Import af farligt spildevand fra Norge kan snart være slut

Miljøstyrelsen vurderer, at import af industrispildevand fra Norge ikke kan fortsætte med de nuværende tilladelser.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Fiskere og miljøforkæmpere har i årevis kæmpet mod udledningen af farligt, udenlandsk industrispildevand langs Vestsjælland.

Men nu ser det ud til måske at få en ende.

I årtier har virksomheden IWS - Industrial Water Solutions, der tidligere var kendt som RGS Nordic, importeret farligt industrispildevand til Stigsnæs fra blandt andet norske olieboreplatforme.

IWS' rensningsanlæg ved Stigsnæs.
IWS' rensningsanlæg ved Stigsnæs. Foto: Thomas Nielsen - TV2 ØST

Spildevandet bliver renset og derefter ledt ud i Agersø Sund og Storebælt.

Nu har Miljøstyrelsen dog foreløbigt vurderet, at der i de konkrete sager er tale om import af affald til bortskaffelse, og at importtilladelserne derfor er ugyldige. 

Dermed ser det ud til, at virksomheden ikke får lov til at fortsætte importen og udledningen af det udenlandske industrispildevand.

Læs også
Forstå sagen om RGS Nordic og opgøret om spildevandet fra Norge
Læs også
Forstå sagen om RGS Nordic og opgøret om spildevandet fra Norge

I Danmark er det kun lovligt at importere farligt affald fra andre lande, hvis affaldet er til såkaldt nyttiggørelse.

Indtil nu har IWS søgt importtilladelserne med argumentet om at nyttiggøre industrispildevandet. Det har tidligere været fremme, at IWS - dengang under navnet RGS Nordic - nyttiggør omkring 3,5 procent af olien fra spildevandet

Tilladelser ugyldige på baggrund af nye oplysninger

I en pressemeddelelse skriver Miljøstyrelsen, at den nye vurdering kommer på baggrund af den sagsbehandling, som styrelsen gentoptog i juli

Det skete efter, at Miljøministeriet havde lavet en analyse af, hvornår der er tale om spildevand med lavt olieindhold til bortskaffelse, og hvornår der er tale om spildevand til nyttiggørelse.

Grafik: Nick Abildgaard og Lonni Haugaard

Miljøstyrelsen skriver, at der er indhentet nye oplysninger i sagerne, der har ledt til den foreløbige vurdering. 

Afgørelsen er ikke endelig, og den er i dag blevet sendt i høring hos sagens parter. 

Læs også
Kloaksystem er maksimalt belastet
Læs også
Kloaksystem er maksimalt belastet

Herefter vil Miljøstyrelsen træffe endelig afgørelse omkring IWS' importtilladelser til udenlandsk industrispildevand.

TV2 ØST forsøger at få en kommentar fra Industrial Water Solutions.


Nyhedsoverblik