Stor skoleplan kan tvinge 576 elever til at flytte skole

Det bliver især de yngste elever i udkanten af Vordingborg Kommune, der kommer til at holde for i en foreslået plan for omlægning af skolerne i Vordingborg Kommune.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Noget længere til skole. Nye klasser - og flere elever i hver klasse.

Det kan blive virkeligheden i Vordingborg Kommune, hvor Børne- og Familieudvalget har besluttet at sende to forslag til ændring af skolestrukturen i Vordingborg i høring.

Der er tale om to forslag med omfattende ændringer af skolestrukturen, hvor henholdsvis fem og syv skoler står til lukning.

- Vi er udfordret af, at vi er en stor geografisk kommune med få børn og faldende børnetal. Så planerne skal sikre, at vi kan holde høj kvalitet for børnene det til trods, siger udvalgsformand Else-Marie Langballe Sørensen (SF) til TV2 ØST. 

Hun understreger, at det ikke er et valg imellem den ene eller anden version af planerne. Den endelige løsning kan blive en af de to, et mix eller måske en helt tredje løsning.

- Det eneste, som vi lover, er, at hvis andre skoler end de nuværende involveres i planerne, så vil vi sende et nyt forslag i høring igen, siger hun.

Færre og større skoler

Vordingborg Kommune har to store udfordringer på skoleområdet. Det første er, at antallet af børn i kommunen falder - og det andet er, at der gemmer sig renoveringsopgaver for et trecifret millionbeløb på kommunens skoler.

Læs også
Forslag til ny skolestruktur i Næstved vil påvirke mange elever
Læs også
Forslag til ny skolestruktur i Næstved vil påvirke mange elever

De to forslag fra administrationen indeholder da også massive krav om skolelukninger. Den 'lille' plan indebærer, at fem skoler lukker - mens den 'store' plan betyder, at syv skoler lukkes.

Det er især skoler med små eller mindre elever, der rammes. Mens der i dag kun er elever fra 0.-3. klasse på Bårse Skole, så er resten af skolerne i de to planer med elever fra 0.-6. klasse. 

Kommunens skoler med overbygninger friholdes helt af planerne. Desuden er det besluttet at holde specialområdet ude af planerne. Først når den almindelige skolestruktur er på plads, vil man se på, hvordan specialundervisningen kan gøres bedre.

Har prioriteret små skoler

Vordingborg har længe prioriteret at have lokale skoler til de mindre børn. Eksempelvis har Bårse Skole kun 33 elever, mens der kun er 59 elever på Mern Skole. Det er imidlertid slut i den nye plan, hvor de små skoler afskaffes, og eleverne i stedet skal køre til større skoler.

- Vi har ikke et mål, hvor vi specielt synes, at små skoler er gode - eller det modsatte. Men vi bruger en større og større andel af skolernes økonomi på drift og vedligehold. Og når der samtidig er faldende børnetal, så kommer der også færre midler til skolerne. Derfor er det her en diskussion om, hvordan vi gør det bedst, siger hun.

Beslutningen kan betyde, at nogle elever får op mod 20 kilometer til nærmeste skole - men det er en udfordring, som politikerne må se på, siger hun.

Læs også
Trecifret millionefterslæb skaber frygt for skolelukninger i Vordingborg
Læs også
Trecifret millionefterslæb skaber frygt for skolelukninger i Vordingborg

- Det er ikke nogen let beslutning. Men vi må se på løsningerne, når vi ved, hvordan det kommer til at se ud i den endelige udgave, siger hun.

Beslutningen om at sende de to forslag i høring støttes af et flertal i udvalget bestående af Socialdemokraterne, SF, Enhedslisten og De Konservative. I udvalget er kun Venstre mod beslutningen. De er nemlig imod lukning af skoler i kommunen, og mener ikke, at økonomien er belyst tilstrækkeligt i planerne.

Planen er, at de to planer sendes i høring den 21. september. I høringsmaterialet vil indgå det talmateriale omkring elevtal på skolerne, som det politiske flertal mener er relevant at sende med ud.

Disse skoler er i spil til lukning

Den store liste

 • Ørslev
 • Marienberg lukker og bliver til nyt hjemsted for ungdomsskole og hjemsted for 10. klasser.
 • En del af Kalvehave skole og børnehus flyttes til Mern.
 • Hjertebjerg
 • Fanefjord
 • Bårse
 • Mern


Den lille liste
 • Marienberg bliver til nyt hjemsted for ungdomsskole og hjemsted for 10. klasser.
 • En del af Kalvehave skole og børnehus flyttes til Mern.
 • Fanefjord
 • Bårse
 • MernNyhedsoverblik