Mystiske platforme lyser om natten ved Farø - her er deres opgave

En ny gasledning til Lolland og Falster er i øjeblikket årsag til et stort undersøgelsesarbejde ved Farø.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

De ligner små boreplatforme, og lyser op om natten, når bilisterne kører over Farøbroerne.

Det er dog ikke den gode julestemning, som de to platforme i havet skal sikre. De er i stedet ved at lave et detaljeret kort over undergrunden under farvandet.

- Vi er i gang med forundersøgelserne til den nye gasledning Grøn Gas Lolland-Falster, og i den forbindelse borer vi i undergrunden for at planlægge vores arbejde med gasledningen, siger Nicklas Ryborg, der er projektleder for arbejdet hos Energinet.

Læs også
Første del af gasledning til Lolland og Falster er godkendt
Læs også
Første del af gasledning til Lolland og Falster er godkendt

Planen er, at der snart skal bores et rør under de to farvande på hver side af Farø - og undersøgelserne nu skal være med til at afgøre præcist hvordan det bedst kan gøres ved at lave et 3D-kort over undergrunden.

- De to platforme er i virkeligheden to pramme med mobilt boreudstyr. På steder med stor dybde i vandet bruger vi en pram med fire stabiliserende ben, og på lavere dybder bruger vi en pram med to ben. De laver så prøver fra undergrunden helt ned til 95 meter under havoverfladen, fortæller han.

Fra borerørene bliver en kerne fra borehullet taget op, og den bliver efterfølgende nøje analyseret for at finde ud af sammensætningen i undergrunden netop der.

Gør klar til stor boreopgave

Undersøgelserne af havbunden i området er en del af forberedelserne til at bygge den nye gasledning, der skal forsyne især sukkerfabrikkerne på Lolland og Falster med gas i fremtiden.

Ledningen kommer til at gå fra den nye gaspumpestation ved Tågeskoven syd for Rønnede og følger på Sjælland Sydmotorvejen, før den skal over til Falster via Farø.

Sådan bores der

Boringerne fra Farø til Sjælland og Falster er en såkaldt HDD-boring. HDD står for horizontal directional drilling.

Det kaldes også en styret underboring på dansk.

Boringen foregår mellem to gravede huller på begge sider af boringen.

Boringen foretages ved, at der først bores et lille hul igennem undergrunden, der derefter gradvist bores større.


Overførslen sker øst for Farø, ikke langt fra Farøbroerne. Nord for Farø foregår det på relativt lavt vand med en maksimal dybde på 12 meter. Syd for Farø derimod møder man større vanddybder på omkring 30 meter i et område, hvor bunden ofte flytter sig.

- Vi har heldigvis med et relativt smalt gasrør at gøre på ti tommers bredde. Det gør, at vi kan bore et rør igennem undergrunden i stedet for at skulle grave rørledningen ned. Det er dog vigtigt for os, at det kommer til at ske i relativt hårde jordlag, fortæller Nicklas Ryborg.

Læs også
Minister affejer kritik af gasledning: - Det er en rigtig god løsning
Læs også
Minister affejer kritik af gasledning: - Det er en rigtig god løsning

Der er tale om to rør, der skal bores fra Farø til både Sjælland og Falster. Planen er, at rørene skal komme op et godt stykke fra kysten på både Sjælland, Farø og Falster. Fredsskovene ned til vandet bliver således ikke berørt af arbejdet.

Platformene er pramme med mobilt boreudstyr, som borer i undergrunden for at planlægge arbejdet med gasledningen.
Platformene er pramme med mobilt boreudstyr, som borer i undergrunden for at planlægge arbejdet med gasledningen. Foto: Mahmoud Riyad Al-Tamir - TV2 ØST


Jordlagene skal være hårde, så de ikke falder ned over røret. Samtidig skal de ikke indeholde mange revner og skal også helst være fri for hårde sten som for eksempel flintesten.

- Vi ville gerne finde noget hårdt og stabilt kalk, der ikke danner sprækker, sådan så vi kan bruge boremudder under boringen, siger han.

Læs også
Politikere går videre med kæmpe biogasanlæg
Læs også
Politikere går videre med kæmpe biogasanlæg

- Vores forventning er, at den styrede boring kommer ned i 60 meters dybde - men det kommer meget an på resultatet af undersøgelserne i jordbunden her. Det er dem, der definerer hvor dybt vi skal ligge, siger Nicklas Ryborg.

Sådan gør de

Der bores en række huller forskudt for hinanden igennem det område, hvor borerøret er tænkt til at løbe. Derefter bindes målingerne sammen af geofysiske undersøgelser, så man får et komplet kort over hele undergrunden i området.

I gamle dage blev sådanne målinger lavet ved, at der blev foretaget en lille sprængning, hvis resultater blev målt på en seismograf. I dag foregår det med elektriske målinger af undergrunden.

Læs også
Størstedelen af Baltic Pipe-arbejdet på Sjælland genoptages
Læs også
Størstedelen af Baltic Pipe-arbejdet på Sjælland genoptages

På Falster kommer rørledningen til at følge et forløb nær Sydmotorvejen, før den brækker af og fortsætter til Nykøbing Falster. Her bliver den ført under Guldborgsund syd for Kong Frederik den IX's Bro. I Guldborgsund er behovet for nærmere undersøgelser dog meget mindre end omkring Farø, og der er derfor tale om en meget mindre undersøgelse.

Fra Guldborgsund går forbindelsen tværs over Lolland til Nakskov.

Det er meningen, at der skal kunne transporteres 30.000 kubikmeter gas gennem rørledningen i timen. Det er 50 procent ekstra kapacitet i rørledningen i forhold til det forventede forbrug.


Nyhedsoverblik