Forslag til ny skolestruktur i Næstved vil påvirke mange elever

En ny skolestruktur i Næstved vil afskaffe de administrative kæmpeskoler i kommunen. Samtidig kan en del elever blive påvirket af en ny fordeling af eleverne i kommunen.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

- Eleverne og deres læring skal i centrum. Og vigtigt er det, at vi skal have skolerne tættere på det lokalområde, som de er en del af.

Sådan siger formanden for Børne- og Uddannelsesudvalget i Næstved Kommune, Lars Hoppe Søe (R) om den plan til ny skolestruktur i kommunen, der netop er sendt i høring.

Hovedpunkterne i det nye forslag er at bryde de administrative kæmpeskoler op, og samtidig sikre, at eleverne kan gå længere på deres lokale skole.

quote Selvfølgelig handler det også om økonomi - det gør det altid

Lars Hoppe Søe, formand, Børne- og Uddannelsesudvalget i Næstved Kommune

- Vi gør op med, at nogle elever skal skifte skole allerede fra 3. klasse - og giver nogle mulighed for at gå på deres lokale skole helt frem til 9. klasse. Og samtidig får vi lavet mere lokalt forankrede skoler i Næstved Kommune, siger Lars Hoppe Søe.

Læs hele forslaget

Du kan læse mere om forslaget, og se dets fulde tekst på dette link hos Næstved Kommune. 

Forslaget fra Børne- og Uddannelsesudvalget er netop blevet sendt i høring - dels hos brugere af skolen som skolebestyrelser og elevråd, dels det lokale miljø. Samtidig skal en hjemmeside gøre det let for alle andre at tage del i debatten om en ny skolestruktur i kommunen.

Kompliceret forslag

Forslaget til en ny skolestruktur i kommunen er en større sag, hvor der både ændres på fordelingen af eleverne mellem skoler og distrikter, og hvor der samtidig ændres på, hvor mange elever, der er på hver skole.

Forslaget indeholder således også en række sideordnede forslag på nogle områder, hvor man kan vælge at gå enten den ene eller anden vej, når der til sin tid skal træffes en politisk beslutning.

TV2 ØST har samlet forslaget i en oversigt, som du kan se herunder, for at se, hvordan planen måtte påvirke din skole.

Vær opmærksom på, at flere skoler får deres 'gamle' navne tilbage med den nye plan. I listen står skolerne således med det navn, som politikerne tænker, at skolen skal fortsætte med.

Samtidig er der to forskellige forslag til, hvordan den nuværende Lille Næstved Skole kan splittes op.  Forslaget er skrevet ind under den foreslåede struktur i forslag A, men vil følge den struktur i forslag B, som er anført i noten på punktet.

Skole I dag Forslag A Forslag B
Kildemarksskolen 0.-3. klasse i fire spor 0.-5. klasse i tre spor 0.-9. klasse i et eller to spor
Kalbyrisskolen 4.-9. klasse i fire spor 6.-9. klasse i tre spor 0.-9. klasse i et eller to spor

Skole I dag Forslag A
Korskildeskolen 0.-6. klasse i ét spor 0.-6. klasse i ét til to spor
Mogenstrup Skole 0.-6.-klasse i to-tre spor, og 7.-9.-klasse i tre-fire spor 0.-6.-klasse i to spor, og 7.-9.-klasse i tre-fire spor

Skole I dag Forslag A Forslag B
Holmegaardskolen 0.-6.-klasse i to-tre spor, og 7.-9.-klasse i tre-fire spor 0.-9. klasse i to-tre spor 0.-6.-klasse i to-tre spor, og 7.-9.-klasse i tre-fire spor
Toksværd Skole 0.-6. klasse i ét spor 0.-9. klasse i ét-to spor 0.-6. klasse i ét til to spor

Skole I dag Forslag A Forslag B Forslag C
Rønnebæk Skole 0.-6. klasse i ét spor 0.-6. klasse i ét spor 0.-6. klasse i ét spor 0.-5. klasse i ét spor
Sydbyskolen 0.-3. klasse i to spor 0.-6. klasse i ét til to spor 0.-6. klasse i to til tre spor 0.-5. klasse i to til tre spor
Sjølundskolen 4.-6.-klasse i to spor, og 7.-9. klasse i tre-fire spor 0.-6.-klasse i to-tre spor, og 7.-9. klasse i tre-fire spor 7.-9. klasse i tre-fire spor 7.-9. klasse i tre-fire spor

Skole I dag Forslag A
Sct. Jørgens Skole 0.-9. klasse i tre-fire spor 0.-9. klasse i tre spor

Skole I dag Forslag A
Holsted Skole 0.-9. klasse i tre spor 0.-9. klasse i tre spor
Glumsø Skole 0.-6.-klasse i to spor, og 7.-9.-klasse i tre-fire spor 0.-9. klasse i tre spor
Herlufmagle Skole 0.-6. klasse i to spor 0.-6. klasse i ét spor

Skole I dag Forslag A Forslag B
Lille Næstved Skole 0.-6.-klasse i ét spor, og 7.-9.-klasse i tre spor 0.-6.-klasse i to spor, og 7.-9.-klasse i tre-fire spor 0.-9. klasse i tre spor
Digtervejsskolen 0.-9. klasse i to spor 0.-9. klasse i to spor 0.-9. klasse i to spor
Karrebæk Skole 0.-6. klasse i ét spor 0.-6. klasse i ét spor 0.-6.-klasse i ét spor, og 7.-9.-klasse i to spor

