Størstedelen af Baltic Pipe-arbejdet på Sjælland genoptages

Store dele af arbejdet med at anlægge gasledningen Baltic Pipe kan fortsætte igen, efter det for kort tid siden blev sat i bero.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

31. maj satte Miljø- og Fødevareklagenævnet en midlertidig stopper for det markante Baltic Pipe-projekt, der skal transportere gas fra norske gasfelter gennem Danmark til Polen.

Her ophævede de nemlig den tilladelse, som Miljøstyrelsen to år forinden havde givet til Energinet, der står for arbejdet.

Nu har Miljøstyrelsen dog tilladt, at arbejdet kan fortsætte igen på store dele af den 210 kilometer lange strækning tværs gennem Danmark. Det oplyser Energinet i en pressemeddelelse.

quote Vi er fuldt ud klar over, at mange lodsejere helst havde været det foruden

Marian Kaagh, vicedirektør, Energinet

Projektet blev sat i bero, fordi Miljø- og Fødevareklagenævnet ikke fandt det belyst, hvordan en række sårbare dyrearter bliver beskyttet under arbejdet. Det drejer sig om såkaldte bilag IV-arter som eksempelvis hasselmus og birkemus.

Læs også
Frustreret landmand kritiserer selskaber bag gasledning: - De har udvidet uden at spørge om lov
Læs også
Frustreret landmand kritiserer selskaber bag gasledning: - De har udvidet uden at spørge om lov

Flere steder kan arbejdet dog godt fortsætte alligevel, lyder meldingen fra Miljøstyrelsen. På Sjælland betyder det, at der igen kan arbejdes fra Kongsmark ved Slagelse og til samlingspunktet med en rørledning over Østersøen til Polen. Samtidig kan der arbejdes på en ny kompressorstation og transformatorstation ved Everdrup i Næstved Kommune.

Elforsyningen gennem Næstved Storskov fra Haslev til Everdrup kompressorstation kan der dog ikke arbejdes på, før der er en ny miljøtilladelse, oplyser Energinet.

Tre måneders forsinkelse

Gasledningen Baltic Pipe skal forsyne Polen med naturgas fra norske felter i Nordsøen. Det skal nedbringe polakkernes CO2-udledning, fordi gas er mere klimavenligt end kul, og samtidig skal det gøre Polen uafhængigt af gas fra naboen Rusland, som man har et anstrengt forhold til.

Baltic Pipe
Læs også
Ekspert: Manglende Baltic Pipe-tilladelse kan få betydning for erstatninger til landmænd
Baltic Pipe
Læs også
Ekspert: Manglende Baltic Pipe-tilladelse kan få betydning for erstatninger til landmænd

Selvom det meste af arbejdet på Sjælland kan fortsætte igen, er der dele af arbejdet på Vestfyn og Sydøstjylland, der udskydes til foråret 2022. Energinet vurderer, at det vil forsinke det samlede projekt med cirka tre måneder.

- Vi arbejder nu stenhårdt på at færdiggøre så meget som muligt, så en stor del af den aftalte kapacitet står til rådighed til den oprindelige deadline, siger Marian Kaagh, vicedirektør i Energinet, i en pressemeddelelse.

Energinet forventer, at gassen kan begynde at flyde til Polen fra oktober 2022 og at den fulde kapacitet er klar ved udgangen af samme år.

quote Vi kontakter nu alle lodsejere for at forklare, hvordan de bliver berørt

Marian Kaagh, vicedirektør, Energinet

Sure landmænd

Nedgravningen af Baltic Pipe-ledningen har været mødt af stor utilfredshed - især blandt de landmænd, som mere eller mindre ufrivilligt har lagt jord til projektet. Den utilfredshed fortalte TV2 ØST senest om i februar, hvor en kartoffelavler fra Holme Olstrup kunne konstatere, at entreprenøren bredte sig over langt mere af hans jord, end hvad der egentlig var aftalt. 

Netop på grund af de gener, projektet har pålagt lodsejerne, er Energinet glade for, at man kan komme i gang med det meste af arbejdet igen.

- Vi er fuldt ud klar over, at mange lodsejere helst havde været det foruden. Derfor betyder det meget for mig, at vi kan gøre arbejdet færdigt som planlagt de fleste steder i landet. Men omvendt er jeg meget ked af, at nogle lodsejere har udsigt til en forsinkelse. Vi kontakter nu alle lodsejere for at forklare, hvordan de bliver berørt, siger Marian Kaagh.

Energinet vil hurtigst muligt skaffe sig overblik over, hvilke økonomiske konsekvenser den midlertidige nedlukning og udskydelse af dele af anlægsarbejdet får for projektet.

VIDEO: I oktober 2019 besøgte TV2 ØST desuden fåreavler Richard Andersen, som var tvunget til at flytte på grund af Baltic Pipe-projektet.


Nyhedsoverblik