Kommune med anbragte børn på Take Care: - Jeg er meget tilfreds med, at vi har ageret på det som kommune

Slagelse, Næstved og Lolland Kommuner har alle haft anbragt børn på det private opholdssted, Take Care på Lolland, der er lukket af Socialtilsyn Øst.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Tre udvalgsformænd fra Slagelse, Næstved og Lolland Kommuner har alle set de videoklip, vi har bragt her på TV2 ØST fra opholdsstedet Take Care ved Maribo.

- Jeg synes, det er ganske forfærdeligt, og jeg bliver både vred, hidsig og ked af det, siger Helle Blak (løsgænger), som er formand for Børne- og Ungeudvalget i Slagelse Kommune.

Videoerne er optaget af unge på opholdsstedet, som har oplevet en voldsom adfærd fra nogle af de medarbejdere, der var på Take Care. Socialtilsyn Øst er kommet i besiddelse af seks videoer og har samtidig modtaget en række underretninger fra nogle af de kommuner, der havde anbragt unge på opholdsstedet, og indholdet af både underretninger og videoer har fået tilsynet til at trække Take Cares godkendelse til at drive opholdssted. 

Herunder ses en af de videoer, unge har filmet på opholdsstedte, Take Care:

Slagelse Kommune har haft en ung anbragt på opholdsstedet i et år, men i slutningen af august besluttede kommunen at fjerne vedkommende akut fra opholdsstedet.

I en underretning til Socialtilsyn Øst skriver sagsbehandleren fra Slagelse blandt andet, at den anbragte borger har fortalt, at han blev skubbet til af medarbejdere på Take Care, at han er blevet lagt ned på jorden og slået med en knytnæve, og at han er blevet kaldt for "svans" og "taber".

- Det er simpelthen så trist, at et barn, vi har haft ansvaret for har skulle opleve sådan en... ja, jeg er næsten uden ord for, hvad man skal kalde sådan en oplevelse, men børn skal ikke udsættes for sådan noget, slet ikke når de i forvejen er i en sårbar position, siger Helle Blak (løsgænger).

I Slagelse Kommune har politikerne formuleret nogle punkter, som socialrådgiverne i kommunen skal være opmærksomme på, når de vælger anbringelsessteder til borgere, fortæller Helle Blak (løsgænger), formand for Børne- og Ungeudvalget.
I Slagelse Kommune har politikerne formuleret nogle punkter, som socialrådgiverne i kommunen skal være opmærksomme på, når de vælger anbringelsessteder til borgere, fortæller Helle Blak (løsgænger), formand for Børne- og Ungeudvalget. Foto: Thomas Nielsen - TV2 ØST

Lolland Kommune sendte i starten af året en underretning til socialtilsynet.

- Vi har jo forsøgt at råbe op til tilsynet, da vi oplever, at pædagogikken måske halter lidt, og vi sådan også kan se, det her med beredskabet til hvordan man håndterer de her ting, siger Vibeke Grave (S), som er formand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i Lolland Kommune.

Derfor ærgrer det også Vibeke Grave, at Lolland Kommune har haft flere børn og unge anbragt på stedet.

- Hvis vi havde vidst, at den her situation var sådan, så er jeg helt sikker på, at vi ikke havde anbragt nogen der.

Lolland Kommune har tidligere sendt en underretning til socialtilsynet om nogle bekymringer angående Take Care. Det var især tonen og stedets kompetencer, der blev anfægtet, fortæller Vibeke Grave (S), formand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.
Lolland Kommune har tidligere sendt en underretning til socialtilsynet om nogle bekymringer angående Take Care. Det var især tonen og stedets kompetencer, der blev anfægtet, fortæller Vibeke Grave (S), formand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget. Foto: Thomas Nielsen - TV2 ØST

Større krav til opholdssteder

I Slagelse Kommune har man for et halvt år siden skærpet opmærksomheden på de steder, kommunen anbringer sine borgere på.

- Socialrådgiverne i Slagelse Kommune ved, hvad det er for nogle pejlemærker, det politiske niveau har sat, og det handler ikke om, at vi skal spare penge, næsten tværtimod. Det handler om, at de skal sikre, at tilbuddene er rigtige, de skal tjekke magtanvendelser på institutionerne, uddannelsesniveauet og i det hele taget, hvad er det for et udviklingsperspektiv, stedet arbejder med, siger Helle Blak.

