Ny Storstrømsbro forsinket - nu bygger italienske brobyggere fra begge sider

De italienske brobyggere sætter turbo på byggeriet af den nye Storstrømsbro for at indhente de forsinkelser, byggeriet er stødt på undervejs.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

- Vi kommer til at køre fuld fart fra begge sider.

Sådan lyder det fra den Lars Henriksen, der netop er tiltrådt i stillingen som area manager i Danmark og Sverige for det italienske firma Itinera.

Byggeriet af den nye Storstrømsbro har været ramt af flere forsinkelser – senest i december, hvor åbningen af vejforbindelsen blev udskudt yderligere et år.

quote Vi optimerer ved at få sat flere folk på og få arbejdet så mange timer, som det overhovedet kan lade sig gøre

Lars Henriksen, area manager ved Itinera

Men nu skruer de italienske brobyggere op for tempoet i et forsøg på at indhente en del af de forsinkelser, byggeriet er stødt på undervejs.

- Hvor vi oprindeligt havde lavet en plan om, at vi skulle montere broelementer ovre fra Falstersiden og ud mod midten og derefter fra Masnedø og ud mod midten, så kommer vi nu til at køre fra begge sider samtidig, forklarer Lars Henriksen.

Mere arbejdskraft og udstyr

Det vil både kræve ekstra udstyr og mere arbejdskraft, og det er de italienske brobyggere i gang med at skaffe.

- Vi optimerer ved at få sat flere folk på og få arbejdet så mange timer, som det overhovedet kan lade sig gøre, siger Lars Henriksen.

Læs også
Storstrømsbroen forsinkes endnu en gang: - Det er enormt ærgerligt
Læs også
Storstrømsbroen forsinkes endnu en gang: - Det er enormt ærgerligt

Det var oprindeligt planen, at broen skulle åbne for vejtrafik i 2022 og for togtrafik i 2023. 

Men byggeriet har været ramt af flere forsinkelser senest i december, hvor Vejdirektoratet meldte ud, at de forventer at broen først kan åbne for biltrafik i slutningen af 2025 og for togtrafik i starten af 2027.

Lars Henriksen er nytiltrådt i stillingen som area manager i Danmark og Sverige for det italienske firma Itinera, der står for at bygge den nye Storstrømsbro.
Lars Henriksen er nytiltrådt i stillingen som area manager i Danmark og Sverige for det italienske firma Itinera, der står for at bygge den nye Storstrømsbro. Foto: Jesper Truelsen - TV2 ØST

Men de italienske brobyggere er mere optimistiske. De regner med, at det højere byggetempo vil føre til, at broen vil stå klar til åbning for biltrafik i 2024 og for togtrafik i 2026.

- Det er i hvert fald det vores plan siger nu, men det vil jo være dumt for mig og stå her og garantere noget, når vi stadig er midt i en pandemi, som ingen rigtig kan svare på, hvornår er overstået, siger Lars Henriksen.

Tredjepartsvurdering af tidsplanen

Vejdirektoratet har fået lavet en uvildig tredjepartsvurdering af tidsplanen, og her er der ikke den store tro på, at de italienske brobyggere kan blive færdige i 2024, uanset hvilke tiltag der bliver iværksat. Rapporten fastslår:

- Scenariet er optimistisk, i og med, at det ikke vurderes sandsynligt at entreprenøren vil kunne realisere så radikale og resolutte forbedringer.

Byggeriet af den nye Storstrømsbro er blevet forsinket flere gange

  • Den 2. april 2020 orienterede transportministeren forligskredsen bag projektet om tidsudfordringerne

for byggeriet af Storstrømsbroen. Vejdirektoratet beskrev i den forbindelse en betydelig risiko for seks måneders udskydelse af åbningstidspunktet, forårsaget af forsinket mobilisering og anlæg af byggepladsen til elementproduktion, samt udfordringer forbundet med Covid-19.

