Importerer farligt spildevand - de lokale har fået nok

RGS Nordic har i 25 år fragtet 250.000 til 300.000 tons farligt industrispildevand til deres rensningsanlæg i Stigsnæs.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

I 25 år har rensningsanlægget RGS Nordic på Stigsnæs ved Skælskør fragtet industrispildevand til Danmark fra England, Norge og Sverige, og det har nu fået lov at fortsætte. 

Men importen bekymrer de lokale i området og på Agersø.

- Vi har set, at fiskene er forsvundet. Derudover er jeg bekymret for den generelle kvalitet af havet omkring os, siger Henrik Toft Jensen, der er næstformand i den lokale forening Rent Havmiljø Nu.

Henrik Toft Jensen (til venstre) er næstformand i foreningen Rent Havmiljø Nu, der er dybt bekymrede for udledningen fra RGS Nordic.
Henrik Toft Jensen (til venstre) er næstformand i foreningen Rent Havmiljø Nu, der er dybt bekymrede for udledningen fra RGS Nordic. Foto: Thomas Nielsen - TV2 ØST


RGS Nordic importerer årligt cirka 250.000 til 300.000 tons farligt industrispildevand. I efteråret trak Miljøstyrelsen i håndbremsen og indførte strengere krav til virksomheder, der fragter industrispildevand til virksomheder. Men nu har Miljøstyrelsen alligevel givet en ny tilladelse til rensningsanlægget, og derved kan importen fortsætte uforstyrret.

quote Uanset hvor godt det bliver renset, så bliver der alligevel lukket noget ud I det danske farvand

Søren-Anker Jensen, kasserer, Rent Havmiljø Nu

Rent Havmiljø Nu rejser spørgsmål ved, hvorfor Miljøstyrelsen siden 1997 har givet RGS Nordic tilladelse til at importere det farlige, udenlandske industrispildevand.

- Jeg synes ikke, det er en god idé, for uanset hvor godt det bliver renset, så bliver der alligevel lukket noget ud i det danske farvand, siger kasserer Søren-Anker Jensen, som bliver suppleret af næstformanden:

- Der er ingen grund til, at vi her i de indre, danske farvande modtager en masse affald fra Norge, der kan lede det ud i en stor recipient - og dermed forurener det danske hav, siger Henrik Toft Jensen.

RGS Nordic forstår ikke kritikken

Fra de store tanke på rensningsanlægget i Stigsnæs stiger en svovlholdig lugt, og industrispildevandet er officielt klassificeret som farligt. Det indeholder både olier og kemikalier, der kan være ætsende og kræftfremkaldende.

Her ankommer et af de store skibe til RGS Nordic.
Her ankommer et af de store skibe til RGS Nordic. Foto: Thomas Nielsen - TV2 ØST

Alligevel forstår RGS Nordic ikke kritikken. Ifølge virksomheden bruger de nemlig mange kræfter på at behandle og rense det importerede spildevand, der udgør cirka 40 procent af den samlede mængde spildevand.

- Det er et aktivt slamanlæg, hvor bakterier nedbryder stoffer, der er i spildevandet. Det andet element er vores kulfiltre, hvor vi er i stand til at finpolere spildevandet for de stoffer, der er i vandet, siger Ebbe Naamansen, der er bæredygtighedschef i RGS Nordic.

quote Vi er Nordeuropas bedste behandlingsanlæg til industrielt spildevand

Ebbe Naamansen, bæredygtighedschef i RGS Nordic

Ifølge RGS Nordic giver det god mening at importere affaldet, fordi virksomheden selv mener, at affaldet skal behandles dér, hvor affaldet behandles bedst. Det mener de, at de gør.

- Eftersom vi er Nordeuropas bedste behandlingsanlæg til industrielt spildevand, giver det mening, at vi modtager affaldet. Og det er jo med myndighedernes tilladelse. Det er dem, der giver tilladelse til det, vi gør, siger Ebbe Naamansen.

Ikke god kemisk tilstand

Ifølge en redegørelse fra Miljøstyrelsen er havmiljøet ved Agersøsund i "ikke god kemisk tilstand," og der er blandt andet fundet høje koncentrationer af PFOS og tungmetaller i fisk i vandet.

