Afdelingssygeplejerske: Jeg havde ikke mistanke om drab

En sygeplejerske i en ledende stilling på Nykøbing Falster Sygehus var i dag i retten tiltalt for forsømmelighed.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

- Jeg tror, hun slår patienter ihjel.

Sådan forklarede en sygeplejerske fra Nykøbing Falster Sygehus i byretten i 2016 og senere i Østre Landsret, at hun havde sagt til sin afdelingssygeplejerske om sin kollega Christina Hansen. 

Sygeplejerske Christina Hansen blev i maj 2017 idømt 12 års fængsel for drabsforsøg på fire patienter på Nykøbing Falster Sygehus.

Både i byretten og i Østre Landsret har flere vidner forklaret, at de havde en mistanke til Christina Hansen, de syntes, hun havde en påfaldende adfærd, og at der var mange dramatiske situationer, når hun var på vagt.

Flere af sygeplejerskerne forklarede desuden i retten at de var gået til deres nærmeste chef med deres bekymringer. 

Tiltalt for forsømmelse
Det er baggrunden for at afdelingssygeplejersken nu sidder tiltalt for at have overtrådt Autorisationslovens § 75, der drejer sig om grovere eller gentagen forsømmelse eller skødesløshed. Hvis hun bliver dømt, risikerer hun bøde eller fængselsstraf i op til fire måneder.

Spørgsmålet er, om afdelingssygeplejersken kunne have forhindret, at Christina Hansen i 2015 indgav flere patienter på Akutafdelingen en dosis medicin, der kan have været medvirkende til deres død, sådan som hun er dømt for.

Den tiltalte nægter sig skyldig i forsømmelse eller skødesløshed. Hun forklarede i retten i dag, at hun ikke nærede nogen former for mistanke til Christina Hansen, som hun beskrev som meget dygtig, arbejdsom og velforberedt. 

Hun slår patienter ihjel
Afdelingssygeplejersken erkendte, at der var en - og kun en - af hendes medarbejdere, der på et tidspunkt fortalte hende, at hun havde mistanke om, at Christina Hansen slog patienter ihjel. Anklager Michael Boolsen spurgte den tiltalte, om det ikke havde givet hende anledning til at spørge nærmere ind til den udmelding. 

- Jeg tænkte, at det var en usædvanlig melding, men det var jo ikke sådan, jeg så Christina, og jeg formodede at det bundede i noget personligt fnidder og intriger, for dem var der så rigeligt af, forklarede den tiltalte. 

Afdelingssygeplejersken huskede ikke at der skulle have været andre sygeplejersker, der direkte sagde at de var bekymrede over Christina Hansens adfærd. 

Ikke noget overforbrug af medicin
Afdelingssygeplejersken forklarede i retten i dag, at der var mange dårlige patienter på hendes afdeling. Faktisk så mange at ansatte på Intensivafdelingen rettede henvendelse til dem, fordi de mente at der var mange patienter fra M130, der fik for meget medicin.

Derfor bad den tiltalte afdelingssygeplejerske apotekeren, der fylder op i medicinrummet om at registrere, om der var et overforbrug af medicin på afdelingen. 

- Det var der ikke. Hverken af Stesolid eller af Morfin. Vi fik en rapport hver måned, forklarede afdelingssygeplejersken i dag, ligesom hun også forklarede, at hun ikke havde bemærket at antallet af dødsfald dalede, da Christina Hansen blev overflyttet til Akutafdelingen.

Da Christina Hansen blev overflyttet til Akutafdelingen, blev afdelingssygeplejersken kontaktet af en medarbejder fra Akutafdelingen, der ville have en reference.

Afdelingssygeplejersken forklarede i retten, at hun havde forklaret, at Christina Hansen var dygtig, men at der havde været intriger af personlig art på afdelingen. Hun havde ikke fundet anledning til at nævne, at der var en konkret mistanke imod hende. 

Der forventes dom i sagen den 27. marts.