Kommunalforsker om stævnet politiker: - Hun har pligt til at reagere

Ifølge kommunalforsker Roger Buch bør Museum Sydøstdanmarks bestyrelse reagere på anklager mod direktøren i stedet for at afvente en civil retssag.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Bestyrelsen i Museum Sydøstdanmark sidder på hænderne i sagen om alvorlige anklager mod museets direktør. Det vurderer Roger Buch, der er kommunalforsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

- Jeg synes, der er rigtig mange dunkle punkter i denne her sag. Museumsbestyrelsen har et ansvar for at undersøge, hvad der er sandt og falsk i de her påstande, siger han til TV2 ØST.

quote Jeg mener, at hun som kommunalpolitiker er forpligtet til at gøre dét, hun gør

Roger Buch, kommunalforsker, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Museumsdirektør Keld Møller Hansen har stævnet Githa Nelander (NB), der er lokalpolitiker i Næstved. Det gør han, efter hun har viderebragt anonyme, udokumenterede anklager mod direktøren til Næstved Kommunes forvaltning. Hun videregav oplysningerne på et lukket møde med centerchef Kim Dawartz og direktør Jan Milandt, der efterfølgende sendte dem videre til museet.

Githa Nelander (NB) selv blev overrasket, da hun modtog stævningen:

- Jeg synes, det er noget aggressivt. Jeg havde forventet, en professionel bestyrelse og en professionel direktør havde reflekteret og var vendt tilbage på de punkter, vi var kommet med. Det gjorde man ikke, siger hun til TV2 ØST.

Githa Nelander (NB) påpeger, at der i øvrigt ikke er blevet svaret på anklagepunkterne.

Githa Nelander (NB) havde håbet, at Næstved Kommune eller Museum Sydøstdanmarks bestyrelse ville undersøge anklagerne. Det lader det ikke til på nuværende tidspunkt.
Githa Nelander (NB) havde håbet, at Næstved Kommune eller Museum Sydøstdanmarks bestyrelse ville undersøge anklagerne. Det lader det ikke til på nuværende tidspunkt.

Stævning er højst usædvanlig

Kommunalforsker Roger Buch kan ikke se, at lokalpolitikeren kunne gør andet: 

- Jeg mener, at hun som kommunalpolitiker er forpligtet til at gøre dét, hun gør. Der er tale om en institution, der får millioner af kroner i støtte af kommunen. Hvis man får informationer om dårligt arbejdsmiljø, og der måske foregår berigelse i forbindelse med lederen, så har hun en forpligtigelse til at reagere, siger han. 

Keld Møller Hansen er direktøren ved Museum Sydøstdanmark, der har stævnet lokalpolitikeren i Næstved. De potentielt injurierende anklager om dårligt arbejdsmiljø og økonomisk berigelse er særligt rettet mod ham.
Keld Møller Hansen er direktøren ved Museum Sydøstdanmark, der har stævnet lokalpolitikeren i Næstved. De potentielt injurierende anklager om dårligt arbejdsmiljø og økonomisk berigelse er særligt rettet mod ham. Foto: TV2 ØST

Anklagerne er muligvis injurierende, og nu risikerer lokalpolitikeren så en civil sag, hvor straffen er op til et års fængsel eller et erstatningskrav.

Museumsdirektørens advokat kræver 200.000 kroner i erstatning for ærekrænkelse af direktør Keld Møller Hansen. Anklagerne handler om dårligt arbejdsmiljø og økonomisk berigelse.

Det overrasker kommunalforskeren, at en stævning falder så prompte: 

- At gå direkte til domstolene, det er et højst usædvanligt skridt. Man kunne også have endt sagen med at gå til politikeren og bede vedkommende om at bevise det, der er sagt og give en undskyldning for det, der er kommet med, forklarer Roger Buch. 

Stilhed i museumsbestyrelse

Bestyrelsesformanden i Museum Sydøstdanmark, Torben Nielsen, ønsker ikke at lade sig interviewe til TV2 ØST, men han siger til citat om, hvorvidt anklagerne kan være sande:

- Vi har ikke igangsat en undersøgelse fra bestyrelsens side. Vi har taget direktørens redegørelse til efterretning i lyset af injuriesagen.

Læs også
Museumsdirektør stævner politiker for ærekrænkelse - risikerer fængselsstraf
Læs også
Museumsdirektør stævner politiker for ærekrænkelse - risikerer fængselsstraf

Dét mener kommunalforsker Roger Buch slet ikke er godt nok: 

- Det er jo så alvorlige anklager, der kommer frem, at jeg mener, at museets bestyrelse har en forpligtigelse til at få undersøgt sagen til bunds. Jeg mener ikke, at de bare kan læne sig tilbage og afvente en privat retssag i forhold til, om der er foregået ulovligheder på museet.

Hverken museumsdirektør Keld Møller Hansen eller hans advokat har ønsket at svare på TV2 Øst´s spørgsmål til stævningen. 

Et kæmpestort problem

TV2 ØST har spurgt Næstved Kommunes borgmester Carsten Rasmussen (S), om kommunen burde hjælpe lokalpolitikeren juridisk:

- Det kan jeg ikke vurdere, det må en jurist vurdere. Men selvfølgelig skal man kunne gå til kommunen, for man må heller ikke tilbageholde oplysninger, hvis man mener, de er troværdige nok til, at der kan være foregået noget strafbart, siger borgmesteren. 

Læs også
Freder museumsdirektør trods møgsager
Læs også
Freder museumsdirektør trods møgsager

Githa Nelander (NB) er dog overbevist om, at stævningen mod hende kan komme til at få betydning i forhold til, hvordan andre politikere i fremtiden tør handle på alvorlige sager.

På nuværende tidspunkt kan borgmester Carsten Rasmussen (S) ikke vurdere, om kommunen skal hjælpe Githa Nelander juridisk.
På nuværende tidspunkt kan borgmester Carsten Rasmussen (S) ikke vurdere, om kommunen skal hjælpe Githa Nelander juridisk.

- Jeg ved, at mine politiske kollegaer nu går og tænker, hvad kan vi så videreformidle? Vi hører tit noget fra borgerne, og vi er deres talerør. Hvad tør vi komme med? 

Kommunalforsker Roger Buch er enig i, at der er tale om et reelt samfundsproblem, hvis politikere ikke trygt kan handle i alvorlige sager: 

- Hvis det ender med, man som kommunalpolitiker i en sag som denne her ikke kan reagere på sådanne rygter, så har vi et kæmpestort problem, konkluderer han.


Nyhedsoverblik