Ny rapport: Udledning af spildevand ved Stigsnæs truer havmiljøet

Udledning af stoffer i spildevandet udgør en væsentlig miljøbelastning, slår rapport fast. Den kommer efter fiskeres klagere over manglende fisk i Agersø Sund og Storebælt.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Der er ifølge lokale fiskere ingen fisk tilbage at fange i Agersø Sund eller Storebælt, og fiskerne har længe givet virksomheden RGS Nordics rensede spildevand skylden.

- Vi har jo undret os over hvorfor fiskene er væk, men nu er der kommet en rapport, der bekræfter vores mistanke, siger Søren-Anker Jensen, der er næstformand i Storebælt Småbådsklub.

quote Niveauerne er så høje, at det er dér, hvor man begynder at se kroniske effekter på dyrelivet

Jakob Strand, seniorforsker

Dele af spildevandet importeres fra Norge og indeholder kendte stoffer, der kan være skadelige for havmiljøet. Selv når spildevandet er renset, vil der stadig være små mængder tilbage i det vand, der ledes ud i havet.

Nu ser en ny rapport fra Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet ud til at bakke op om fiskernes påstande.

Høje nivauer påvirker dyrelivet

Rapporten er baseret på måledata fra RGS Nordics egenkontrol og konkluderer, at de udledte koncentrationsniveauer og mængder udgør en risiko for at kunne forårsage kroniske og akutte toksiske effekter i økosystemet, og at udledningen af en række stoffer med spildevand fra RGS Nordic er en væsentlig belastning for vandmiljøet i Agersø Sund.

- Niveauerne er så høje, at det er dér, hvor man begynder at se kroniske effekter på dyrelivet. Dertil skal det siges, at der kun er målt på et begrænset antal stoffer. Virksomheden modtager jo mange andre typer spildevand, der kan indeholde stoffer, der ikke bliver målt for, og det ved vi ikke noget om, siger seniorforsker Jakob Strand, der står bag rapporten, til TV2 ØST.

Læs også
Fiskene forsvinder - skarpt opgør om vandmiljøet ved Stigsnæs
Læs også
Fiskene forsvinder - skarpt opgør om vandmiljøet ved Stigsnæs

Ifølge ham ligger 80 procent af prøverne på det udledte spildevand over de gældende miljøkvalitetskrav fra 2017, men RGS Nordic overholder deres ældre miljøgodkendelse fra 2008, der er udstedt af Slagelse Kommune.

- De her stoffer kan forårsage en række effekter på dyrelivet og påvirke deres reproduktion. I sidste ende kan nogle af dem være kræftfremkaldende for dyrene, siger Jakob Strand.

Fiskerne har bestilt rapport

Det er Danmarks Fiskeriforening, der har bestilt og betalt for at få lavet rapporten, som er blevet til på baggrund af fiskernes mange klager.

- Baggrunden er jo i virkeligheden mange års usikkerhed fra lokale fiskere omkring spildevandet i området, siger Ole Lundberg Larsen, der er underdirektør i foreningen.

quote Vi ved, at vi overholder alle de krav, myndighederne stiller til os

Ebbe Naamansen, bæredygtighedschef hos RGS Nordic

Han ser med alvor på den nye rapport.

- I denne her sammenhæng bliver vi ekstra bekymrede, fordi vi i mange år har haft en opfattelse af, at udledningerne påvirkede området. Vi synes, denne her rapport bekræfter, at der er en risiko.

RGS Nordic: Vi overholder reglerne

Hos RGS Nordic forstår man ikke kritikken i rapporten. Bæredygtighedschef Ebbe Naamansen understreger, at virksomheden lever op til de krav og grænseværdier, der er blevet stillet af Slagelse Kommune gennem miljøgodkendelsen.

- Vi ved, at vi overholder alle de krav, myndighederne stiller til os. Vi ved også, at de kommende miljøkvalitetskrav, der bliver henvist til i rapporten, kommer til at gælde for os, siger han til TV2 ØST.

Virksomheden mener derfor ikke, der er tale om overskridelser.

Den nuværende miljøgodkendelse står til at blive revideret i 2022.