Kommunalbudget sejler - politikere indkaldes til ekstraordinært møde

Der mangler næsten 50 millioner kroner i budgettet for 2023 i Sorø Kommune – nu indkaldes der til ekstraordinært møde i kommunalbestyrelsen.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Sorø Kommune skal finde den store sparekniv frem.

Ifølge kommunens egne beregninger mangler der nemlig godt 49 millioner kroner i kommunekassen, hvis budgettet for 2023 skal gå op.

Pengene skal findes nu, og derfor er de politiske fagudvalg i de her uger i gang med at finde bud på, hvor der konkret skal spares.

Men nu hiver Bo Mouritzen fra Enhedslisten i nødbremsen. 

Han mener nemlig, at kommunalbestyrelsen bliver nødt til at starte helt forfra og lægge et nyt budget ud fra et retvisende grundlag.

- Vi har bedt om et ekstraordinært møde, fordi der er så stort et misforhold mellem det budgetgrundlag, vi indgik, og den virkelighed vi står i. Så vi er simpelthen nødt til at lave budgettet om, så det passer til virkeligheden, siger han.

Enighed på venstrefløjen

Ifølge paragraf 8 styk 2 i kommunalbestyrelsesloven kan man forlange et ekstraordinært møde i kommunalbestyrelsen, hvis der er opbakning fra en tredjedel af kommunalbestyrelsens politikere. 

Socialdemokratiet, SF og Radikale Venstre støtter forslaget fra Enhedslisten, og dermed ønsker 11 ud af 25 politikere altså, at budgettet bliver drøftet på et ekstraordinært møde.

Det glæder Bo Mouritzen, der håber på, at man på mødet kan blive enige om, at der skal lægges et nyt budget, der i mindre grad vil ramme børn- og ungeområdet samt social- og sundhedsområdet, der i det nuværende sparekatalog står for skud.

Byrådet i Slagelse Kommune
Læs også
Så meget tjener byrådsmedlemmerne i din kommune
Byrådet i Slagelse Kommune
Læs også
Så meget tjener byrådsmedlemmerne i din kommune

I en handlingsplan, som forvaltningen har udarbejdet, fremgår det nemlig, at der på social- og sundhedsområdet skal spares 20,3 millioner kroner, mens der på børne- og undervisningsområdet skal spares 19 millioner kroner.

- Vi ønsker, at man åbner det, så man kigger på det samlede budget, i stedet for at man putter det ud i søjler ude i udvalgene. Ellers bliver det den menige medarbejder, der kommer til at betale for fejl, der er lavet centralt af den øverste ledelse – og det er urimeligt, siger han.

Vil nedlægge udvalg

Bo Mouritzen fortæller, at han på mødet blandt andet vil foreslå, at man for eksempel kan finde nogle af pengene ved at nedlægge et politisk udvalg og sløjfe det honorar, man ekstraordinært i Sorø Kommune får, når man sidder i et såkaldt paragraf 17, stk. 4 udvalg (et midlertidigt politisk udvalg). 

Han forstår heller ikke, hvorfor der skal sidde syv medlemmer i Økonomiudvalget, når kommunen tidligere har kunnet nøjes med fem medlemmer.

- Og så håber jeg, at vi på mødet kan blive enige om, at det simpelthen ikke er i orden, at man finder 50 millioner lige efter, at vi har indgået et budget. Der er brug for en anerkendelse af, at det her ikke er godt nok – og i den forbindelse også få slået fast, hvem der har ansvaret for det her, siger han.  

Sådan er planen for at spare 49,2 millioner kroner i Sorø Kommune:

  • Børne- og undervisningsudvalget 19 millioner kroner

  • Social- og sundhedsudvalget 20,3 millioner kroner

  • Arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalget 1,6 millioner kroner

  • Kultur- og fritidsudvalget 0,5 millioner kroner

  • Natur, teknik og planudvalget 4,9 millioner kroner

  • Økonomiudvalget 2,9 millioner kroner

Dybt chokeret

Socialdemokratiet er enig med Enhedslisten i ønsket om, at byrådet sammen skal kigge på det samlede budget, fortæller Anne Madsen (S).

- Lige nu har vi ikke noget sted at gå hen med vores forslag til nedskæringer. Vi mener jo, at man sagtens kunne nedlægge et udvalg eller to. Altså bede politikerne om at spare. Det er vi forpligtede til, når vi vil bede borgerne om at spare.

Min købmand i Lyderslev
Læs også
Købmand købes og overtages af lokalsamfund
Min købmand i Lyderslev
Læs også
Købmand købes og overtages af lokalsamfund

Hun fortæller, at hun var dybt chokeret, da hun fandt ud af at budgettet, som byrådet lagde i oktober, ikke holdt.

- Det er ikke længe siden, vi vedtog det her budget. Hvorfor fik vi ikke det at vide? Det her gab på 49 millioner kroner er jo ikke opstået på et par måneder, siger hun.

Omkostningerne var højere end forventet

I følge Bo Christensen fra Det Konservative Folkeparti, som danner flertal i byrådet med ni medlemmer, handler budgetnedskæringerne om, at man havde forventet at nogle af budgetudfordringerne, ville været blevet rettet op i løbet af 2022.

- Energiudgifterne har stadig en stor indvirkning på budgettet. På det specialiserede børne og unge område er omkostningerne lige nu noget højere end det var forventet, da vi indgik vores budget.

Derudover forklarer han, at der var en forventning og et ønske fra alle kommuner, om at regeringen ville kompensere for de stigninger, der har været på pris og lønstigningerne i kommunerne.

Læs også
Politikere sparede 323 millioner væk - nu skærer de også i deres egen løn
Læs også
Politikere sparede 323 millioner væk - nu skærer de også i deres egen løn

Bo Christiansen mener, at det er meget legitimt at Enhedslisten, Socialdemokratiet, SF og Radikale Venstre har indkaldt til ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde.

Han mener dog, at det er vigtigt, at det er de enkelte udvalg, som skal vurdere, hvor der skal spares.

- Det er vigtigt, at vi holder fast i de regler og retningslinjer, som der er, når man laver besparelser og justeringer, siger han.

Det ekstraordinære kommunalbestyrelsesmøde vil blive afholdt den 20. februar.