Børnepasning undersøgt for første gang - og resultaterne er "katastrofale"

Kun 48 procent af personalet viste sig at være uddannede pædagoger. Katastrofalt lyder det fra flere fagforbund.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Langt størstedelen af danske børn under tre år er indmeldt i en daginstitution, hvor de bruger de fleste af deres vågne timer. Derfor er kvaliteten af den tid, de er der, af afgørende betydning.

Men over en tredjedel af institutionerne har et læringsmiljø, som er af decideret utilstrækkelig kvalitet.

quote Det er katastrofalt, at vi har så dårlig kvalitet for vores mindste børn

Signe Nielsen, formand for Forældrenes Landsorganisation

Det viser en ny stor undersøgelse udarbejdet for Børne-og Undervisningsministeriet.

Undersøgelsen, der er lavet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og Det Nationale Forsknings- og Analyseinstitut for Velfærd (VIVE), er den første af sin slags.

For der er ikke tidligere blevet lavet en national undersøgelse af kvaliteten i de kommunale dagtilbud for 0-2-årige børn.

Og selvom der efterhånden er fortalt utallige historier om pressede eller ringe forhold i de danske daginstitutioner, rejser rapportens hovedkonklusioner alligevel dybe panderynker hos flere aktører.

- Rapporten er meget grel. Meget værre end forventet. Det er katastrofalt, at vi har så dårlig kvalitet for vores mindste børn, lyder det fra Signe Nielsen, der er formand for Forældrenes Landsorganisation (FOLA).

Én kategori stikker ud - på positiv vis

Rapporten tager udgangspunkt i tre områder: relationer, fysiske omgivelser samt leg og aktivitet.

Om undersøgelsen:

Undersøgelsen bygger på observationer, interviews, kommunedata og registerdata. I alt er der gennemført observationer på 170 stuer landet over fordelt på 97 daginstitutioner. Institutionerne er tilfældigt udvalgt.

Observationerne er gennemført af eksterne certificerede observatører, der var til stede i dagtilbuddet en hel dag. Og der er i hver daginstitution gennemført observationer på to stuer for 0-2-årige børn.

Observatørerne har vurderet inden for tre områder: relationer, fysiske omgivelser og leg og aktivitet. 

Kilde: VIVE & EVA

Nanna Høygaard Lindeberg, der er projektchef hos VIVE, har været med til at udarbejde rapporten.

Hun hæfter sig blandt andet ved, at relationen mellem personalet og børnene vurderes til at være relativ god – selvom der også er dagtilbud, hvor der er behov for, at personalet udvikler samspillet med børnene.

For eksempel er personalet på 43 procent af de observerede stuer ”ofte” eller ”næsten altid” imødekommende. Ligeledes reagerer personalet sjældent med irettesættelser.

- Der er en relativ stor andel af institutionerne, som vurderes i kvalitetskategorien "utilstrækkelig kvalitet".

- Men med relationen mellem personale og børn står det bedst til, og det skal vi glæde os over, for relationer til de nære voksne er vigtige for de små børn, siger Nanna Høygaard Lindeberg til TV 2.

Udklip
Foto: TV2

Men så stopper meget af glæden også her.

For kigger man på børnenes indbyrdes relationer – altså om børnene leger og interagerer med hinanden – er der plads til væsentlige forbedringer.

Får ikke hjælp til at lege sammen

Rapporten fremhæver selv et eksempel på, at børnene ikke bliver støttet i at få øje på legemuligheder med hinanden.

quote Børnene får de fleste steder ikke støtte til berigende legeoplevelser med hinanden

Uddrag fra rapport

Her sidder flere børn ved et legekøkken og leger ved siden af hinanden, mens en pædagog leger med. Der serveres og ”drikkes” kaffe, og umiddelbart lyder det som en hyggelig legestund.

Problemet er bare, at børnene udelukkende interagerer med pædagogen og slet ikke har øje for hinanden.

- På mange stuer er der færre muligheder for, at alle børn kan deltage, og at personalet flere steder sjældent hjælper børn, der sidder passivt, med at komme ind i et fællesskab, opsummerer rapporten.

Et andet kritikpunkt går på, at daginstitutionerne ikke prioriterer leg højt nok.

