Nyhedsoverblik

Borgere efterlyser rydning af sneglatte cykelstier

Cykelstierne i Vordingborg Kommune er flere steder stadig dækket af sne og sjap, selvom kørebanerne er ryddet.

Det undrer flere borgere, der ikke forstår, hvorfor de hverken bliver ryddet eller saltet.

Ifølge vintervagten i Vordingborg Kommune, Kim Meyer, bliver cykelstierne ryddet, men de er lavere prioriteret end kørebanerne på de større, befærdede veje. Dertil kommer, at når sneploven rydder på kørebanen, så bliver sneen skubbet op på ny på cykelstierne, og så tæller det som et nyt snefald.

Da ruterne for snerydning er omfattende, går der lang tid, før der bliver ryddet eller saltet på samme sted igen, og derfor vil man som cyklist opleve, at der slet ikke er blevet ryddet på stierne, forklarer Kim Meyer.

sneglat cykelsti,  Nyrådsvej
Læs også
Hvornår ryddes cykelstierne for sne?
sneglat cykelsti,  Nyrådsvej
Læs også
Hvornår ryddes cykelstierne for sne?