Trods oprensning - ny rapport fastslår omfattende PFOS-forurening ved Korsør Nor

Engen, der har forgiftet kødkvæg med PFOS, er trods stor oprensning stadig forurenet med PFOS, viser ny undersøgelse, der i dag blev præsenteret.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Få måneder efter Slagelse Kommune blev klar over, at det miljøskadelige stof PFOS havde bredt sig fra Korsør Brandskole til det omkringliggende miljø, gik man i gang med en større oprensning af blandt andet en nærliggende eng, hvor et lokalt kogræsserlaug har haft kvæg gående.

Men trods forsøget på at fjerne det miljø- og sundhedsskadelige stof slår en netop offentliggjort rapport fast, at problemet er mere omfattende end som så.

quote Der er ikke nogen tvivl om, der er en forurening i jorden, som er markant

Søren Dyreborg, seniorkonsulent, Niras

Prøver af vand fra en afvandingsgrøft på engen, der ligger ud til Korsør Nor, viser således koncentrationer af PFAS 1.108 gange over miljøkriteriet, imens prøver fra grøftens bred viser koncentrationer 318 gange over miljøkriteriet.

Undersøgelsen har specifikt gået på en række stoffer under fællesbetegnelsen PFAS – der omfatter en række stoffer indeholdende fluor-forbindelser – blandt dem PFOS.

- Der er ikke nogen tvivl om, de drænrør påvirker noret, forklarer Søren Dyreborg, som henviser til, at der fra nærliggende drænrør løber vand ud i grøften.

Han er civilingeniør og seniorkonsulent i ingeniørvirksomheden Niras, der har fået til opgave af Slagelse Kommune at foretage en indledende undersøgelse af det miljø- og sundhedsskadelige stof, som blev opdaget i starten af året.

Læs også
Nyfødt med PFOS i blodet indlagt: - Det har været ret kritisk
Læs også
Nyfødt med PFOS i blodet indlagt: - Det har været ret kritisk

Rapporten fastslår, at "de påtrufne forureningsforhold med PFAS kan udgøre en risiko i forhold til beskyttet natur", som her omfatter både engen, en nærliggende sø samt Korsør Nor.

- Der er ikke nogen tvivl om, der er en forurening i jorden, som er markant. Der er heldigvis ikke nogen grundvandsinteresser i området – og det er jo alfa og omega i Danmark, fordi vi bruger vores grundvand til drikkevand, siger Søren Dyreborg.

I noret har man således konstateret overskridelser på op til 592 gange de generelle miljøkrav.

Miljøkriteriet er fastsat af Miljøstyrelsen med det formål at beskytte mennesker og miljø.

Risiko for anvendelse af kolonihaver

Forureningen strækker sig fra kanalen på engen tilbage til et drænrør fra brandskolen og tværs gennem et kolonihavekvarter bestående af 81 haver, der ligger nabo til Korsør Brandskole.

- Det er klart med den påvirkning, der er af kolonihaverne, den skal man have fokus på, og det samme med recipienten i Korsør Nor, siger Søren Dyreborg.

Grafik: Nick Abildgaard

Tidligere prøver har vist, at overfladevand forurenet med PFOS har bredt sig til det omkringliggende miljø – herunder Kolonihaveforeningen Rundingen. Her er der tidligere blevet taget en prøve fra en af kolonihaverne, der har vist, at forureningen også havde spredt sig dertil.

For selvom PFOS-holdigt brandskum ikke har været anvendt på Korsør Brandskole siden 2001, så er der tale om et svært nedbrydeligt stof, som har bredt sig gennem grundvand, i luften og langs overflader ved kraftig regn, hvorfra det blandt andet er endt i kødet på kalve-kvæg, som har græsset på en nærliggende eng.

- I kolonihaver har vi påvist overskridelser af jordkvalitetskriteriet for PFAS i fem kolonihaver med den største overskridelse 23 gange jordkvalitetskriteriet, forklarer Søren Dyreborg.

Læs også
PFOS-ofre tilbydes psykologhjælp: - Det er fantastisk
Læs også
PFOS-ofre tilbydes psykologhjælp: - Det er fantastisk

Mængden af PFAS i de undersøgte haver med for høje koncentrationer får Niras til påpege en "risiko for arealanvendelsen som kolonihave".

