Energinet.dk: Vi plejer at få lov til at grave kabler ned

Ifølge Energinet.dk er det normalt, at el-kabler bliver gravet ned på lodsejeres jord under fravigelse af det såkaldte gæsteprincip.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Nedgravningen af el-kabler til den kommende havvindmøllepark Kriegers Flak er stødt på problemer.

En række landmænd og godsejere på Midtsjælland er nemlig ikke glade for de vilkår, det statsejede Energinet.dk har tilbudt dem for at få lov at grave kablerne ned på deres jord.

Forhandlingerne om en frivillig aftale er nu brudt sammen, fordi Energinet.dk har trukket sig.

- Det har vi gjort, fordi vi ikke har kunne se, at vi kunne mødes om de grundlæggende uenigheder, vi har, siger Ole Buhl, som er afdelingsleder for Arealer og Rettigheder i Energinet.dk.

quote Vi har brug for, at vores kabler kan blive liggende.

Ole Buhl, Afdelingsleder, Energinet.dk

Vil have ret til kablerne

Forhandlingerne er foregået med erhvervsorganisationen, Landbrug &Fødevarer, som repræsenterer lodsejerne.

Uenighederne går især på det såkaldte gæsteprincip, altså om Energinet.dk skal være "gæst" på lodsejernes jord eller have ret til fuld tilstedeværelse på grunden.

Det kan nemlig være afgørende for, hvem der skal betale, hvis lodsejeren senere vil grave og bygge på den jord, hvor kablerne ligger, og kablerne så skal graves op og flyttes.

- Landbrug & Fødevarer anfører, at det er noget nyt, at vi ønsker at have fuld tilstedeværelsesret for vores el-kabler, som vi jo har ansvaret for at få etableret, og det kan vi ikke nikke genkendende til, siger Ole Buhl og fortsætter:

- Historisk set så er det tradition, at en grundlæggede infrastruktur - som for eksempel gastransmissionsledninger og overordnede el-anlæg - skal respekteres. Det betyder jo så samtidig en rådighedsindskrænkning på ejendommen, som vi betaler for.

quote Vi kan ikke leve med risikoen for, at vi kan blive bedt om at flytte os, fordi vi er gæst på en ejendom

Ole Buhl, Afdelingsleder, Energinet.dk

Energinet.dk: El-kablerne skal blive liggende

De to parter nåede aldrig til forhandlinger om erstatningernes størrelse, da parterne grundlæggende var uenige om, under hvilke vilkår kablerne skal graves ned på.

- Vi har brug for, at vores kabler kan blive liggende. Vi kan ikke leve med risikoen for, at vi kan blive bedt om at flytte os, fordi vi er gæst på en ejendom, siger Ole Buhl og fortsætter:

- Hvis de skal flyttes, som følge af, at landmanden vil flytte dem, så skal han som udgangspunkt have tilladelse til at flytte vores kabel. Det er jo ganske bekosteligt, så det er jo normalt ikke noget, der bliver aktuelt. Derfor prøver vi jo også i vores forhandlinger med landmændene at tage højde for den enkeltes udvidelsesplaner.

Sagen overgår nu til ekspropriation, som giver Energinet.dk ret til at have området i fred.

Ifølge Ole Buhl betyder de strandede forhandlinger ikke, at havvindmølleparken Kriegers Flak bliver forsinket.

- Der er i tidsplanen sat tid af til, at det her stadigvæk skulle kunne nå sammen, siger Ole Buhl fra Energinet.dk.