Opholdssted lukket efter voldelig adfærd mod børn - nu vil personer bag åbne nye opholdssteder

Personer med forbindelser til det lukkede opholdssted Take Care på Lolland har ansøgt om at starte to nye opholdssteder.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Der kan være to nye opholdssteder på vej oprettet af direktører og tidligere ansatte på det nu lukkede opholdssted Take Care.

Ifølge TV2 ØSTs research og aktindsigter har flere personer med forbindelser til Take Care oprettet to ansøgninger for at starte to nye opholdssteder.

Det ene skal ligge i Tornved ved Jyderup i Nordvestsjælland, mens det andet har angivet en placering i Taastrup.

Opholdsstedet i Tornved, kaldet Annes Hjem, skal være et opholdssted for børn og unge mellem 12 og 20 år. Stedet skal ledes af den tidligere socialfaglige koordinator hos Take Care, mens direktøren og stifteren af selskabet er i relation med en tidligere ansat og nuværende bestyrelsesmedlem hos Take Care. De er registreret på samme adresse i Nordsjælland.

Læs også
Overgreb mod børn på opholdssted - nu lukker socialtilsynet stedet
Læs også
Overgreb mod børn på opholdssted - nu lukker socialtilsynet stedet

Det andet opholdssted, kaldet Helhedsbasen, har også ansøgt om at starte et opholdssted. Også her er der stærke forbindelser til det lukkede Take Care. Den kommende leder og direktør i Helhedsbasen er også direktør i Take Care, hvor han også har været ansat som lærer. En anden af direktørerne i Take Care, der også var ansat lærer, er samtidig den nye bestyrelsesformand i Helhedsbasen. Og så er forstanderen fra Take Care medejer af virksomheden bag Helhedsbasen.

Og det kan være bekymrende, hvis personer fra et lukket opholdssted prøver at starte et nyt, mener interesseorganisationen De Anbragtes Vilkår.

- Nu kan jeg ikke kommentere på den konkrete sag, men helt generelt synes jeg, at det er et problem, hvis man kan få trukket en godkendelse for at have faciliteret et utrygt og dårligt miljø for unge, der er anbragt, for så, et halvt år efter, at få en godkendelse til at starte et nyt sted. Sådan burde det ikke være, siger David Pedersen, bestyrelsesformand for De Anbragtes Vilkår.

Han mener, at hvis børnene gentagne gange bliver udsat for dårlige vilkår, kan det få konsekvenser for dem.

- Det sætter sig i et børnesind og kan give grobund for systemtræthed, så man vælger at tage distance til det system, som i virkeligheden er ens eneste livslinje videre i livet, siger David Pedersen.

VIDEO: David Pedersen, bestyrelsesformand De Anbragtes Vilkår, kan ikke kommentere direkte på sagen om Take Care, men han siger, at det er bekymrende, hvis man kan få trukket en godkendelse for at drive et utrygt opholdssted for derefter at få tilladelse til at starte et nyt kort tid efter.

Opholdssted lukket på grund af voldelig adfærd

Take Care, der nu har skiftet navn til Ubasen, blev lukket i november sidste år, efter flere af børnene, der bor på stedet, begyndte at filme videoer, hvor en del af personalet var voldsomme overfor børnene. 

Flere af børnene kontaktede både de anbringende kommuner, politiet og Socialtilsyn Øst. Ligeledes var flere af kommunerne blevet bekymret og havde derfor lavet flere underretninger til Socialtilsyn Øst.

En af dem, der synes, at nogle af de ansatte har været hårde ved de unge, er Maria, der selv har været anbragt på stedet. Maria er ikke hendes rigtige navn, men hendes identitet er redaktionen bekendt.

- Der var nogle af pædagogerne det gjaldt, ikke så mange, men der var nogle, der godt kunne være voldelige.

På hvilken måde?

- De skubbede og slog os og skubbede os ind på værelserne på en måde, jeg ikke synes var retfærdig, siger Maria.

Læs også
Ekspert i socialret: Det er voldsomt og uhensigtsmæssigt
Læs også
Ekspert i socialret: Det er voldsomt og uhensigtsmæssigt

På baggrund af både underretninger og de unges videoer valgte Socialtilsyn Øst at lukke opholdsstedet. I en tilsynsrapport konkluderede de blandt andet, at ”tilbuddet ikke kan levere den nødvendige støtte og omsorg for børnene og de unge. Vi er endvidere af den opfattelse, at børnene og de unges fysiske og psykiske sikkerhed kompromitteres ved at opholde sig på tilbuddet”.

