Forstå sagen om RGS Nordic og opgøret om spildevandet fra Norge

Danmark vil forbyde import af forurenet spildevand, der kan skade havmiljøet. Sagen udspringer fra en virksomhed i Stigsnæs på det vestlige Sjælland.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Ved havnen i Stigsnæs på det sydvestlige Sjælland har virksomheden RGS Nordic i en længere årrække importeret og behandlet spildevand fra flere europæiske lande.

Heriblandt olieholdigt spildevand fra den norske olieindustri.

Hidtil er det foregået uden den store bevågenhed – men i forbindelse med at virksomheden i efteråret 2022 skal have fornyet sin miljøgodkendelse til udledning af spildevand i Agersø Sund, er der rejst kritik fra flere sider.

quote Jeg forstår godt, hvis borgerne i Skælskør eller omkring Agersø Sund vil stoppe udledningen så hurtigt som muligt

Magnus Heunicke (S), miljøminister

Det importerede vand er nemlig kategoriseret som miljøfarligt affald.

Miljøfarligt affald må som udgangspunkt ikke flyttes fra et land til et andet. Det kan dog lade sig gøre, hvis importen af det farlige affald sker med det primære formål at nyttiggøre det.

Hos RGS Nordic består denne nyttiggørelse i, at virksomheden udvinder den rest af olie, som udgør én til to procent af det importerede spildevand. Det har hidtil været tilstrækkeligt for, at virksomheden har fået grønt lys til import af det ellers miljøfarlige affald.

Når RGS Nordic har færdigbehandlet vandet, bliver det efterfølgende sendt ud i Agersø Sund. Selvom virksomheden har renset det for olie, bliver der således stadig udledt mængder af farlige stoffer i havet.

RGS Nordic anlæg i Stigsnæs ved Skælskør har tilladelse til at udlede forurenet vand direkte i havet til såkaldte blandingszoner, hvor spildevandet blandes med havvand, før det kan overholde grænseværdierne.
RGS Nordic anlæg i Stigsnæs ved Skælskør har tilladelse til at udlede forurenet vand direkte i havet til såkaldte blandingszoner, hvor spildevandet blandes med havvand, før det kan overholde grænseværdierne. Foto: Jesper Truelsen - TV2 ØST

RGS Nordic har lov til at udlede spildevandet til havet med tilladelse fra Slagelse Kommune. Denne miljøgodkendelse er givet ifølge en vejledning fra Miljøstyrelsen.

Ifølge vejledningen har RGS Nordic lov til at udlede forurenet vand direkte i havet til såkaldte blandingszoner, hvor spildevandet blandes med havvand, før det kan overholde grænseværdierne.

quote Vi er det rensningsanlæg i Danmark, der er allerdygtigst til at rense spildevandet

Ebbe Naamansen, bæredygtighedschef

Fremgangsmåden har blandt andet fået Danmarks Sportsfiskerforbund, Danmarks Naturfredningsforening samt en række eksperter til at rejse kritik. Fiskerne mener, at spildevandet er skyld i dårligt vandmiljø i Agersø Sund, imens Stiig Markager, der er professor i havmiljø ved Aarhus Universitet i Roskilde, kalder brugen af blandingszoner for "et forældet koncept".

- Dybest set så er det et forældet koncept, fordi filosofien er, at man kan fortynde sig ud af problemet. Stofferne forsvinder aldrig. Tungmetaller er grundstoffer, og de er der for evigt. Mange af de andre giftstoffer er der også fra måneder til årtier, har han tidligere sagt til TV2 ØST.

Grafik: Nick Abildgaard og Lonni Haugaard

RGS Nordic har dog afvist kritikken og kaldt den "skudt helt ved siden af".

- Vi er det rensningsanlæg i Danmark, der er allerdygtigst til at rense spildevandet, og vi repræsenterer det ypperste af et rensningsanlæg, har bæredygtighedschef ved RGS Nordic, Ebbe Naamansen, tidligere sagt til TV2 ØST.