Derimod er der ikke "risiko for arealanvendelse som kolonihave" på de øvrige kolonihaver.

Samtlige kolonihaver, hvor man har konstateret overskridelser af jordkvalitetskriteriet for PFAS, ligger direkte nabo til brandskolen.

Grundvand forurenet 61.500 over det tilladte

Inde på brandskolens arealer har man i 27 prøver fra brandskolen fundet PFAS i 17 prøver med den største overskridelse 145 gange jordkvalitetskriteriet.

Ligeledes har man her målt forekomster af PFAS 61.500 gange over miljøkriteriet i grundvand – vel at mærke i et område, hvor der ikke udvindes drikkevand.

Søren Dyreborg, seniorkonsulent, Niras, fortæller, at sammenlignet med andre sager om forurening fra brandslukningspladser er omfanget af forureningen ved Korsør Nor ikke atypisk.
Søren Dyreborg, seniorkonsulent, Niras, fortæller, at sammenlignet med andre sager om forurening fra brandslukningspladser er omfanget af forureningen ved Korsør Nor ikke atypisk. Foto: Frederik Hagedorn-Poulsen - TV2 ØST

Søren Dyreborg forklarer, at sammenlignet med de fund, man har gjort i blandt andet Sverige ved brandslukningspladser, er der ikke tale om nogen usædvanlige fund.

- Jeg vil sige, den her forurening er meget typisk. Den er ikke voldsom eller stor, men typisk. Når man bruger brandskum, ser man de her forureninger her, desværre. PFOS har været lovligt op til 2008, så der er ikke noget mærkeligt i det. Lige så snart, vi har med brandslukningspladser at gøre, ser vi den her slags forurening, forklarer Søren Dyreborg.

Dermed ikke sagt, at det ikke er alvorligt.

- Det, som er atypisk i den her sag, er de køer, som har gået og græsset på engarealet, siger Søren Dyreborg med henvisning til, at 187 personer har spist kød fra kvæg, som har græsset på et engareal, der er blevet forurenet med PFOS gennem et drænrør fra brandskolen.

Læs også
Minister i samråd om PFOS-forurening - hvem har ansvaret?
Læs også
Minister i samråd om PFOS-forurening - hvem har ansvaret?

13. august 2021 kunne TV2 ØST således fortælle, at 187 borgere har spist kød forurenet med PFOS, hvoraf 118 personer efterfølgende har fået konstateret forhøjet indhold af PFOS i kroppen.

Prøver af vand fra en afvandingsgrøft på engen, der ligger ud til Korsør Nor, viser koncentrationer af PFAS 1.108 gange over miljøkriteriet.
Prøver af vand fra en afvandingsgrøft på engen, der ligger ud til Korsør Nor, viser koncentrationer af PFAS 1.108 gange over miljøkriteriet. Foto: Frederik Hagedorn-Poulsen - TV2 ØST

Efter, man er stoppet med at drive kvæg på engen, bør man dog ikke være nervøs, siger Søren Dyreborg om den aktuelle situation:

- Hvis man følger de retningslinjer, som Slagelse Kommune nu har udstukket: Lad være med at dyrke grøntsager i kolonihaverne ind til der er lavet videre undersøgelser – hvis man bare følger det, burde der ikke være problemer som sådan.

- Vær opmærksom på, hvor du går i området og lad være med at få din hund til at drikke af drængrøften. Men overordnet vil jeg ikke være nervøs for situationen.

Prøverne af selve Korsør Nor har Slagelse Kommune forestået, og der er endnu ikke foretaget yderligere undersøgelser af, i hvilket omfang dyrelivet i det indelukkede farvand er blevet påvirket.

Tidligere har Slagelse Kommune været ude med et forbud mod at bade i Korsør Nor som følge af PFOS-forureningen, imens også Fødevarestyrelsen ud fra et forsigtighedsprincip har frarådet borgere at spise grønt og frugt avlet i kolonihaverne.

Niras anbefaler, at man laver yderligere undersøgelser, som afgrænser forureningen, så man får kortlagt, hvor stort et område PFAS har spredt sig til fra brandskolen, ligesom også påvirkningerne af Korsør Nor bør afklares nærmere, da man i dag ikke ved, hvor meget PFAS der ender i noret.