Byrådet i Slagelse investerer millionbeløb i at bremse PFOS-forurening

Haveejerne af PFOS-forurenede kolonihaver ved Korsør Brandskole kan nu se frem til at få deres haver gjort fri af det sundhedsskadelige kemikalie.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Politikerne i Slagelse byråd har mandag besluttet, at der skal indkøbes et permanent renseanlæg for at bremse forureningen med det sundhedsskadelige stof PFOS, der stammer fra byens brandskole.

I foråret 2021 blev der konstateret omfattende forurening med det fluorholdige stof PFOS fra brandskolens område. Kemikaliet, der har været brugt i brandskum frem til 2011, har spredt sig til både en nærliggende kolonihave og en nærliggende eng.

quote Hvis ikke vi gør det, så breder forureningen sig til Korsør Nor. Det skal vi stoppe

Jørgen Grüner, formand, Klima- og Miljøudvalget

- Hvis ikke vi gør det, så breder forureningen sig til Korsør Nor. Det skal vi stoppe som kommune – og det er derfor, vi køber det her rensningsanlæg, siger Jørgen Grüner, der er formand for Klima- og Miljøudvalget i Slagelse Kommune, som har indstillet sagen til byrådet.

Stoffet er mistænkt for både at være hormonforstyrrende og kræftfremkaldende. Alvoren bag den omfattende miljøforurening blev for alvor kendt i marts 2021.

Her kom det frem, at medlemmer af et lokalt kogræsserlaug havde optaget stoffet gennem det kvæg, som havde gået og græsset på den forurenede eng. Siden har undersøgelser vist, at flere af dem har optaget store mængder af PFOS i kroppen.

Det er Slagelse-politikernes håb, at investeringen kan bremse yderligere forurening fra brandskolen i Korsør, hvor der er fundet rester af PFOS langt over grænseværdierne.

- Vi har haft et mobilt rensningsanlæg, som vi har lejet fra Sverige, for at rense overfladevandet fra brandskolen. Nu har vi besluttet at købe et renseanlæg, fordi det er er billigere på sigt, forklarer Jørgen Grüner.

Kolonihaver renses op

Anlægget skal installeres ved en række boringer, som nu skal etableres på den eng, hvor der er fundet store mængder af forurening med PFOS, og hvor det lokale kogræsserlaug tidligere har haft kvæg gående.

Prøver af vand fra en afvandingsgrøft på engen, der ligger ud til Korsør Nor, har således tidligere vist koncentrationer af det sundhedsskadelige stof 1.108 gange over miljøkriteriet.

Læs også
Trods oprensning - ny rapport fastslår omfattende PFOS-forurening ved Korsør Nor
Læs også
Trods oprensning - ny rapport fastslår omfattende PFOS-forurening ved Korsør Nor

Foruden en investering i renseanlægget har politikerne også besluttet, at der skal foretages en oprensning af jorden på en række parceller i haveforeningen, der ligger nabo til brandskolen.

Som TV2 ØST tidligere har kunnet fortælle, er overfladevand fra brandskolen under kraftigt regnvejr strømmet ind gennem flere af haveforeningens haver, og blandt beboerne har der været en kraftig appel til politikerne om at få renset deres haver op.

Jørgen Grüner, formand, Klima- og Miljøudvalget, sagde allerede tilbage i januar, at det ville blive en kommunal opgave at sørge for, kolonihaveejerne igen kunne dyrke deres haver.
Jørgen Grüner, formand, Klima- og Miljøudvalget, sagde allerede tilbage i januar, at det ville blive en kommunal opgave at sørge for, kolonihaveejerne igen kunne dyrke deres haver. Foto: Frederik Hagedorn - TV2 ØST

Således lød det fra Haveforeningen Rundingens formand, Stig Theede, i slutningen af januar måned, at der kun var ét at gøre:

- Vi forlanger simpelthen, at der bliver renset op, uanset hvad. Der er ikke andre løsninger på det, sagde han og tilføjede:

- Vi har fået lovning på, at det bliver gjort. Så det er vores forventning, at det bliver gjort på et tidspunkt, lød det videre.

Vil finde løsning på problem

Ifølge Jørgen Grüner er det egentlig Region Sjællands opgave at forestå selve oprensningen i kolonihaverne og på engen, når først kommunen har inddæmmet forureningen.

quote Vi har en moralsk forpligtelse, fordi Haveforeningen Rundingen er kommunal jord, som de har lejet – og som vi via brandskolen har forurenet

Jørgen Grüner, formand, Klima- og Miljøudvalget

Dette kan dog ifølge udvalgsformanden blive et langsigtet projekt, hvorfor kommunen har valgt at tage sagen i egen hånd.

- Vi har 11-12 haver, som er blevet konstateret forurenet. I går blev vi enige om, at jorden skal graves af i haverne – det vil koste 3,1 millioner kroner, siger han og tilføjer:

- Vi har en moralsk forpligtelse, fordi Haveforeningen Rundingen er kommunal jord, som de har lejet – og som vi via brandskolen har forurenet – og det har vi en forpligtigelse til at handle på nu.

Læs også
Giftloft giver problemer - dyrt og besværligt at komme af med PFOS-slam
Læs også
Giftloft giver problemer - dyrt og besværligt at komme af med PFOS-slam

Jorden fra haverne skal i første omgang deponeres ved Stigsnæs, hvor Slagelse Kommune har indgået et samarbejde med virksomheden RGS Nordic om at undersøge alternative muligheder for at rense jorden.

- Vi håber, at RGS kan finde metoder til at rense det. For der er konstateret forurening med PFOS rundt om i landet i 50 kommuner, som står med tilsvarende problemer. Derfor er det interessant at finde andre metoder, siger Jørgen Grüner.

I dag er afbrænding ved høje temperaturer nemlig den eneste kendte mulighed til at fjerne PFOS fra jord, hvilket også er en meget dyr løsning.Nyhedsoverblik