¨

Flere kommuner vil udnytte muligheden for tvangsadoption af børn

Arkivfoto. Foto: Pixabay

Slagelse, Vordingborg og Guldborgsund kommuner vil bruge den lempede lovgivning om tvangsadoption

Flere kommuner vil bruge tvangsadoption - adopterede børn klarer sig godt i voksenlivet

Lolland Kommune står langt fra alene, når det gælder om at bruge tvangsadoptioner i de tungeste børnesager.

Andre kommuner med mange udsatte børn vil nemlig i højere grad bruge adoption. For eksempel følger Slagelse, Vordingborg og Guldborgsund kommuner efter i et vist omfang.

Vi gør det, fordi vi vil skabe gode og trygge rammer for børnene i deres opvækst

Lis Hamburger, centerchef for Børn og Familie i Guldborgsund Kommune

Det skriver DR Sjælland.

For et par år siden gjorde Folketinget det lettere at tvangsadoptere børn væk i de allertungeste børnesager.

Siden har antallet af sager om adoption uden forældrenes samtykke på landsplan været svagt stigende. Ankestyrelsen har i år nikket ja til ni tvangsadoptioner mod syv i både 2016 og 2017.

I Guldborgsund Kommune er en enkelt tvangsadoption i år gennemført, og yderligere en sag behandles i børne- og ungeudvalget her i december. Næste år ventes kommunen at rejse to-tre sager.

- Instrumentet (lovgivningen, red.) er kommet, og så skal vi selvfølgelig bruge det. Vi gør det, fordi vi vil skabe gode og trygge rammer for børnene i deres opvækst, siger Lis Hamburger, der er centerchef for Børn og Familie.

Forældre varetager ikke barnets tarv

I de sager, hvor tvangsadoption er aktuel, er det en virkelig god løsning for barnet, understreger Lis Hamburger over for DR Sjælland.

- Barnet får jo en ny familie, og en familie, hvor der bliver god tilknytning. Det er hele visionen med det her instrument. Det bliver en del af en familie på en anden måde, end hvis barnet er anbragt, siger hun.

Lis Hamburger understreger, at det kun er i ganske særlige sager, hvor forældrene aldrig bliver i stand til at varetage barnets tarv og barnets opvækst, at Guldborgsund Kommune vil bruge tvangsadoption.

Vordingborg ser på muligheden for tvangsadoptioner

I Vordingborg Kommune har man dannet et team, der tager sig af tvangsanbringelser, og det team skal også i fremtiden se på muligheden for tvangsadoptioner.

Det fortæller leder af afdelingen Børn og Familie, Anne-Mette Semlov.

Vi ved derimod, at adopterede børn faktisk klarer sig rigtigt godt i voksenlivet

Anne-Mette Semlov, leder af afdelingen Børn og Familie i Vordingborg Kommune

- Min forventning er helt klart, at vi får afdækket og i øvrigt også gennemført flere tvangsadoptioner i det omfang, de nu er derude. Altså, at der er nogle børn, der har brug for det lovgreb, siger hun til DR Sjælland.

Anne-Mette Semlov fortæller, at det i visse tilfælde kan være en klar fordel for barnet at blive adopteret frem for at blive anbragt i en plejefamilie, da forskning viser, at anbragte børn har dårlige betingelser.

Klarer sig dårligt også i voksenlivet

- De klarer sig dårligt også i voksenlivet. Vi ved derimod, at adopterede børn faktisk klarer sig rigtigt godt i voksenlivet. De er ligesom andre børn, der kommer fra nogle mere velfungerende familier, godt kørende som voksne. Så lige dér gør adoptionsmuligheden en ret stor forskel for de udsatte børn, siger Anne-Mette Semlov.

Slagelse Kommune har hidtil været tilbageholdende med at sætte tvangsadoptioner i gang, fordi der har været uklarhed i forhold til, hvilke forældre der kan erklæres for uegnede på lang sigt.

Det har derfor ifølge børn- og ungechef Keld Vejen Hansen været en udfordring at se, hvilke sager man kan arbejde med.

- Slagelse vil allerede tidligt i det nye år se på flere sager, hvor anbragte børn har fået stor tilknytning til deres plejefamilie. Her er adoption en mulighed for at give barnet en reel familie, siger Keld Vejen Hansen til DR Sjælland.

Han mener, at nogle anbragte børn kan få det han kalder en "mere normal" opvækst ved at være adopteret.

- Der er nogle ting, der bliver legalt for barnet, så det kan sige, 'så er I ikke bare mine plejeforældre, I er mine forældre'.

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App