Eksperter: Det skal være slut med jævnlig bålhygge i børnehaver

I 30 ud af 30 danske daginstitutioner blev der fundet skadelige kemikalier, viser undersøgelse af indeklima.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Det skal være slut med jævnlig bålhygge i de danske daginstitutioner.

Sådan lyder det i opsummeringen af en undersøgelse af indeklimaet i en række daginstitutioner.

Undersøgelsen er lavet af Rådet for Grøn Omstilling i samarbejde med Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Teknologisk Institut.

Den viser, at mange børn er udsat for skadelige kemikalier og høj partikelforurening. Flere institutioner døjer desuden med utilstrækkelige ventilationsanlæg og for højt CO2-niveau.

- Resultaterne er bekymrende, fordi det her er ting, der kan påvirke børns udvikling, siger Lone Mikkelsen, der er projektleder og seniorrådgiver i Rådet for Grøn Omstilling.

- Vi måler på kemikalier, som senere i livet kan give børnene sygdomme. Det kan gøre, at de som voksne får sværere ved at få børn. De kan også udvikle astma eller forskellige kræftformer.

- Vi måler også på CO2-niveauerne, som vi ser er for høje. Det kan give børn udfordringer i forhold til at lære og koncentrere sig, og der er meget, som børn lærer i de her år (hvor de går i daginstitutioner, red.).

Bålhytter skal forbydes

30 daginstitutioner i syv danske kommuner er blevet undersøgt i perioden fra november 2021 til april 2022. I dem alle blev der fundet hormonforstyrrende kemikalier.

På baggrund af undersøgelsen anbefaler Rådet for Grøn Omstilling, at man dropper hyppige bålaktiviteter i daginstitutionerne, da forbrændingspartikler hurtigt kan sprede sig til børnenes opholdssteder. Deciderede bålhytter skal helt forbydes.

quote Alle danske kommuner bør få undersøgt indeklimaet i deres daginstitutioner

Lone Mikkelsen, projektleder og seniorrådgiver i Rådet for Grøn Omstilling

Samtidig bør rengøring have høj prioritet i daginstitutionerne, der også burde have moderne ventilationsanlæg, der kan styre CO2-niveauet, mener Lone Mikkelsen.

- Alle danske kommuner bør få undersøgt indeklimaet i deres daginstitutioner og på baggrund af det få lavet indeklima-strategier, der ikke kun gælder skoleområdet, hvor rigtig mange kommuner er i gang, men også området for de helt små børn, siger hun.

- Samtidig bør politikerne i Danmark presse på, for at vi får en bedre lovgivning angående kemikalier. Vi har for mange uhensigtsmæssige kemikalier, som påvirker børns udvikling, og som er til stede i rigtig høje niveauer i deres indeklima.

Rengøring gør stor forskel

Lone Mikkelsen erkender, at det ikke er realistisk at skabe perfekt indeklima i alle landets daginstitutioner.

- Særligt når det angår kemikalier, er det svært at få "grønne tal" på bundlinjen. Kemikalierne er enten lovlige i dag eller har været det indtil for få år siden, så de kan stadig findes i eksempelvis gulvmaterialer og fugemasse.

Læs også
Ny undersøgelse:
Ledere i daginstitutionerne kan ikke skaffe pædagoger
Læs også
Ny undersøgelse:
Ledere i daginstitutionerne kan ikke skaffe pædagoger

- Mange af kemikalier er "tunge" og vil binde sig til overflader, så det er vigtigt med et øget fokus på rengøring. Institutionerne er presset, og der går mange ressourcer til at håndtere børnene. Det er ekstremt vigtigt. Men vi må ikke se bort fra, at det er vigtigt med et budget til, at der kan gøres ordentligt rent i institutionerne, siger Lone Mikkelsen.


Nyhedsoverblik