Læs også
Ny rapport: Udledning af spildevand ved Stigsnæs truer havmiljøet
Læs også
Ny rapport: Udledning af spildevand ved Stigsnæs truer havmiljøet

Miljøstyrelsen kan dog ikke koble udledningen af spildevandet fra RGS Nordic sammen med det dårlige havmiljø, da der kan være andre årsager til havmiljøets tilstand. Eksempelvis kvælstofudledning fra landbruget.

- Vi vil gerne have lavet nogle undersøgelser, så man kan undersøge, om det er muligt at lave den sammenkobling, siger Henrik Toft Jensen.

Normalt ikke lovligt at importere affald

Industrispildevandet sejles med store tankskibe fra blandt andet Norge, Sverige og England til Stigsnæs. Ifølge loven skal der skelnes mellem, om industrispildevandet skal bortskaffes eller nyttiggøres, siger Ebbe Naamansen og uddyber.

- Det kan blive til petroleum, benzin eller dieselolie.

quote Vi kontakter afsenderlandet og spørger til, om de selv har kapacitet til at behandle det her affald

Nina Espegård Hassel, kontorchef, Miljøstyrelsen

Det er normalt ikke lovligt at importere eller eksportere farligt affald til decideret bortskaffelse - det skal være til nyttiggørelse. En undtagelse er dog, hvis eksempelvis Norge ikke selv kan rense spildevandet.

- Vi kontakter afsenderlandet og spørger til, om de selv har kapacitet til at behandle det her affald. Der var meldingen, at man havde ikke den kapacitet, men det er et spørgsmål, vi stiller hver gang, siger Nina Espegård Hassel, der er kontorchef i enhed for cirkulær økonomi og affald i Miljøstyrelsen.

Læs også
Fiskene er forsvundet - miljøordfører kræver strammere regler
Læs også
Fiskene er forsvundet - miljøordfører kræver strammere regler

Senere har det dog vist sig, at Norge godt kan rense deres eget spildevand. 

Sidste år besluttede Miljøstyrelsen at trække i håndbremsen for godkendelse af importtilladelserne til RGS Nordic ved Stigsnæs og indførte samtidig nye kriterier til at vurdere godkendelserne. 

- Vi skal have et bevis på, hvordan det bliver behandlet. Den del skal vi have for at kunne afgøre sagen. Derefter er det jo miljøgodkendelsen og de krav, der står i en miljøgodkendelse, som der jo skal leves op til. Det er kommunen, der er ansvarlig for det, siger Nina Espegård Hassel.

Hør Miljøstyrelsen forklare mere i videoen her.

Trods nye kriterier: RGS Nordic kan fortsætte som hidtil

Der er ingen krav til, hvor meget spildevand der skal nyttiggøres. På trods af de nye kriterier har Miljøstyrelsen netop godkendt en ny importtilladelse til Stigsnæs. Miljøstyrelsen tjekker op på nyttiggørelsen:

- Vi skal have et bevis for, hvordan det bliver behandlet. Derefter er det miljøkravene, der skal leves op til, og det er kommunen, der er ansvarlig for det, siger kontorchef Nina Espegård Hassel.

Læs også
Byrådet i Slagelse investerer millionbeløb i at bremse PFOS-forurening
Læs også
Byrådet i Slagelse investerer millionbeløb i at bremse PFOS-forurening

Foreningen Rent Havmiljø Nu stopper ikke kampen mod det importerede spildevand. Medlemmerne mener, at der ligger en klar mening bag, at spildevandet bliver sejlet til Danmark, selvom Norge selv kan rense det.

- Norge kan jo selv løse det, de har rensningsanlæg, der kan klare det. Men de norske miljøkrav er skrappere end de danske. Derfor kan det betale sig at hyre 10 store tankskibe om året og sejle spildevandet hertil, siger næstformand Henrik Toft Jensen.

Miljøstyrelsen understreger, at deres nye kriterier ikke er en udtømmende liste, og der foretages konkret vurdering ved godkendelse af en miljøtilladelse. 


Nyhedsoverblik