  • Da der blev gjort status på byggeriet i juli 2020 meldte Vejdirektoratet ud, at arbejdet med væsentlige elementer i projektet havde taget længere tid end forventet, hvilket yderligere forværredes gennem påvirkningerne af Covid-19. Derfor blev det forventede åbningstidspunkt ændret til henholdsvis 2023 for vejforbindelsen og 2024 for baneforbindelsen.

  • Folketingets Transportudvalg blev den 26. maj 2021 orienteret om en revideret tidsplan for byggeriet

af den nye Storstrømsbro. Af orienteringen fremgik det, at Vejdirektoratet forventede vejforbindelsen åbnet for trafik i 2. halvår 2024, mens baneforbindelsen tidligst ville åbne fra 2026.

  • 15. december 2021 blev tidsplanen endnu en gang rykket efter en uvildig tredjepart har gennemgået tidsplanen. Nu forventes det, at broen kan åbne for biltrafikken i slutningen af 2025, og at jernbaneforbindelsen tidligst vil stå klar i første kvartal af 2027.

Kilde: Vejdirektoratet

Alligevel fastholder de italienske brobyggere, at de forventer, at broen vil kunne åbne for vejtrafik i 2024.

- Vi har noteret os, hvad Vejdirektoratet meldte ud i december måned, og vi er selvfølgelig løbende i drøftelse med dem, men vi mener med de tiltag, som vi har iværksat, og som vi kommer til at iværksætte her i løbet af året, så kan vi gennemføre det i henhold til vores egen tidsplan, siger Lars Henriksen.

Sådan kommer den nye bro til at se ud. På hver side af pylonen ses en række af de i alt 44 bropiller, med tilhørende fundament nederst, som skal føre vej og jernbane de fire kilometer fra kyst til kyst. Broen bliver Danmarks tredjestørste bro efter Øresundsbroen og Storebæltsbroen.
Sådan kommer den nye bro til at se ud. På hver side af pylonen ses en række af de i alt 44 bropiller, med tilhørende fundament nederst, som skal føre vej og jernbane de fire kilometer fra kyst til kyst. Broen bliver Danmarks tredjestørste bro efter Øresundsbroen og Storebæltsbroen. Foto: Vejdirektoratet

Vejdirektoratet vil se handling 

Hos Vejdirektoratet er der stor tilfredshed med, at tempoet på byggeriet nu bliver sat i vejret, men her vil man se handling, før man tør tro på, at broen vil blive hurtigere færdig.

- Vi er forpligtede til at melde den mest realistiske tidsplan ud, det har vi gjort nu, og hvis tingene ændrer sig, så melder vi det nye ud, siger projektchef i Vejdirektoratet Niels Gottlieb og fortsætter:

- Men jeg vil da tage imod med kyshånd, hvis det viser sig anderledes.

i december blev åbningen af den nye Storstrømsbroen udskudt endnu en gang. Nu satser Vejdirektoratet på, at vejforbindelsen kan åbne i 2025.

En af de helt store udfordringer for de italienske brobyggere bliver at skaffe den ekstra, nødvendige arbejdskraft.

- Vi er i løbende dialog med mange af vores leverandører, og det er vores forventning, at det nok skal lykkes at få noget ekstra personale, siger Lars Henriksen.

Større vished senere på året

Først senere på året vil det stå klart, om det lykkes for italienerne at holde tidsplanen.

- Når vi kommer hen mod slutningen af året, så har vi jo et meget bedre overblik over det, så er det jo nemmere at forudsige, siger Lars Henriksen.

Som TV2 ØST tidligere har beskrevet, har der været flere udfordringer på byggeriet af den nye Storstrømsbro. Senest har entreprenøren været nødt til at hive et af betonfundamenterne fra havbunden op igen, fordi underlaget var for ujævnt.

Desuden har det italienske konsortium været kritiseret for arbejdsforholdene på byggepladsen, hvor der er blevet givet over hundrede påbud fra Arbejdstilsynet

Den nye Storstrømsbro ventes at komme til at koste cirka 4,1 milliarder kroner.


Nyhedsoverblik