*I forslag B bliver skolerne med stjerne organiseret i tre forskellige distrikter, fordelt på følgende måde: Distrikt Grønbro-Fuglebjerg: Grønbroskolen, Fuglebjerg Skole. Distrikt Hyllinge-Karrebæk: Hyllinge Skole, Karrebæk Skole. Distrikt Lille Næstved: Digtervejsskolen, Lille Næstved Skole.
Skole I dag Forslag A Forslag B
Hyllinge Skole 0.-6. klasse i ét spor 0.-6. klasse i ét spor 0.-6. klasse i ét spor
Grønbroskolen 0.-6. klasse i ét spor 0.-6. klasse i ét spor 0.-6. klasse i ét spor
Fuglebjerg Skole 0.-6.-klasse i to spor, og 7.-9.-klasse i to spor 0.-6.-klasse i ét spor, og 7.-9.-klasse i to-tre spor 0.-6.-klasse i ét spor, og 7.-9.-klasse i to spor

*I forslag B bliver skolerne med stjerne organiseret i tre forskellige distrikter, fordelt på følgende måde: Distrikt Grønbro-Fuglebjerg: Grønbroskolen, Fuglebjerg Skole. Distrikt Hyllinge-Karrebæk: Hyllinge Skole, Karrebæk Skole. Distrikt Lille Næstved: Digtervejsskolen, Lille Næstved Skole.

Slår ikke igennem med det samme

Selvom der sker store ændringer i strukturen og fordelingen af klasser mellem skolerne, så skal elever, der allerede har måttet skifte skole for at være en del af den nuværende skolestruktur, ikke frygte at flytte skole endnu flere gange ved overgangen til den nye struktur, når den efter planen træder i kraft næste sommer.

- Nu skal forslaget i høring. Og når det vedtages i sidste ende, så kommer der en indfasningstid, så man ikke skal rykke rundt på en masse elever. For eksempel vil det være fjollet at rykke 4. klasses elever tilbage for at være på deres gamle skole endnu et par år, før de skal tilbage til en ny skole. Det vil nok tage nogle år, før alt er på plads. Og for at sige det klart, så er formålet med denne plan ikke bare at rykke rundt på en masse elever - det er, at det hele på sigt skal blive bedre for eleverne, siger formanden.

Han understreger samtidig, at der ikke skal lukkes skoler i den nye plan, og fortæller, at fordelingen af elever sker så rimeligt indenfor den økonomiske ramme, som skolerne har i dag.

- Selvfølgelig handler det også om økonomi - det gør det altid. Men i træskolængder, så holder det sig indenfor det, vi har i dag. Vi har ikke tænkt i, at vi bygger to nye skoler eller sådan noget. Da vi lavede områdeledelser, der handlede det meget om økonomisk logik. Men vi er et andet sted i dag. Der er andre tanker bag - især i forhold til elevernes og forælderens tav, siger han.

Han siger dog, at nogle af forslagene kan give flere udgifter. Det indgår nu i høringsarbejdet.

Omdiskuteret plan fik engagement til at falde

Den gamle struktur i Næstved har været meget omdiskuteret, fordi mange føler, at de nye kæmpeskoler blev for store, og mistede lokal identitet.

Lars Hoppe Søe siger, at det nye forslag til skolestruktur kommer, fordi der kunne skaffes et flertal for ændringen.

- For nogle år siden lavede man en områdeledelsesstruktur for skolerne, der meget handlede om stordrift og økonomi. Desværre kom det aldrig rigtig til at fungere, og nu er der så et flertal, der ønsker at se på nogle andre logikker omkring skolerne. For mig selv, så handler det også om, at skolerne blev for store. En skole med fem-seks adresser og 1700 elever fordelt ud over et stort geografisk område er ikke den måde, som jeg har set en skole opbygget på, siger han.

Læs også
Flertal i udvalg vil se på skolestrukturen i Næstved igen
Læs også
Flertal i udvalg vil se på skolestrukturen i Næstved igen

Han vil gerne have, at skolerne bliver mere lokalt forankrede.

- Ved at foreslå mindre enheder, og ved at styrke det lokale setup omkring skolerne, så håber vi at styrke den lokale identitet. Navnene er bare ord - men de er alligevel vigtige, når man for eksempel ser på, hvordan vi kan få forældrene til at tage større del i børnenes skolegang. Vi så også, at forældredeltagelsen faldt, da man lavede den nye struktur, siger han.

Specialundervisning ændres

Et af de steder, hvor der laves større ændringer i skolestrukturen er på specialundervisnings-området.

- Vi så, at der var forskellige tilbud til børnene, alt efter hvilken skole de gik på. Og det går ikke. Der skal være det samme gode tilbud til alle i hele kommunen, uanset hvilken skole, som de går på, siger Lars Hoppe Søe.

En af de store punkter i forslaget er da også, at der etableres én samlet specialskole for elever, der har brug for helt specialiserede tilbud. Det vil være for elever, der af den ene eller anden grund ikke vil kunne gå i en normal klasse.

Samtidig, så får elever i de normale klasser med brug for ekstra hjælp fremover tilbudt specialundervisning på deres egen skole, uanset hvor de bor i kommunen.

- I dag er det sådan, at hvis man for eksempel går på Holsted Skole, og har brug for et specialtilbud, så skal man enten til Herlufmagle eller Glumsø. Her ændrer vi filosofien, så specialtilbuddene må flytte ind, hvor børnene er, og ikke den anden vej rundt. Det er jeg personligt rigtig glad for, siger Lars Hoppe Søe.


Nyhedsoverblik