Sprængstof gemt på gods udløser ubetinget fængsel

Som dreng fandt en i dag 42-årig mand sprængstoffer og gemte dem. Det koster ham nu en ubetinget fængselsdom.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Østre Landsret i Nykøbing Falster har torsdag idømt en 42-årig mand fængsel i to år og otte måneder, fordi han gennem mere end 25 år skjulte sprængstof på Petersgaard Gods.

Dommen er ubetinget og skal dermed afsones. I modsætning til hans dom fra byretten, som lød på et års betinget fængsel.

Landsdommerne Julie Skat Rørdam, Sanne Kolmos og Thomas Smed var sammen med tre domsmænd enige om, at der i sagen ikke var grundlag for at bruge en særlig formildende paragraf i straffeloven, paragraf 83.

Den blev ellers taget i brug, da der i november faldt dom i samme sag i byretten. Den giver domstolen mulighed for i helt særlige tilfælde at gå under en i loven fastsat minimumsstraf.

Græd flere gange under retsmødet

Minimumsstraffen for sager om grov våbenkriminalitet er to års fængsel. Og i lovens bemærkninger står der endda, at i sager om sprængstoffer er det endnu mere, nemlig to år og otte måneder.

quote Sprængstofferne har været opbevaret flere forskellige steder, hvor der har været mennesker

Julie Skat Rørdam, retsformand

- Sprængstofferne har været opbevaret flere forskellige steder, hvor der har været mennesker. Du har vidst, at det var farligt, men alligevel har du ladet det ligge i alle disse år, lød det fra retsformand Julie Skat Rørdam ved domsafsigelsen.

Den 42-årige mand var meget påvirket af sagen under retsmødet. Flere gange græd han - også i pauserne uden for retssalen.

Han har under sagen fortalt, hvordan han som dreng var overladt meget til sig selv og legede i det militære øvelsesterræn ved Kulsbjerg på Sydsjælland.

Her fandt han de 35 trotylsprænglegemer på hver 200 gram, de 550 gram formbart sprængstof og de 55 meter sprængsnor, som indgår i sagen. Han fandt også detonatorer og militære kanonslag. Det skete i begyndelsen af 1990'erne.

Det hele blev gemt på Petersgaard Gods. Her var han blevet taget ind - nærmest som en del af familien - af godsejerfruen, som havde været hans lærerinde.

Byretten gav et års betinget fængsel

Fra han var 18 år og frem til 2017, var han i militæret. Først som hjemmeværnsmand og siden i Hæren som kaptajn af reserven.

Men under en flytning i 2017 blev sprængstofferne fundet, og politiet blev inddraget.

Han har aldrig tidligere været i konflikt med loven. Han har et arbejde og er ved at uddanne sig videre som psykoterapeut. Han har en søn på 10 år fra et tidligere ægteskab.

Dette var i byretten med til, at retten mente, han ikke skulle ind og afsone straffen på et års fængsel. Han fik i stedet en betinget dom - en slags advarsel om at holde sig på dydens smalle sti.

Landsretten mener domme skal afsones

Forsvarsadvokat Jakob Arrevad kaldte under torsdagens retsmøde byretsdommen for "ualmindelig velskrevet". Men anklager Lotte Nielsen mente det modsatte.

Ifølge hende taler hans militære baggrund for, at han burde have gjort noget for at få sprængstoffet væk i løbet af årene.

Og alle landsrettens medlemmer giver hende ret. De mener, at straffen skal afsones.

- Henset til alvoren har vi ikke fundet, at der er grundlag for at gøre straffen betinget. Heller ikke med vilkår om samfundstjeneste, lød begrundelsen fra Julie Skat Rørdam.

Landsretsdommen er i udgangspunktet endelig. Dog kan den dømte søge om særlig tilladelse til at indbringe sagen for Højesteret.