Faxe Kommune: Undskyld, undskyld, undskyld

Undskyldningerne fra Faxe Kommune står i kø efter afsløring af fejl i sagsbehandlingen i en sag om en 11-årig pige. Kammeradvokaten kritiserer kommunen.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

En beklagelig fejl

En fejl i sagsbehandlingen

Vi beklager meget

Det er mangelfuld sagsbehandling

Det skaber uklarhed, hvilket er meget beklageligt

Vi beklager... hvis vi har overset en henvendelse af så stor betydning

Undskyldningerne fra Faxe Kommune til Jeanne Hougaard Pedersen står i kø. De kommer efter at forvaltningen i kommunen har erkendt, at der er begået en lang række fejl i sagsbehandlingen af hendes 11-årige datter.

TV2 ØST kunne i maj og juni fortælle, at Faxe Kommune ignorerede Jeanne Hougaard Pedersens opråb i to måneder, da datteren havde bosat sig hos sin far. Faren er både frataget forældremyndigheden og orienteringsretten i sagen, der blandt andet har været behandlet i Østre Landsret.

De mange historier om Faxe Kommunes ageren medførte, at Kammeradvokaten blev indkaldt for at gå kommunens mangelfulde sagsbehandling i sømmene.

Læs også
Mor chokeret over kommune - nu skal Kammeradvokaten undersøge sagerne
Læs også
Mor chokeret over kommune - nu skal Kammeradvokaten undersøge sagerne

Efter Kammeradvokatens vurdering af sagen, har Jeanne Hougaard Pedersen i løbet af sommeren modtaget den ene mail efter den anden fyldt med beklagelser og indrømmelser fra kommunen.

- Det er da på sin plads, at kommunen nu endelig erkender, at der er blevet lavet fejl. Nu ser jeg frem til, at vi finder en god måde at samarbejde fremover om, hvad der er bedst for min datter, siger Jeanne Hougaard Pedersen.

Fejl, mangler og politisk rævekage

Der er en række elementer i hele sagen – udover pigens lange ophold hos sin far - der har medført kritik af Faxe Kommune.

Blandt andet hvordan direktør i Faxe Kommune, Marianne Hoff Andersen blandede sig i sagsbehandlingen og gennemtvang tiltag i sagen, som lederne i Center for Børn, Unge og Familier - samt Ankestyrelsen - havde forklaret direktøren, at der ikke var lovhjemmel til. 

Og der var oplysningerne om byrådspolitikeren, Christina Birkemose, der i over tre år blandede sig i sagen anonymt - og blandt andet kom med forkerte påstande. 

Jeanne Hougaard Pedersen, der er mor til en 11-årig pige, fortæller her, hvordan hun har det med, at et byrådsmedlem har involveret sig i sagen.

Byrådspolitikeren prøvede desuden at overtale direktør Marianne Hoff Andersen til at sløre sporene. En opførsel, som kommunalforsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Roger Buch, beskrev som ’problematisk og en lovmæssig gråzone’.

Alle historier, som har været beskrevet af TV2 ØST.

Kammeradvokatens kritik

Afsløringerne i sagen om den 11-årige pige medførte, at Kammeradvokaten blev hentet ind til at undersøge, hvorvidt kommunens sagsbehandling stemmer overens med lovens bogstav.

Den rapport lå færdig i juli. Heri kan man blandt andet læse følgende uddrag fra kritikken af kommunens håndtering af sagen fra februar 2023 og frem til juni 2023:

Det var forbundet med risiko for skade på (pigens navn) udvikling, at hun opholdt sig hos (faderens navn). 

Vi kan desuden konstatere, at (pigens navn) handleplan ikke blev revideret...(...)...som det kræves i servicelovens §68, stk.10

Børn og Unge- Udvalget traf afgørelse om anbringelse af (pigens navn) uden samtykke.

Afgørelsen (om at hente pigen hos sin far. red.) kunne og burde være truffet på et tidligere tidspunkt.

Kommunen er forpligtet til at føre et løbende tilsyn...(...)...kravene til dette tilsyn skærpes...(...) På den baggrund skal vi anbefale, at kommunen fører et indgående tilsyn med det socialpædagogiske.

Kommunen skal desuden ikke af egen drift orientere (faderens navn) om forhold vedrørende (pigens navn).

TV2 ØST har anonymiseret navnene i rapporten.

Stadig utryg

Jeanne Hougaard Pedersen mener, at Kammeradvokaten godt kunne have gået mere tilbundsgående til værks med undersøgelsen. Men generelt er hun glad for rapportens overordnede konklusioner, der også har bekræftet nogle af hendes bekymringer under hele sagsforløbet.

Kammeradvokaten, Poul Schmith, har rejst en række kritikpunkter af Faxe Kommune. Men Jeanne Hougaard Pedersen er stadig utryg.
Kammeradvokaten, Poul Schmith, har rejst en række kritikpunkter af Faxe Kommune. Men Jeanne Hougaard Pedersen er stadig utryg. Foto: Kristian Jessen - TV2 ØST

- Det er stærkt bekymrende, hvis kommunen aktivt har orienteret min datters far, hvilket jeg længe har vidst, at de har gjort - og måske stadig gør. Det må de ikke, da han er frataget orienteringsretten. Derfor er det befriende, at Kammeradvokaten nu også i skarpe vendinger skærper over for kommunen, at de ikke må gøre det. Men jeg er stadig utryg ved, om de fortsætter med at gøre det alligevel.

Jeanne Hougaard Pedersen er meget tilfreds med Kammeradvokatens kritik af kommunens langsommelige indgriben, da datteren boede hos sin far.

- De konkluderer jo det samme, som jeg allerede forsøgte at råbe op om dengang. Kommunen har i min optik udvist pligtforsømmelse ved ikke at gribe ind tidligere - til skade for min datter.

Hun er glad for, at både en familiechef og en leder i Faxe Kommune nu har sendt hende en række undskyldninger - men...

- Jeg vil fortsat være utryg ved, hvordan forvaltningen bliver drevet. Jeg håber, at der via Kammeradvokaten, er blevet givet nogle retningslinjer til forvaltningen, som de skal efterkomme - og som kan komme alle borgere til gode. Jeg håber, at sagsbehandlerne og fagfolkene får lov til at arbejde i fred. Og ikke bliver styret og påvirket af direktion, politikere og andre, der ikke har part eller indsigt i sagen, siger Jeanne Hougaard Pedersen.

TV2 ØST har læst brevene og har kontaktet både familiechefen og lederen i kommunen, der er afsender på brevene for at få en kommentar. Familiechefen ønsker ikke at kommentere sagen - og lederen er ikke vendt tilbage på vores forespørgsel.


Nyhedsoverblik