Ny rapport undersøger danskernes motionsvaner - gåture og cykling hitter på Sjælland

En ny rapport fra Syddansk Universitet kortlægger danskernes bevægelsesvaner.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Der er stor forskel på, hvor meget folk bevæger sig, hvordan de bevæger sig og hvorfor.

Det viser en analyse af bevægelsesvanerne i hver af de 98 kommuner,, som undersøgelsen Danmark i Bevægelse har offentliggjort mandag.

quote Førtidspensionister bevæger sig mindre end alle andre

Bjarne Ibsen, professor, Syddansk Universitet


Det er den hidtil største kortlægning af danskernes bevægelsesvaner og er foretaget af Syddansk Universitets Institut for Idræt og Biomekanik.

- Vi har lavet en stor undersøgelse for at skabe viden og indsigt i bevægelsesvanerne i Danmark. Vi ved meget om idræt og bevægelser, mens nu har vi også undersøgt bevægelsesvanerne i hjemmet, som transport og på arbejde, fortæller Jens Høyer-Kruse, der har været med til at lave analysen.

Læs også
Vandrer 1900 kilometer for klimaet: - Det er en alvorlig situation
Læs også
Vandrer 1900 kilometer for klimaet: - Det er en alvorlig situation

Analysen viser blandt andet, hvor mange mennesker ældre end 15 år, der dyrker forskellige former for idræt, og her er faktisk ganske betydelige forskelle.

- Vi har forsøgt at lave analyser på tværs af kommunerne. Vi har fået så mange svar i kommunerne til, at vi kan se mønstre i kommunen, men også se på tværs af kommunerne, siger Jens Høyer-Kruse.

Bag om undersøgelsen: ’Danmark i Bevægelse – motiver og muligheder

- Analysen er den hidtil største kortlægning af danskernes bevægelsesvaner.

- Spørgeskemaet blev besvaret af mere end 163.000 danskere fra 15 år og ældre.

- Spørgsmålene blev besvaret mellem midten af oktober til slutningen af november 2020.

- Analysen indeholder emnerne: Bevægelsesvaner i hjemmet, fysisk anstrengelse på arbejde eller under uddannelse, fysisk aktiv transport og bevægelsesvaner i fritiden.

- Analysen er støttet af Nordea-fonden med 12 millioner kroner.

Vaner afgøres af socioøkonomi

En af hovedårsagerne til forskellene skal findes i vores socioøkonomiske baggrund - altså blandt andet borgernes uddannelsesmæssige baggrund. 

- De stærkeste faktorer til at forklare, hvor stor en andel af borgerne i kommunen, der er fysisk aktive, er fordelingen mellem unge og ældre, andelen med en uddannelse samt de socioøkonomiske forhold. Altså andelen af borgere i udsatte positioner: Ledige på kontanthjælp eller dagpenge, førtidspensionister og indvandrere. Førtidspensionister bevæger sig mindre end alle andre, siger professor Bjarne Ibsen i en pressemeddelelse på Syddansk Universitets hjemmeside.

Læs også
Motionister kan cykle dansk Tour-etape over Storebælt
Læs også
Motionister kan cykle dansk Tour-etape over Storebælt

Dette bliver suppleret af Jens Høyer-Kruse. 

- Når vi sammenligner på tværs af socioøkonomi, køn og alder og rammerne for fysisk aktivitet, så kan vi se, at faciliteterne ikke har den store indflydelse på, hvor aktiv, man er i en kommune. Det kan ikke forklare forskellighederne. Det kan baggrunden til gengæld. Hvis man har en høj andel i udsatte situationer, for eksempel anden etnisk baggrund, overførselsindkomst eller ældre, så kan det forklare et lavere aktivitetsniveau. Det er befolkningen og dens sammensætning, der afgør det, siger han.

Derudover viser analysen, at kvinder er lidt mere aktive end mænd, unge er mere aktive end midaldrende og ældre, personer med uddannelse er mere aktive end personer uden uddannelse og dem, der er på arbejdsmarkedet eller får folkepension er mere aktive end dem uden job.

