Politikere bekymrede for planer om nye opholdssteder: - Det er fordækt

Personer med forbindelse til det lukkede opholdssted Take Care har ansøgt om at starte nye opholdssteder. Det er bekymrende, mener flere politikere.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

To nye opholdssteder, et i Tornved og et i Taastrup, kan være på vej.

Flere personer bag det nu lukkede opholdssted Take Care på Lolland har nemlig ansøgt Socialtilsyn Hovedstaden om at starte de to nye opholdssteder.

Take Care, der nu har skiftet navn til Ubasen, blev lukket af Socialtilsyn Øst i november sidste år på grund af dårlig kvalitet. Flere børn filmede episoder, hvor nogle af pædagogerne var voldelige og konfliktoptrappende over for de unge. 

Samtidig underrettede flere anbringende kommuner tilsynet om bekymrende forhold. Det førte til, at Take Care blev tvangslukket. En beslutning, der i december blev bakket op i Ankestyrelsen.

Læs også
Overgreb mod børn på opholdssted - nu lukker socialtilsynet stedet
Læs også
Overgreb mod børn på opholdssted - nu lukker socialtilsynet stedet

Nu ønsker flere personer med forbindelse til Take Care så at drive opholdssted igen, og det bekymrer socialordfører fra Venstre, Marlene Ambo-Rasmussen.

- Problemet med det her, det er, og det kan man se på baggrund af de grundige undersøgelser, I har lavet, at der er et eller andet fordækt omkring det her. Det er noget, der bliver nødt til at blive afdækket fra politisk side. Det er klart, siger Marlene Ambo-Rasmussen.

Direktører og socialfaglig koordinator bag nye opholdssteder

Det ene af de to nye opholdssteder går under navnet Helhedsbasen. Ifølge aktindsigter som TV2 ØST har modtaget, så skal opholdsstedet ligge i Taastrup og drives af en række personer med forbindelser til Take Care.

Den kommende leder og direktør i Helhedsbasen er også direktør i Take Care, hvor han også har været ansat som lærer. En anden af direktørerne i Take Care, der også var ansat lærer, er samtidig den nye bestyrelsesformand i Helhedsbasen. Og så er forstanden fra Take Care medejer af virksomheden bag Helhedsbasen.

Helhedsbasen har oprettet en hjemmeside, hvor de beskriver, hvad de vil tilbyde på opholdsstedet. Helhedsbasen skal dog  først godkendes af Socialtilsyn Hovedstaden, før det bliver en realitet.
Helhedsbasen har oprettet en hjemmeside, hvor de beskriver, hvad de vil tilbyde på opholdsstedet. Helhedsbasen skal dog først godkendes af Socialtilsyn Hovedstaden, før det bliver en realitet. Foto: Rikke Stokholm i samarbejde med erhvervspraktikanter - TV2 ØST

Det andet opholdssted er en ny virksomhed, der blev oprettet i november, med navnet Hjemmet APS. Her vil personerne bag åbne et opholdssted i Tornved for børn mellem 12-20 år kaldet Annes Hjem. 

Også her er der forbindelser til det lukkede Take Care. Stedet skal nemlig ledes af den tidligere socialfaglige koordinator hos Take Care, mens direktøren og stifteren af selskabet er i relation med en tidligere ansat og nuværende bestyrelsesmedlem hos Take Care. De er registreret på samme adresse i Nordsjælland.

Læs også
Opholdssted lukket efter voldelig adfærd mod børn - nu vil personer bag åbne nye opholdssteder
Læs også
Opholdssted lukket efter voldelig adfærd mod børn - nu vil personer bag åbne nye opholdssteder

Og det kommer altså bag på flere politikere, at personer, der enten var direktører eller ansat på Take Care, vil åbne nye opholdssteder.

- Jeg kan ikke forstå, at de gør det, når der har været så stor kritik af det opholdssted, der lige er lukket. Men jeg synes, det er socialtilsynets opgave at godkende. Det er ikke mig, der er skal gøre det. De har en række værktøjer, de kan bruge. De kan bede om aktindsigt i det andet socialstilsyns sager for at beslutte det, inden de godkender det, siger socialordfører fra SF, Trine Torp.

Trine Torp, socialordfører fro SF.
Trine Torp, socialordfører fro SF.

Socialtilsynet har den endelige afgørelse

Det er Socialtilsyn Hovedstaden, der skal tage stilling til, om Helhedsbasen og Annes Hjem skal godkendes. Det er en proces, der kan tage op til seks måneder.

