Museumsdirektør stævner politiker for ærekrænkelse - risikerer fængselsstraf

Lokalpolitiker gik til Næstved Kommune med anklager mod museumsdirektør. Kommunen sendte notatet videre til direktøren, der nu har stævnet lokalpolitikeren.

Hun forsøgte at få alvorlige anklager undersøgt. Nu er hun blevet retsforfulgt.

Lokalpolitiker, Githa Nelander (NB), er blevet stævnet for ærekrænkelse af direktør Keld Møller Hansen ved Museum Sydøstdanmark. Nu risikerer hun at skulle betale op mod 200.000 kroner eller ét års fængselsstraf. Hun finder stævningen en aggressiv måde at reagere på: 

- Baggrunden var jo nepotismesagen, og vi er en af de bidragsydende kommuner. Dér skal vi sikre, at skatteborgernes penge forvaltes på den rigtige måde, siger Githa Nelander (NB) til TV2 ØST. 

Flere anonyme borgere kontaktede politikeren efter historier om nepotisme og dårligt, psykisk arbejdsmiljø i Museum Sydøstdanmark kom frem i medierne.
Flere anonyme borgere kontaktede politikeren efter historier om nepotisme og dårligt, psykisk arbejdsmiljø i Museum Sydøstdanmark kom frem i medierne. Foto: Martin Stilling - TV2 ØST

Hvert år modtager Museum Sydøstdanmark samlet set 22 millioner kroner i offentlig støtte, herunder flere millioner kroner fra blandt andre Næstved og Vordingborg kommuner. Siden historier om nepotisme og hårdt, psykisk arbejdsmiljø på Museum Sydøstdanmark kom frem i medierne tidligere på året, valgte daværende museumschef, Thorbjørn Kolbo, at fratræde sin stilling.

Læs også
Udskældt museumschef fratræder sin stilling
Læs også
Udskældt museumschef fratræder sin stilling

Efterfølgende har Githa Nelander (NB), modtaget en række anonyme henvendelser fra borgere med yderligere anklager om dårligt arbejdsmiljø og økonomisk berigelse. Anklagerne er særligt rettet mod den siddende direktør Keld Møller Hansen. Githa Nelander (NB) valgte at være lydhør overfor de borgere, der kontaktede hende: 

- Der sidder nogle rundt omkring, der stadig er i det her miljø. De har brugt mig som talerør for at få det frem, og det er helt fint. Derfor havde jeg også håbet, man ville tage teten og undersøge tingene, siger hun.

Næstved Kommune sendte anklagerne videre

Lokalpolitiker Githa Nelander (NB) gik til Næstved Kommune, hvor hun på et internt møde med direktør i Næstved Kommune Jan Milandt og centerchef for Kultur, Fritid og Borgerservice Kim Dawartz gik videre med anklagerne, som hun gør opmærksom på er udokumenterede.

- Jeg skulle ikke have gjort noget andet. Det er mit lod som politiker at frembringe det her. Tænk, hvis jeg ikke havde gjort det. Så ville det også have haft en konsekvens, hvis det kom frem, og jeg ikke havde informeret udvalget og forvaltningen omkring det her, siger lokalpolitikeren.

Keld Møller Hansen er direktøren ved Museum Sydøstdanmark, der har stævnet lokalpolitikeren i Næstved. De potentielt injurierende anklager om dårligt arbejdsmiljø og økonomisk berigelse er særligt rettet mod ham.
Keld Møller Hansen er direktøren ved Museum Sydøstdanmark, der har stævnet lokalpolitikeren i Næstved. De potentielt injurierende anklager om dårligt arbejdsmiljø og økonomisk berigelse er særligt rettet mod ham. Foto: TV2 ØST

Direktøren og centerchefen fik lavet et notat, hvori anklagerne fremgår. TV2 ØST har fået aktindsigt i notatet, hvor det står, at...

"Umiddelbart kan Næstved Kommune ikke handle..." 

I stedet valgte embedsværket at sende påstandene til bestyrelsen i Museum Sydøstdanmark. Kort tid efter valgte museets direktør så at stævne lokalpolitikeren for injurier og ærekrænkelse.

Politiker kan have anerkendelsesværdigt formål

Ifølge Sten Schaumburg-Müller, der er professor ved juridisk institut, kan der være undtagelser, hvor ærekrænkelser er straffri: 

- Hvis der er rimelig grund til at fremsætte beskyldningen, så er den straffri. Rimelig grund er selvfølgelig, hvis det er rigtigt. Men der kan også være andre ting. Det kunne være, man varetager nogle bestemte interesser, forklarer han. 

Githa Nelander (NB) havde håbet, at Næstved Kommune eller Museum Sydøstdanmarks bestyrelse ville undersøge anklagerne. Det lader det ikke til på nuværende tidspunkt.
Githa Nelander (NB) havde håbet, at Næstved Kommune eller Museum Sydøstdanmarks bestyrelse ville undersøge anklagerne. Det lader det ikke til på nuværende tidspunkt. Foto: Martin Stilling - TV2 ØST

TV2 ØST spurgte Githa Nelander (NB), om hun kunne have sikret, at borgernes anklager var valide og veldokumenterede:

- Når det er af så alvorlig karakter, så vil jeg mene, det er validt nok til at sige: Bør vi ikke undersøge dét i det mindste? Jeg siger ikke, det er sådan. Jeg er ikke anklager.

Hvad siger straffeloven om ærekrænkelse?