Ebbe Naamansen, bæredygtighedschef ved RGS Nordic, er træt af, at virksomheden får hele skylden for havmiljøets dårlige tilstand.
Ebbe Naamansen, bæredygtighedschef ved RGS Nordic, er træt af, at virksomheden får hele skylden for havmiljøets dårlige tilstand. Foto: Thomas Nielsen - TV2 ØST

I forbindelse med at RGS Nordic skal have en ny miljøgodkendelse af Slagelse Kommune, dukker der imidlertid en række nye oplysninger frem, som giver rygvind til kritikernes synspunkter.

Blandt andet får DR i januar 2023 indblik i en række dokumenter. Ifølge to eksperter viser dokumenterne, at Miljøstyrelsens vejledning til landets kommuner er i strid med EU-reglerne.

Samtidig viser et internt notat fra Miljøministeriet, at Slagelse og andre kommuner ved at følge Miljøstyrelsens vejledning risikerer at godkende en ulovlig udledning af spildevand.

Politikerne i Slagelse sætter som følge af afsløringerne arbejdet med en ny miljøgodkendelse til RGS Nordic på pause og får efterfølgende et eksternt advokatfirma til at undersøge sagen.

- Vi har besluttet at udsætte godkendelsen af miljøgodkendelsen – og derudover har vi besluttet os for at få en advokat til at kigge de nye oplysninger igennem, forklarede formand for Klima- og Miljøudvalget i Slagelse Kommune, Jørgen Grüner (SF), i den forbindelse til TV2 ØST.

SF'eren Jørgen Grüner, formand for Klima- og Miljøudvalget i Slagelse Kommune, mener, at det er Miljøstyrelsens opgave at udstede miljøgodkendelse til en virksomhed som RGS Nordic. Tirsdag har ministeren åbnet for at lade ansvaret for netop denne opgave overgå fra kommunen til Miljøstyrelsen.
SF'eren Jørgen Grüner, formand for Klima- og Miljøudvalget i Slagelse Kommune, mener, at det er Miljøstyrelsens opgave at udstede miljøgodkendelse til en virksomhed som RGS Nordic. Tirsdag har ministeren åbnet for at lade ansvaret for netop denne opgave overgå fra kommunen til Miljøstyrelsen. Foto: Jesper Truelsen - TV2 ØST

I konklusionen fra advokaten fik Slagelse Kommune oplyst, at vejledningen fra Miljøstyrelsen ikke stemmer overens med EU-reglerne eller Miljø- og Fødevareklagenævnets praksis på området.

Sagen når i årets første måneder også frem til Christiansborg, hvor den nytiltrådte miljøminister Magnus Heunicke (S) bliver hevet ind i sagen.

I første omgang lod ministeren forstå, at Danmark ikke kunne undslå sig import af forurenet spildevand.

- Hvis der er tale om nyttiggørelse af spildevandet, kan man som nation ikke afvise importen, svarede miljøministeren på et samråd den 22. februar 2023.

Læs også
Miljøminister i samråd om udledning af farligt spildevand ved Stigsnæs
Læs også
Miljøminister i samråd om udledning af farligt spildevand ved Stigsnæs

Få uger senere foretog ministeren en regulær kovending og suspenderede dele af vejledningen til kommunerne. Blandt andet den del, som vedrører brugen af blandingszoner.

Stop for import

Hvor ministeren forholder sig til spørgsmålet om, hvorvidt Danmark overhovedet skal tillade import af farligt spildevand, sidder Slagelse Kommune fortsat med ansvaret for at udstede en miljøgodkendelse for RGS Nordics udledning af spildevand til Agersø Sund.

quote Jeg forstår godt, hvis borgerne i Skælskør eller omkring Agersø Sund vil stoppe udledningen så hurtigt som muligt

Magnus Heunicke (S), miljøminister

Det arbejde mener udvalgsformand Jørgen Grüner dog bør ligge hos staten. Blandt andet fordi kommunen slet ikke har ressourcer til at gennemgå den lovgivning, en sådan tilladelse kræver. Den 29. marts 2023 oplyser Slagelse Kommune derfor, at man agter at overdrage spørgsmålet om en ny miljøgodkendelse til RGS Nordic til Miljøstyrelsen.

