¨

14 lodsejere nægtede energiselskab at grave på deres grund: Nu graver de alligevel

Energinet.dk og Landbrug & Fødevarer er uenige om, hvem der skal betale, hvis landmændene gerne vil have flyttet elkabler fra Krigers Flak, der er gravet ned på deres jord. Foto: TV ØST

14 lodsejere nægtede at indgå en frivillig aftale med Energinet om at få gravet kabler ned på deres grund, som skal forbinde havmølleparken Kriegers Flak og de danske stikkontakter.

Arbejdssjakket hos det statsejede Energinet.dk er i fuld gang med at lægge kabler.

Kablerne skal forbinde havmølleparken Kriegers Flak til det danske elnet. Og der sker lægges omkring 100 kilometer landkabel fra Rødvig til transformerstationen ved Bjæverskov og videre til Ishøj og Hovegård.

Men tilbage i december 2016 brød forhandlingerne mellem lodsejerne og Energinet.dk sammen.

Vi graver ikke nogen steder, før vi har de fornødne tilladelser

Ole D. Buhl, Afdelingsleder i Energinet.dk

De to parter forsøgte forgæves at indgå en aftale om, at Energinet.dk må grave kabler ned på landmændenes jord. Selskabet forlangte ifølge Landbrug & Fødevarer, at lodsejerne selv skulle betale, hvis de senere skal flytte ledningerne igen.

Noget der i så fald kan komme til at koste landmændene flere millioner kroner per kilometer, hvis ledningerne skal flyttes. Men nu graver energiselskabet alligevel, fordi de omsider har fået tilladelse.

- Vi graver ikke nogen steder, før vi har de fornødne tilladelser, siger Ole D. Buhl, Afdelingsleder i Energinet.dk.

Var nødt til at søge om tilladelse

 På strækningen mellem Rødvig og Bjæverskov var der 14 ejendomme, som ikke ønskede at give selskabet lov til at grave kabler ned på deres grund.

- Når vi ikke kunne indgå aftaler med lodsejerne, har vi været nødt til at søge om tilladelse til at grave på den pågældende ejendomme, fortæller Ole D. Buhl.

Tilladelsen er søgt gennem Sikkerhedsstyrelsen, som sendte sagerne videre til Ekspropriationskommissionen. 

Læs også Lodsejer: Jeg risikerer at miste min ejendom

Kommissionen, der en uafhængig instans og ikke underlagt andre myndigheder end Folketinget, indvarslede derefter sagerne til ekspropriationsforretninger på de enkelte ejendomme, som blev afholdt i uge 6, 8 og 9 2017. 

Her skal vindmølleparken ligge.  Foto: TV ØST

- Der er kommet en mundtlig afgørelse fra Ekspropriationskommissionen, som har givet Energinet mulighed for at gå videre med arkæologiske forundersøgelser og anlægsarbejder på de enkelte ejendomme. Den skriftlige afgørelse i sagen forventes meget snart. Herefter får lodsejerne mulighed for at klage, forklarer Ole D. Buhl. 

Læs også Energinet.dk: Vi plejer at få lov til at grave kabler ned

De mundtlige tilladelser blev givet ved ekspropriationsforretningerne i februar og marts.

Vrider ikke armen om på lodsejerne

Ole D. Buhl mener ikke, at man vrider armen om på ryggen af de 14 lodsejere ved at inddrage Ekspropriationskommissionen.

- Ved mange store statslige infrastrukturprojekter inddrages Ekspropriationskommissionen, og det er en helt uvildig myndighed, der har givet os medhold og mulighed for at gå i gang med vores arbejde, siger han.

Hvad er Ekspropriationskommissionen?

  • ​Ekspropriationskommissionen er en uafhængig instans, der ikke er underlagt andre myndigheder end Folketinget.
     
  • Ekspropriationskommissionen bedømmer og godkender vejprojekter og større byggeprojekter, som blandt andet Vejdirektoratet planlægger, for blandt andet at kontrollere, at den enkelte borger ikke bliver hårdere ramt end højst nødvendigt. Projektet kan ikke gennemføres uden Ekspropriationskommissionens godkendelse af projektet.
     
  • Det er også Ekspropriationskommissionen, der gennemfører ekspropriationer og fastlægger erstatningen.


Kilde: Vejdirektoratet.

Læs også Kabler bliver nu lagt ud mellem Kriegers Flak og det danske elnet

Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App
Hent vores nye TV2 ØST Play App