Vandreture, cykling og fitness hitter

Hvis man dykker ned i de 12 kommuner her i sendeområdet, der udgør Lolland, Guldborgsund, Vordingborg, Faxe, Stevns, Næstved, Slagelse, Sorø, Ringsted, Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommuner, er der også forskelligheder at spore.

Læs også
Stor donation gjorde det muligt - sportshal på julemærkehjem endelig klar
Læs også
Stor donation gjorde det muligt - sportshal på julemærkehjem endelig klar

Særligt én aktivitet er mere populær end alle andre: Gå- og vandreture.

I Kalundborg, Holbæk og Sorø har 91 procent svaret, at de har gået en tur i løbet af de seneste 12 måneder forud for undersøgelsen, hvilket er på niveau med landsgennemsnittet. Det er det højeste procenttal for sendeområdet.

I den anden ende ligger Lolland, Guldborgsund, Vordingborg, Næstved og Odsherred. Der har 89 procent svaret, at de har gået eller vandret en tur de seneste 12 måneder. Dette er lidt under landsgennemsnittet, men altså stadig den mest populære bevægelsesaktivitet. 

På anden og tredjepladsen er der også stort set enighed om valg af bevægelse. Her deles fitness og cykling om netop de to pladser i alle kommunerne. 

I Guldborgsund har 63 procent svaret, at de cykler som aktivitet. Det er den højeste andel, mens de i Kalundborg har den laveste andel, hvor halvdelen har svaret, at de cykler. Til gengæld er fitness og fysisk træning meget populært i Ringsted og Slagelse - begge med en besvarelse på 55 procent.

GRAFIK: Her kan du dykke ned i motionsvanerne på Sjælland og øerne.

Grafik: Nick Abildgaard

Et af de steder, hvor der ses de største forskelle, er i hvor mange, der har løbet en tur de seneste 12 måneder. Andelen er lavest på Lolland i syd og Odsherred i nord, hvor 26 procent har svaret, at de har løbet en tur de seneste 12 måneder. Den kommune, hvor den største andel har været løbeaktive er Slagelse og Ringsted Kommuner med 38 procent. Landsgennemsnittet er 37 procent.

I undersøgelsen er det også tydeligt, at boldspil, der ikke er en holdsport, som for eksempel tennis, badminton og bordtennis, er mere populære end holdsportsgrene som fodbold, håndbold og basketball 

Kvinderne vasker tøj

I undersøgelsen er det dog ikke kun sportsmønstre, der er undersøgt. 

Også måden, vi bevæger os på til og fra arbejde, fysisk aktivitet i forbindelse med arbejdet og de huslige pligter såsom madlavning, rengøring og tøjvask, er med.

Dykker man ned i tallene her, er der væsentligt flere, der laver husholdningsarbejde på Lolland. 71 procent har svaret, at de laver husholdningsarbejde minimum fem dage om ugen. Det tal er 67 procent i Odsherred.

Læs også
Sæbe og varme: Sådan dræber du coronavirus i tøjet
Læs også
Sæbe og varme: Sådan dræber du coronavirus i tøjet

Måske er der lidt mindre rent i Sorø, eller også er de mere effektive. Her gør 26 procent rent minimum tre dage om ugen. Det højeste tal finder man i Lolland Kommune på 36 procent. Det er også på Lolland, at flest vasker tøj minimum tre dage om ugen med 26 procent, hvilket er en anelse over landsgennemsnittet. I Odsherred er tallet 20 procent, mens det i Faxe er 25 procent. Her bliver det også gjort klart, at det er "i meget, meget højere grad kvinder end mænd, der udfører tøjvask tre dage om ugen eller oftere". 

Derudover er der en større andel end landsgennemsnittet i samtlige kommuner, der udfører havearbejde mindst én gang ugen. Igen er den største andel i Lolland Kommune på 54 procent.

En anden detalje er, at borgerne i Region Sjælland har den næststørste andel af folk, der har gået ture med en hund. 32,8 procent har gået tur med en hund i Region Sjælland mod 25 procent i Region Hovedstaden.Nyhedsoverblik