- Jeg har hele tiden ment, at den lå forkert hos os af en helt række årsager. Så derfor er jeg tilfreds med, at det bliver Miljøstyrelsen, der tager over på sagen, sagde Jørgen Grüner i den forbindelse til TV2 ØST.

Læs også
Ny udvikling - kommune skubber betændt sag om forurenet spildevand fra sig
Læs også
Ny udvikling - kommune skubber betændt sag om forurenet spildevand fra sig

Sideløbende satte miljøministeren sit ministerium i gang med at undersøge reglerne for import. I den forbindelse har Miljøministeriet blandt andet været i dialog med EU-kommissionens juridiske eksperter, der har kunnet kaste nyt lys over sagen.

Den 11. april 2023 kunne miljøministeren således fortælle, at Danmark ifølge EU-reglerne har ret til at afvise import af spildevand.

- Jeg har i dag meddelt Folketingets partier, at Danmark er i den position, at vi fremadrettet kan afvise import af visse typer spildevand. Jeg har også meddelt, at jeg vil bede Miljøstyrelsen bruge denne mulighed af hensyn til vores vandmiljø, forklarede Magnus Heunicke her.

Miljøminister Magnus Heunicke (S) sagde tirsdag, at han har tænkt sig at gøre alt, hvad han kan for at udnytte de muligheder, Danmark har ifølge EU-reglerne, til at sige nej tak til import af blandt andet olieholdigt spildevand, der har stor påvirkning af landets i forvejen pressede vandmiljø.
Miljøminister Magnus Heunicke (S) sagde tirsdag, at han har tænkt sig at gøre alt, hvad han kan for at udnytte de muligheder, Danmark har ifølge EU-reglerne, til at sige nej tak til import af blandt andet olieholdigt spildevand, der har stor påvirkning af landets i forvejen pressede vandmiljø. Foto: TV 2

Han henviser til, at Danmark ifølge EU-reglerne har mulighed for at afslå import af miljøfarligt affald, når en stor del af det importerede affald skal bortskaffes, og kun en meget lille del kan nyttiggøres, altså genanvendes, og der samtidig er negativ miljømæssig påvirkning.

- Når påvirkningen af vandmiljøet er så stor i forhold til, hvor lille en del der kan nyttiggøres, så er det min holdning, at Danmark ikke skal modtage denne form for olieholdigt spildevand fra udlandet fremover, sagde ministeren tirsdag.

Det gælder for visse typer af affald, herunder spildevand med et lavt indhold af olie – som eksempelvis i tilfældet med RGS Nordic. Der vil dog gå tid, før det vil gælde for RGS Nordic. Virksomhedens nuværende tilladelse til at importere spildevand gælder, indtil den udløber om to et halvt år.

- Jeg forstår godt, hvis borgerne i Skælskør eller omkring Agersø Sund vil stoppe udledningen så hurtigt som muligt. Vi er dog nødt til at lade den nuværende importtilladelse løbe ud. Først ved en fornyelse kan vi lade de nye regler træde i kraft, sagde ministeren tirsdag til TV2 ØST.

Læs også
RGS Nordic reagerer på afgørelse: - Det er en de facto lukning
Læs også
RGS Nordic reagerer på afgørelse: - Det er en de facto lukning

Inden da vil en ny miljøgodkendelse dog kunne sætte en bremse for udledningen til Agersø Sund.

RGS Nordic har således tidligere sagt, at det vil være en "de facto lukning af RGS Nordic anlægget i Stignæs", hvis en ny miljøgodkendelse bliver uden retten til at bruge blandingszoner i Agersø Sund - sådan som både miljøministeren og politikerne i Slagelse har lagt op til at gøre.Nyhedsoverblik