- Der er en alvorlighedsgrad i det, vi har set på videoerne, den form for magtanvendelser og den etik, der ligger til grund for det, der gør, at det kan vi ikke acceptere, sagde tilsynschef Trine Stokholm til TV2 ØST i november.

En af de videoer, de unge selv har filmet. Her ses en ung gå ud i køkkenet. Herefter eskalerer situationen.

Socialtilsyn Hovedstaden: - Det er bekymrende

De to ansøgninger er indgivet til Socialtilsyn Hovedstaden, som står for at godkende og føre tilsyn med opholdssteder. Socialtilsynet bekræfter, at de har modtaget ansøgninger fra flere personer med forbindelser til Take Care.

- Vi er bekendt med, at der er dele af bestyrelsen og lederkredsen som har stået bag det nu lukkede Take Care. Det er selvfølgelig noget, vi har opmærksomhed på, når vi skal i gang med at behandle ansøgningerne, siger konstitueret tilsynschef for Socialtilsyn Hovedstaden, Kristina Vang Jensen.

Læs også
På kant med loven - omstridt opholdssted brugte kommunale kroner på nødhjælp
Læs også
På kant med loven - omstridt opholdssted brugte kommunale kroner på nødhjælp

Godkendelsesprocessen kan tage op til seks måneder. Det første udkast til ansøgningerne blev dog oprettet i Tilbudsportalen allerede i december, altså en måned efter, at Take Care lukkede.

- Det er selvfølgelig bekymrende, men nu kan jeg ikke sige, hvad det konkret får af betydning i denne her sag, fordi vi ikke er begyndt at sagsbehandle sagen endnu. Men det vi vil gøre, og som vi vil indføre som praksis fremadrettet, det er, at vi vil indhente oplysninger fra de andre tilsyn, når et opholdssted har været lukket, så vil vi hente oplysninger om ledelsen og bestyrelsens rolle i det tidligere firma, siger Kristina Vang Jensen.

Ifølge loven er der ikke noget, der hindrer folk bag lukkede opholdssteder i at åbne nye. Fra 1. februar blev loven om socialtilsyn skærpet, så socialtilsynet kan beslutte, at en person ansat som leder af et lukket opholdssted ikke må ansættes som leder eller udpeges til en bestyrelse på et andet opholdssted i fem år. 

Den regel gælder dog ikke bestyrelsesmedlemmer og ville ikke gælde i dette tilfælde, da Take Care lukkede før 1. februar. Ifølge den nye lovgivning så skal et flertal af et opholdssteds bestyrelse være uafhængige af lederen. Ifølge Social og Ældreministeriet beror det på en konkrete vurdering, og det vil Socialtilsyn Hovedstaden holde øje med i de to ansøgninger.

- De skal kunne sandsynliggøre overfor os, at de kan drive et opholdssted af tilstrækkelig høj kvalitet. Det er klart, at hvis man tidligere har været involveret i et opholdssted, der er blevet lukket på grund af lav kvalitet, så vil det være oplysninger, vi inddrager i vores sagsbehandling. Så må vi stille meget skarpe spørgsmål til, hvordan de vil undgå at begå samme fejl, siger Kristina Vang Jensen.

Kristina Vang Jensen, konstitueret tilsynschef i Socialtilsyn Hovedstaden.
Kristina Vang Jensen, konstitueret tilsynschef i Socialtilsyn Hovedstaden. Foto: Martin Stilling / TV2 ØST

Hos De Anbragtes Børn håber de, at det bliver lettere fremadrettet at opdage, hvis personer bag lukkede opholdssteder forsøger at starte nye.

- Der burde være en form for system, som gjorde opmærksom på eller markerede, hvis nogle personer bag et lukket opholdssted var på vej til at starte et ny opholdssted op igen, siger David Pedersen.

Vi har forsøgt at få et interview med personerne bag både Annes Hjem og Helhedsbasen. Lederen af Helhedsbasen vil dog ikke kommentere sagen. Derimod ville lederen af Annes Hjem gerne i dialog. Efter den beslutning tog hun dog på 14 dages ferie, og siden har vi ikke hørt fra hende. Vi har også forsøgt at kontakte de øvrige omtalte personer, men de er ikke vendte tilbage på vores henvendelse.

Take Care klagede over Socialtilsyn Østs beslutning om at lukke stedet og klagede til Ankestyrelsen. I midten af december faldt afgørelsen. Ankestyrelsen gav Socialtilsyn Øst medhold.


Nyhedsoverblik