Læs også
Overgreb mod børn på opholdssted - nu lukker socialtilsynet stedet
Læs også
Overgreb mod børn på opholdssted - nu lukker socialtilsynet stedet

I Næstved Kommune flyttede man tre unge fra Take Care, da man blev opmærksom på problemerne i efteråret - alligevel kommer situationen bag på Michael Perch (S).

- Vi har ikke haft de registreringer og den viden, at det står sådan til, og jeg er meget tilfreds med, at vi har ageret på det som kommune og trukket de her borgere ud og stoppet samarbejdet, for det er så det, vi må gøre, når vi står i den her situation, så må vi sørge for at stoppe op, siger næstformanden i Børne- og Skoleudvalget i Næstved Kommune.

Sådan eskalerede situationen på Take Care

Tilsynsbesøg i 2020:

Socialtilsyn Øst giver i foråret 2020 Take Care topkarakterer efter et tilsynsbesøg hos virksomheden. Ud af fem mulige point, hvor fem er den bedste bedømmelse, får opholdsstedet karakteren fem i seks ud af syv kriterier. Kun i punktet "selvstændighed og relationer" scorer tilbuddet lidt lavere, nemlig karakteren fire.

Tilsynsrapport fra marts 2021:

Take Care får igen en rigtig fin bedømmelse på mange af de parametre, socialtilsynet vurderer tilbuddet ud fra. Socialtilsynet giver dog tilbuddet et udviklingspunkt og et opmærksomhedspunkt, hvoraf et udviklingspunkt er mest alvorligt og er stadiet før en sanktion.

I rapporten fremgår det også, at to unge har beskrevet, at de har oplevet en voldsom adfærd fra nogle medarbejdere. Det handlede ifølge Take Care om nogle slåskamplege med medarbejderne. Tilbuddet har reflekteret over denne problematik og har nu besluttet at ændre denne legekultur, så man ikke længere har slåslege med de unge, står der i rapporten.

Tilsynsrapport fra oktober 2021:

Efter at Socialtilsyn Øst har været på uanmeldt besøg i september og har modtaget videoer og underretninger fra en række kommuner, vurderer socialtilsynet, at Take Care ikke lever op til den fornødne kvalitet og ikke kan opretholde sin godkendelse til at drive opholdssted.

Tilsynet skriver blandt andet: Vi finder det meget bekymrende, at tilbuddets ledelse først afskediger en medarbejdere flere uger efter, at ledelsen blev bekendt med video-materiale, hvor den pågældende medarbejder agerer stærkt uacceptabelt og voldeligt mod de anbragte børn og unge

Borgere skal behandles med respekt

Næstved Kommune vil nu kigge nærmere på, om der er noget, den kan gøre endnu bedre.

- Jeg følger selvfølgelig op på sagen, i forhold til, om der er noget, der kan gøre, at vi bliver endnu dygtigere og kan lære af det her i fremtiden, så vores borgere bliver behandlet med den størst mulige respekt, siger Michael Perch (S).

Det samme vil Lolland kommune - for det er vigtigt at lære af en sag som denne, mener Vibeke Grave (S)

- Der skal kigges på det, og at det her ikke må ske, det tror jeg alle er enige om, som står på den side, hvor de siger, at det skal være et trygt miljø at anbringe sine børn og unge på en institution.

Læs også
Unge blev udsat for overgreb på opholdssted - så begyndte de selv at filme
Læs også
Unge blev udsat for overgreb på opholdssted - så begyndte de selv at filme

TV2 ØST har forsøgt at få et interview med ledelsen hos Take Care, men den har ikke ønsket at medvirke.

I korrespondancen mellem Take Cares ledelse og Socialtilsyn Øst fremgår det, at ledelsen på Take Care har afskediget medarbejdere ovenpå de unges videooptagelser og underretninger fra kommuner. Socialtilsynet vurderer dog, at dette er sket for sent.

I afgørelsen om lukning af Take Care, skriver Socialtilsynet at "der i denne sag er så alvorlige beskrivelser af en kultur, der har været og fortsat er direkte truende overfor de anbragte børn og unges sikkerhed og grundlæggende rettigheder, at vi sammenholdt med ledelsens manglende dømmekraft og evne til at tage de voldsomme episoder alvorligt, ikke anser det for muligt for tilbuddet at rette op herpå.


Nyhedsoverblik