Giftloft giver problemer - dyrt og besværligt at komme af med PFOS-slam

Miljøstyrelsen har fastsat grænseværdier for, hvor meget af det giftige fluorstof PFOS, der må være i slam, og det volder problemer i Slagelse Kommune.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Slam i massevis uden en endedestination er et af de problemer, der udfordrer Jan Jørgensen for tiden. Han er miljøchef i Slagelse Kommune, og han skal nu finde ud af, hvad kommunen skal gøre af deres slam fremover.

Miljøstyrelsen har nemlig fastsat en vejledende grænseværdi for, hvor meget af det giftige fluorstof PFOS, der må være i slammet. 

Hidtil har lokale landmænd modtaget slammet fra Slagelse Kommune og brugt det til gødning, men indholdet af PFOS ligger tre til syv gange over de nyligt fastsatte grænseværdier, og derfor skal kommunen finde et andet sted at gøre af slammet.

- Det får store økonomiske konsekvenser for det første, for det er voldsomt dyrt at komme af med, men vi skal også finde et sted, der har kapacitet til det. Det sted, der kan brænde det af, er det gamle kommunekemi Fortum i Nyborg, men de har begrænset kapacitet, så hvis vi kommer med vores 6000 tons, og andre forsyninger og kommuner kommer med deres tusinde tons, så kommer det til at knibe med at kunne komme af med det, siger Jan Jørgensen.

Korsør ramt

I starten af 2021 kom det frem, at jorden omkring Korsør Brandskole var voldsomt forurenet med fluorstoffet PFOS. Brandskolen har i flere år anvendt brandskum med PFOS i, og det er sammen med spildevandet sivet ud til den nærliggende natur. 

Læs også
Høje værdier af PFOS fundet i slam spredt på marker: - Det højeste, jeg har set
Læs også
Høje værdier af PFOS fundet i slam spredt på marker: - Det højeste, jeg har set

Her har kvæg græsset, og kødet er efterfølgende blevet spist af medlemmerne af Korsør Kogræsser og Naturplejeforening. 118 af dem har efterfølgende vist sig at have forhøjede værdier af fluorstoffet i kroppen. De skal nu følges lægefagligt for at se, hvilke konsekvenser det har for dem. 

Krydser fingre for Odsherred

Det er uvist, hvad det har af betydning, at det PFOS-holdige slam i årevis har været brugt på landbrugsjord, men sagen fra Korsør har altså medført, at nu er der indført grænseværdier, og at slammet skal fragtes andre steder hen.

Spørgsmålet er bare hvor.

Direktøren for Odsherred Forsyning har store forventninger til forsyningens kommende forsøg med slam.
Direktøren for Odsherred Forsyning har store forventninger til forsyningens kommende forsøg med slam. Foto: Signe Goldmann

Lige nu sætter kommunen sin lid til Odsherred Forsyning, der har sagt ja til at hente 20 ton af de 6000 ton slam. Forsyningen vil nemlig undersøge, om deres nye pyrolyseanlæg kan rense slammet for de skadelige stoffer.

- I Odsherred har vi i flere år kigget på at finde en anden løsning end at køre slam på landbrugsjord. Derfor har vi bygget et nyt anlæg i Fårevejle for at kunne fjerne de her miljøfremmede stoffer, siger Fanny Villadsen, direktør, Odsherred Forsyning.

Læs også
Baby med PFOS i blodet udskrevet fra hospital - men helbredet skranter fortsat
Læs også
Baby med PFOS i blodet udskrevet fra hospital - men helbredet skranter fortsat

Hun tilføjer, at hun synes, det er rigtig spændende at skulle i gang med forsøget med slammet fra Slagelse.

- Vi har jo en forventning om, at den her type anlæg, vi har bygget - som er det første af sin slags i verden - kan nedbryde PFOS, og det, tænker jeg, kan blive relevant rigtig mange steder, så jeg er meget spændt på resultaterne, siger hun.

Det er nogle amerikanske studier fra lignende anlæg i mindre skala, som tyder på, at anlægget vil kunne løse opgaven. Netop derfor er direktøren forventningsfuld.

Og det er altså den her løsning, som Slagelse Kommune krydser fingre for, for alternativet koster dyrt.

Odsherred Forsynings nye pyrolyseanlæg kan blive løsningen for, hvordan Slagelse Kommune skal slippe af med 6000 tons PFOS-holdigt slam.
Odsherred Forsynings nye pyrolyseanlæg kan blive løsningen for, hvordan Slagelse Kommune skal slippe af med 6000 tons PFOS-holdigt slam. Foto: Odsherred Forsyning

26 millioner kroner

Miljøstyrelsen anbefaler, at man brænder slammet. 

- Forbrænding er i skrivende stund den mest optimale løsning. Miljøstyrelsen har kendskab til forsyningsvirksomheder i Danmark, som er i gang med at etablere anlæg, der kan nedbryde miljøfarlige stoffer i slam. Et andet alternativ kan være eksport til udenlandske anlæg, som har overskydende kapacitet, lyder det fra Miljøstyrelsen i en mail til TV2 ØST.

PFOS i slam

  • Miljøstyrelsen har fastsat en vejledende grænseværdi på 10 Milligram PFOS per kilo slam. 

  • Slammet på Korsør Renseanlæg er syv gange højere end den vejledende grænseværdi, mens slam fra Slagelse Renseanlæg er tre gange højere.

  • Der er i alt 24 renseanlæg i Slagelse Kommune.

Jan Jørgensen fra Slagelse Kommune håber dog på en anden løsning, idet forbrændingsmodellen vil koste 26 millioner kroner årligt. 

Miljøstyrelsen kan endnu ikke vurdere, hvorvidt kapaciteten af afbrændingsanlæg er tilstrækkeligt nationalt, da omfanget af PFAS-forgiftet slam endnu ikke står klart.

PFAS er i øvrigt en fællesbetegnelse for fluorstoffer. 

Odsherred Forsyning forventer at have resultater på slamforsøget i løbet af én til to uger.

Nyhedsoverblik