Githa Nelander er blevet stævnet for ærekrænkelse. I stævningen gælder det specifikt paragraf 267 og 268 i straffeloven:

§ 267. Den, der fremsætter eller udbreder en udtalelse eller anden meddelelse eller foretager en handling, der er egnet til at krænke nogens ære, straffes for ærekrænkelse med bøde eller fængsel indtil 1 år, jf. dog §§ 268 og 269.

§ 268. Den straf, der er nævnt i § 267, kan stige til fængsel indtil 2 år, hvis

1) en alvorlig beskyldning er usand eller

2) en beskyldning er fremsat eller udbredt gennem indholdet af et massemedie, og beskyldningen er egnet til væsentligt at skade den forurettede.

Stævningen fra Museumsdirektørens advokat undlader dog at beskrive næste paragraf i straffeloven:

§ 269. En ærekrænkelse er straffri, hvis den fremkom i en sammenhæng, hvor der var rimelig anledning til den.

Stk. 2. Ved vurderingen efter stk. 1 skal der bl.a. tages hensyn til, om sandheden af en beskyldning bevises, eller om der var et tilstrækkeligt faktuelt grundlag for ærekrænkelsen, og om fremsættelsen eller udbredelsen heraf skete i god tro og til varetagelse af en anerkendelsesværdig interesse.

Kilde: Straffeloven

Specifikt står der i straffeloven, at den der fremsætter og udbreder ærekrænkelser kan straffes. Det er Næstved Kommune, der har lavet notatet og sendt anklagerne videre, ligesom forvaltningen i kommunen har givet TV2 ØST aktindsigt i anklagerne. Derfor mener Sten Schaumburg-Müller, at det er relevant også at kigge på Næstved Kommunes rolle: 

- Hvad med kommunen, der har videresendt beskyldningerne? Man kan straffes, hvis man videregiver beskyldninger. Der kan man her tænke: Kommunen er jo lige så meget involveret i det her, siger han. 

Forsker: Kommunen har bragt hende i situationen

Ifølge Roger Buch, der er kommunalforsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, har Githa Nelander (NB) handlet, som en politiker skal, når en politiker bliver opmærksom på potentielt ulovlige forhold: 

- Her er der tale om en sag, som ene og alene bliver rejst nu, fordi kommunen har videresendt de her informationer. Derfor har kommunen også et ansvar for, at politikeren er endt i denne her situation, siger han til TV2 ØST. 

Ifølge forskningslektor Roger Buch har Githa Nelander (NB) handlet, som hun burde.
Ifølge forskningslektor Roger Buch har Githa Nelander (NB) handlet, som hun burde. Foto: Jesper Truelsen - TV2 ØST

Kommunalforskeren mener, at Næstved Kommune ikke bare kan lade lokalpolitikeren i stikken: 

- Jeg synes, kommunen må undersøge og overveje, om man ikke kan hjælpe hende med juridisk bistand i denne her situation, som kommunen jo har bragt hende i, konstaterer kommunalforskeren.

Læs også
Kommunalforsker om stævnet politiker: - Hun har pligt til at reagere
Læs også
Kommunalforsker om stævnet politiker: - Hun har pligt til at reagere

Centerchef Kim Dawartz og direktør Jan Milandt, som holdt mødet sammen med Githa Nelander (NB), har ikke ønsket at svare på spørgsmål til et interview. TV2 ØST ville gerne have spurgt, hvorfor de valgte at sende mulige injurier videre til Museum Sydøstdanmark. 

Borgmester Carsten Rasmussen (S) mener, at det er rigtigt, at en politiker handler på vigtige informationer:

- Det er klart, du som politiker skal sikre, at du med dine kilder kan løfte bevisbyrden. Vi ved ikke, om der er noget i det. Jeg kender ikke sagen, og jeg ved ikke, hvor Githa har oplysningerne fra, og hvor valide oplysningerne er. Derfor har jeg svært ved at vurdere, om vi skal hjælpe Githa, siger han til TV2 ØST. 

Far, mor, fætter og svoger var ansat

Tidligere på året kom det frem via mediet Frihedsbrevet, at daværende museumschef Thorbjørn Kolbo havde solgt værker af Jim Lyngvild i sin private kunsthandel, alt imens museet samarbejdede med Jim Lyngvild.

Thorbjørn Kolbo valgte at fratræde sin stilling som museumschef, efter at tidligere medarbejdere stod frem med historier om hårdt, psykisk arbejdsmiljø og nepotisme.
Thorbjørn Kolbo valgte at fratræde sin stilling som museumschef, efter at tidligere medarbejdere stod frem med historier om hårdt, psykisk arbejdsmiljø og nepotisme. Foto: Bue Bukh Petersen - TV2 ØST

Det er også kommet frem, at Thorbjørn Kolbo har tjent penge på at sælge sine egne produkter i en museumsbutik, ligesom museet er blevet kritiseret for at have haft fire af museumschefens familiemedlemmer ansat. Det gælder chefens far, mor, fætter og svoger. Den 9. Marts stod flere tidligere ansatte frem på TV2 ØST for at fortælle om deres tid på museet.

Læs også
Hård kritik af museum: - Det er et arbejdsmiljø, der nedbryder dig som menneske
Læs også
Hård kritik af museum: - Det er et arbejdsmiljø, der nedbryder dig som menneske

Hverken museumsdirektør Keld Møller Hansen eller hans advokat har ønsket at svare på TV2 ØST´s spørgsmål til stævningen.

Githa Nelander (NB) står nu til at skulle i retten, fordi hun handlede på borgernes henvendelser:

- Det fortryder jeg ikke. Det er min ret som politiker, konkluderer hun.