Udklip 2
Foto: TV2

Således viser undersøgelsen, at børnene på mange stuer har brug for flere muligheder for at deltage i og udfolde sig i leg.

Og generelt vurderes kvaliteten af leg og aktiviteter i flere tilfælde til at være ”utilstrækkelig” eller lige frem ”ringe”.

- Børnene får de fleste steder ikke støtte til berigende legeoplevelser med hinanden, og personalet er de fleste steder ikke aktive ved at facilitere og udfordre legen, står der for eksempel beskrevet i rapporten.

Fagforbund langer ud efter kommunerne

Undersøgelsens resultater bør tages alvorligt af regeringen såvel som kommunerne.

Det mener både Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL) og Forældrenes Landsorganisation (FOLA).

Især fordi rapporten viser, at der er en sammenhæng mellem antallet af pædagoger og kvaliteten af det pædagogiske læringsmiljø.

Læs også
Ny undersøgelse:
Ledere i daginstitutionerne kan ikke skaffe pædagoger
Læs også
Ny undersøgelse:
Ledere i daginstitutionerne kan ikke skaffe pædagoger

Derudover viste kun 48 procent af personalet sig at være uddannede pædagoger.

- Endnu engang bliver det dokumenteret, at kvaliteten ikke er god nok, og at der mangler pædagoger. Vi kan se i den her undersøgelse, at det er pædagoger, der løfter kvaliteten, og alligevel tøver politikerne med at sikre, at vi faktisk kan få løst den store rekrutteringskrise, som vi står i nu, siger Elisa Rimpler, der er formand for BUPL, til TV 2.

Det handler muligvis om flere hænder, men placerer det ikke også et større ansvar over på de pædagoger, der er, i forhold til at skabe et bedre læringsmiljø?

- Jamen jeg ved, at pædagogerne gør alt, hvad overhovedet kan for at sikre det bedst mulige miljø for børnene. Pædagoger vil rigtig gerne løfte kvaliteten, men det er svært, hvis vi ikke har uddannet kollegaer ved vores side, og det er svært, hvis vi skal løfte ansvaret alene.

Læs også
Eksperter: Det skal være slut med jævnlig bålhygge i børnehaver
Læs også
Eksperter: Det skal være slut med jævnlig bålhygge i børnehaver

Hos FOLA mener man, at rapporten giver anledning til at se kommunernes tilsyn med daginstitutioner nærmere i sømmene.

Det indebærer dog først og fremmest, at staten graver dybere i lommerne.

- Det er staten, der bryder samfundskontakten, for det er dem, som overhovedet ikke har investeret i det her. Men kommunerne skal også være langt bedre til at komme ud og vurdere deres egne tilbud, siger FOLA-formand Signe Nielsen til TV 2.

KL ærgrer sig over resultaterne

Thomas Gyldal Petersen er formand for Børne- og Undervisningsudvalget i Kommunernes Landsforening (KL).

Han er først og fremmest ærgerlig over, at tallene ikke er bedre.

Samtidig mener han, at undersøgelsens resultater tydeligt viser, at der er plads til forbedring på række dagstilbud i kommunerne.

- Det skal være sådan, at når man som forældre afleverer sit barn i institution, så ved man, at der er en tilstrækkelig kvalitet. Det skal være pædagogisk udviklende og trygt for børnene, siger Thomas Gyldal Petersen.

Thomas Gyldal Petersen, formand for KL's Børne- og Undervisningsudvalg, er ked af undersøgelsens resultater.
Thomas Gyldal Petersen, formand for KL's Børne- og Undervisningsudvalg, er ked af undersøgelsens resultater. Foto: TV2

Men formanden indrømmer samtidig, at der er for mange steder, hvor det i øjeblikket ikke forholder sig sådan.

Han hæfter sig især ved manglen på uddannede pædagoger på landets daginstitutioner.

Hvad vil I gøre ved problemet?

- Det er vigtigt, at alle parter ikke peger fingre af hinanden, men nu går sammen om at løse problemet, forklarer Thomas Gyldal Petersen og pointerer:

- Der er brug for, at minsteren, regeringen og Folketinget spiller med.


Nyhedsoverblik