Socialtilsynet skal blandt andet undersøge organisationsstrukturer, pædagogiske metoder og sikre, at stederne kan levere den fornødne kvalitet.

Fra 1. februar blev loven om socialtilsyn desuden styrket på flere parametre. Det betyder, at Socialtilsynet kan beslutte, at en person ansat som leder af et lukket opholdssted ikke må ansættes som leder eller udpeges til en bestyrelse på et andet opholdssted i fem år. Den regel gælder dog ikke bestyrelsesmedlemmer og vil heller ikke gælde i dette tilfælde, da Take Care lukkede, før den nye lovgivning trådte i kræft. Dog skal et flertal af et opholdssteds bestyrelse være uafhængige af lederen. Ifølge Social og Ældreministeriet beror det på en konkrete vurdering.

Flere politikere anerkender, at fordi man har været en del af et lukket opholdssted, betyder det ikke, at man automatisk skal være udelukket fra et andet.

- Man kan ikke tage hele medarbejdergrupper og sige, at de ikke må arbejde inden for det sociale fag mere. Man kan heller ikke tage hele bestyrelser. Men selvfølgelig skal socialtilsynet være opmærksomme på, hvad er der af historik. Ligesom de skal være opmærksomme hele vejen rundt, inden de godkender et tilbud, for at sikre, at der er den rette kvalitet. Vi har at gøre med nogle meget sårbare borgere. De her børn er fuldstændig afhængige af de voksne, der er omkring dem, siger social- og ældreminister Astrid Krag (S).

Læs også
Kommune med anbragte børn på Take Care:
- Jeg er meget tilfreds med, at vi har ageret på det som kommune
Læs også
Kommune med anbragte børn på Take Care:
- Jeg er meget tilfreds med, at vi har ageret på det som kommune

Heller ikke Marlene Ambo-Rasmussen mener, at man automatisk skal udelukkes fra andre opholdssteder, men hun er lidt bekymret i denne konkrete sag.

- Udgangspunktet skal være, at man selvfølgelig godt kan have været et sted, og det sted så lukkede, at man så stadig har mulighed for at starte forfra et nyt sted. Det er ikke fordi, at personer som har været involveret i et lukket sted ikke har deres berettigelse og kompetencer, de kan føre videre et nyt sted. Det kan jeg ikke udelukke per automatik, siger hun. 

- Men man må også sige, at hvis man kan se, at der er noget systematisk i det, og det er lidt det, jeres sag viser, så bliver det af en hel anden kaliber, og det er selvfølgelig noget, vi skal have kigget på.

VIDEO: David Pedersen, bestyrelsesformand De Anbragtes Vilkår, kan ikke kommentere direkte på sagen om Take Care, men han siger, at det er bekymrende, hvis man kan få trukket en godkendelse for at drive et utrygt opholdssted for derefter at få tilladelse til at starte et nyt kort tid efter.

Tiltro til loven

Der er således ikke taget beslutning om, hvorvidt de to steder må åbne. Både Trine Torp og Astrid Krag har tiltro til at Socialtilsyn Hovedstaden godt kan træffe den rigtige afgørelse, især efter loven om socialtilsyn er styrket.

- Jeg håber på, at det kommer til at virke, og hvis ikke det gør, så må vi lave nye lovændringer, men indtil videre synes jeg, vi har nogle gode værktøjer i værktøjskassen, siger Trine Torp (SF).

- Jeg synes, det er godt, vi har strammet loven. Jeg har ikke planer om at gøre mere. Så skal vi selvfølgelig se, hvordan det virker. Men i udgangspunktet mener jeg, vi har taget nogle rigtigt vigtige og også store skridt, siger social-og ældreminister Astrid Krag (S).

Astrid Krag (S), social- og ældreminister.
Astrid Krag (S), social- og ældreminister.

Vi har forsøgt at få et interview med personerne bag både Annes Hjem og Helhedsbasen. Lederen af Helhedsbasen vil ikke kommentere sagen. 

Derimod ville lederen af Annes Hjem gerne i dialog. Efter den beslutning tog hun dog på 14 dages ferie, og siden har vi ikke hørt fra hende. Vi har også forsøgt at kontakte de øvrige omtalte personer, men de er ikke vendte tilbage på vores henvendelse.


Nyhedsoverblik