Sidste etape: Syv uger langt broarbejde starter i weekenden

I weekenden starter den sidste etape af et stort renoveringsarbejde på Farøbroerne. Vejdirektoratet advarer om risiko for kø.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Med sine godt 37 år på bagen er det blevet tid for en større renovering af Farøbroerne, som forbinder Falster over Farø med Sjælland.

I forsommeren 2022 var det den sydlige af de to broer – den såkaldte højbro med de karakteristiske pyloner – der fik nyt slidlag og asfalt. Det har ifølge Vejdirektoratet medført, at trafikanterne her har oplevet at køre på en noget mere jævn bro, hvilket har gjort køreturen mere komfortabel.

quote Så længe arbejdet står på, vil der kun være ét farbart spor i hver retning. Det medfører forlænget rejsetid

Vejdirektoratet

Nu er turen så kommet til den nordlige bro – også kaldet lavbroen, der forbinder Farø med Sjælland.

- Så længe arbejdet står på, vil der kun være ét farbart spor i hver retning. Det medfører forlænget rejsetid modsat den retning, hvor der arbejdes, skriver Vejdirektoratet i en meddelelse.

37 år gammel asfalt

Det er med undtagelse af en enkelt kørebane den oprindelige asfalt fra 1985, som nu bliver udskiftet på den godt 3,3 kilometer lange broforbindelse i det, som af Vejdirektoratet bliver beskrevet som en "levetidsforlængelse" af Farøbroerne.

- Derfor er det øverste asfaltlag naturligt nok noget nedslidt og efterhånden også fyldt med ujævnheder og revner, har Vejdirektoratet tidligere forklaret i en meddelelse om broernes tilstand.

Læs også
Efter 37 år: Nu får Farøbroerne en kærlig hånd
Læs også
Efter 37 år: Nu får Farøbroerne en kærlig hånd

Den første etape af asfaltarbejdet på broen stod på i perioden fra 29. maj til 1. juli, hvor anden etape, som starter nu på søndag den 14. august klokken 14, ventes afsluttet lørdag den 1. oktober. En samlet periode på syv uger.

Farøbroerne set fra den nordlige pylon i retning mod Sjælland og den nordlige bro, der forbinder Farø med Sjælland.
Farøbroerne set fra den nordlige pylon i retning mod Sjælland og den nordlige bro, der forbinder Farø med Sjælland. Foto: Vejdirektoratet

- Denne del af arbejdet falder sammen med et større slidlagsarbejde cirka 12 kilometer nord for Farøbroerne, som betyder, at der vil være vejarbejde hele vejen til frakørsel 40 Udby, oplyser Vejdirektoratet om projektet og tilføjer:

- Til gengæld kan bilister glæde sig over, at de trafikale gener bliver taget i ét hug, og den samlede rejsetid bliver forkortet.

Risiko for kø

Så længe arbejdet står på, vil der kun være ét farbart spor i hver retning. Det medfører forlænget rejsetid i modsat den retning, hvor der arbejdes.

Hastigheden på broen vil af denne grund også blive nedsat til 80 kilometer i timen, mens arbejdet står på.

- Det sker af hensyn til sikkerheden for trafikanter og vejarbejdere.

Fakta: Information til trafikanterne

Farøbroerne består af to broer. Den nordlige bro er 1,6 kilometer lang, hvor den sydlige højbro er 1,7 kilometer lang. Højbroen er opført som en skråstagsbro, hvor det 290 meter lange hovedspænd over sejlrenden bæres af kabler fra to 95 meter høje pyloner.

Læs også
Farøbroen runder sin 35. sommer - Morten har passet på den i alle årene
Læs også
Farøbroen runder sin 35. sommer - Morten har passet på den i alle årene

Begge broer blev bygget i perioden 1980 til 1985 som aflastning for Storstrømsbroen, der er fra 1937.

Farøbroerne blev bygget i perioden 1980 til 1985.
Farøbroerne blev bygget i perioden 1980 til 1985. Foto: Sylvest Jensen Luftfoto / Det Kgl. Bibliotek

Farøbroerne er sædvanligvis hastighedsbegrænset til 90 kilometer i timen, da begge broer er bygget uden nødspor. 

I 2019 passerede i snit godt 27.000 biler i døgnet Farøbroerne. Danmarks Statistiks opgørelser går tilbage til 1988. Dengang kørte der knap 10.000 biler over broerne hvert døgn.