Minister: Forældre skal ikke kunne søge om at få anbragte børn hjem igen og igen

Biologiske forældre kan søge om at få anbragte børn hjem igen og igen. Det oplever man i Kalundborg, og det vil børne- og socialministeren stoppe.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Allerede dagen efter, at de biologiske forældre har fået afslag på at få deres anbragte børn hjem, kan de søge igen. Men det skal være slut nu. Det mener børne- og socialminister Mai Mercado (K), for det har store konsekvenser for børnene.

- Vi ønsker, at det ikke bliver muligt at genoptage sagen, medmindre der er helt nye oplysninger, eller der er nyt, som gør, at det bliver relevant at tage en sag op, siger Mercado. 

Hun vil derfor indlede drøftelser med satspuljepartierne om at ændre reglerne på området. Der skal dog ikke være enighed, selv om hun søger en bred opbakning. Mercado foreslår, at kommunerne skal have mulighed for at afvise en forælders anmodning, hvis der ikke er sket væsentlige ændringer af forholdene hos forældre eller barn.

Hun medgiver, at det er et voldsomt indgreb i de biologiske forældres rettigheder.

 - Jo, det vil være et stort indgreb. Men mit fokus er 100 procent på barnets tarv, og det kan være rigtig voldsomt for børn at opleve, at der kan startes en ny sag op dagen efter, selv om der ikke er noget nyt, siger Mercado.

Kalundborg: Det har konsekvenser

En af de kommuner, som oplever, at børn igen og igen trækkes igennem sådanne sager, er Kalundborg. Fagcenterchef Ane Stallkneckt fra kommunens børne- og familieafdeling fortæller, at det kan have store konsekvenser for børnene, hvis sagerne hele tiden genoptages.

quote - Børnene kan være i loyalitetskonflikter mellem deres biologiske familie og deres anbringelsessted

Ane Stallkneckt, fagchef i børne- og familieafdelingen, Kalundborg Kommune

- Børnene kan være i loyalitetskonflikter mellem deres biologiske familie og deres anbringelsessted.

- Det kan betyde, at børnene går tilbage i deres udvikling, fordi de er i et alarmberedskab, som gør det svært at falde til ro i det liv, de skal leve med den nye familie, siger hun.

Stallkneckt tager godt imod ministerens forslag om at kunne afvise anmodninger, hvis ikke der er sket en væsentlig ændring.

- I mange andre sager, vi har med at gøre, kigger man på, om der er sket ændringer. Og er der det, så skal vi også gøre noget, for kommunerne anbringer ikke børnene for anbringelsens skyld, siger hun.

Drøftelserne skal afklare partiernes positioner, inden satspuljen skal forhandles til efteråret. I efteråret 2017 blev der afsat 75 millioner kroner til anbringelsesområdet.