Retslægeråd sår tvivl om medicindoser i sygeplejerskesag

Retslægerådet såede tirsdag i Østre Landsret tvivl om tidligere udregninger af de medicindoser, de afdøde patienter har fået.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Sagen om den 32-årige drabstiltalte sygeplejerske fra Nykøbing Falster tog i dag en drejning.

Retslægerådet kom nemlig med en længe ventet udtalelse.

Her fremgår det, at rådet ikke er enig i de udregninger af hvor meget medicin, de døde patienter har fået, som sagen er baseret på. 

Retslægeråd sår tvivl om forgiftning

Ifølge de udregninger fra Retskemisk Institut, som anklagemyndigheden baserer sagen på, har patienterne fået omkring 40 til 50 mg morfin injiceret sammen med Stesolid.

Men Retslægerådet vurderer, at patienterne kan have fået så lidt som en femtedel af denne mængde - nemlig helt ned til 10 mg morfin.

Retslægerådet kan heller ikke fastslå, at patienterne har fået en dødelig dosis medicin, og det er også i tvivl om, hvorvidt der overhovedet er tale om en forgiftning af patienterne. 

quote Man forsøgte at finde årsagen, der var ingen anden forklaring end en overdosis af morfin.

Karen Vistisen, anklager, om patienten Arne Herskov

Anklager: Retslægeråd er for forsigtige

Efter udtalelsen fra Retslægerådet begyndte anklager Karen Vistisen sin procedure, hvor hun skulle forsøge at overbevise nævninge og dommere om, at den 32-årige kvinde skal kendes skyldig i blandt andet drab og drabsforsøg.

Her kom Vistisen også ind på udtalelsen fra Retslægerådet.

Anklageren mener, at rådets svar bærer præg af, at lægerne har forsøgt at beregne en eksakt værdi af den medicin, patienterne fik.

- Det er ikke nødvendigt i denne sag, og derfor behøver man ikke at udvise så stor forsigtighed som Retslægerådet gør, sagde anklageren. 

Hun mente også, at selv de små mængder, Retslægerådet har udregnet, har haft fatale følger.

En af patienterne, Arne Herskov fik hjertestop og vågnede aldrig op.

- Man forsøgte at finde årsagen. Der var ingen anden forklaring end en overdosis af morfin, siger anklageren

- Ville han kunne klare at få den dosis medicin, han ifølge Retslægerådet har fået? Han vejede 53 kilo. Og kunne han tåle 10 mg. morfin, når han også havde fået Stesolid? Kunne det ikke være dødeligt, spørger anklageren.

Forsvarer: Anklager lægger ikke vægt på Retslægerådets udtalelse

Efter retsmødet udtalte forsvarer, Michael Juul Eriksen sig om anklagerens udlægning af Retslægerådets udtalelse om patienternes medicindoser:

- Anklagemyndigheden har jo ment, at man ikke skal lægge vægt på Retslægerådets besvarelse af det i sin procedure, men at man mere skal lægge vægt på nogle af de udsagn, der er kommet fra anklagemyndighedens side, særligt én ekspert i sagen. Det har jeg selvfølgelig en holdning til, som jeg kommer ind på i min procedure i morgen.

Det forventes, at der falder dom i sagen om to uger.

Sygeplejerskesagen

 

Sygeplejersken er tiltalt for: