Spildevandsforening (Danva) vil man også helt have sat en stopper for udledningen af PFAS.

- PFAS-stofferne skal forbydes helt. Jo mere viden vi får om dem, jo tydeligere er det, at der er behov for skrappere krav for at beskytte mennesker og miljø, siger direktør i Danva Carl-Emil Larsen til Ritzau.

Han peger på, at nabolande, hvor drikkevandet kommer fra højereliggende kilder, allerede har store problemer med fluorforureninger.

- Selv om vi i Danmark henter alt drikkevandet dybt nede i undergrunden og ikke fra floder og søer, så bør vi nu have en kraftigt øget beskyttelse mod PFAS, siger han.

Derfor vil Danva markant forstærke de indsatser, der er igangsat af myndighederne.

En netop offentliggjort undersøgelse fra Miljøstyrelsen bekræfter, at jo tættere vi kommer på jordoverfladen, jo flere fund af PFAS er der. Det samme viser undersøgelser foretaget af Danske Regioner.

- Hvis vi gør en indsats nu, så har vi som samfund en mulighed for at sikre os mod yderligere spredning af PFAS-stoffer i miljøet og i vandkredsløbet, siger Carl-Emil Larsen.

Danva mødes med miljøminister Lea Wermelin (S) den 10. februar for at drøfte sagen.