14 lodsejere nægtede energiselskab at grave på deres grund: Nu graver de alligevel

14 lodsejere nægtede at indgå en frivillig aftale med Energinet om at få gravet kabler ned på deres grund, som skal forbinde havmølleparken Kriegers Flak og de danske stikkontakter.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Arbejdssjakket hos det statsejede Energinet.dk er i fuld gang med at lægge kabler.

Kablerne skal forbinde havmølleparken Kriegers Flak til det danske elnet. Og der sker lægges omkring 100 kilometer landkabel fra Rødvig til transformerstationen ved Bjæverskov og videre til Ishøj og Hovegård.

Men tilbage i december 2016 brød forhandlingerne mellem lodsejerne og Energinet.dk sammen.

quote Vi graver ikke nogen steder, før vi har de fornødne tilladelser

Ole D. Buhl, Afdelingsleder i Energinet.dk

De to parter forsøgte forgæves at indgå en aftale om, at Energinet.dk må grave kabler ned på landmændenes jord. Selskabet forlangte ifølge Landbrug & Fødevarer, at lodsejerne selv skulle betale, hvis de senere skal flytte ledningerne igen.

Noget der i så fald kan komme til at koste landmændene flere millioner kroner per kilometer, hvis ledningerne skal flyttes. Men nu graver energiselskabet alligevel, fordi de omsider har fået tilladelse.

- Vi graver ikke nogen steder, før vi har de fornødne tilladelser, siger Ole D. Buhl, Afdelingsleder i Energinet.dk.

Var nødt til at søge om tilladelse

 På strækningen mellem Rødvig og Bjæverskov var der 14 ejendomme, som ikke ønskede at give selskabet lov til at grave kabler ned på deres grund.

- Når vi ikke kunne indgå aftaler med lodsejerne, har vi været nødt til at søge om tilladelse til at grave på den pågældende ejendomme, fortæller Ole D. Buhl.

Tilladelsen er søgt gennem Sikkerhedsstyrelsen, som sendte sagerne videre til Ekspropriationskommissionen. 

Kommissionen, der en uafhængig instans og ikke underlagt andre myndigheder end Folketinget, indvarslede derefter sagerne til ekspropriationsforretninger på de enkelte ejendomme, som blev afholdt i uge 6, 8 og 9 2017. 

Her skal vindmølleparken ligge. 
Her skal vindmølleparken ligge. 
Foto: TV ØST

- Der er kommet en mundtlig afgørelse fra Ekspropriationskommissionen, som har givet Energinet mulighed for at gå videre med arkæologiske forundersøgelser og anlægsarbejder på de enkelte ejendomme. Den skriftlige afgørelse i sagen forventes meget snart. Herefter får lodsejerne mulighed for at klage, forklarer Ole D. Buhl. 

De mundtlige tilladelser blev givet ved ekspropriationsforretningerne i februar og marts.

Vrider ikke armen om på lodsejerne

Ole D. Buhl mener ikke, at man vrider armen om på ryggen af de 14 lodsejere ved at inddrage Ekspropriationskommissionen.

- Ved mange store statslige infrastrukturprojekter inddrages Ekspropriationskommissionen, og det er en helt uvildig myndighed, der har givet os medhold og mulighed for at gå i gang med vores arbejde, siger han.

Hvad er Ekspropriationskommissionen?