Bilist vinder sag mod udskældt parkeringsselskab

I august måned modtog Michael Antoni Jensen en parkeringsbøde foran sit hjem i Ringsted. Nu har Fogedretten vurderet, at bøden ikke er givet med rette.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel
Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

I 2021 blev der givet tre gange så mange parkeringsbøder i Ringsted sammenlignet med de to foregående år.

Det har vakt stor kritik af Parkeringskontrol Nord (P-Nord), der er hyret af kommunen til at kontrollere parkeringer i byen. 

Michael Antoni Jensen er blandt dem, der har fået en bøde af parkeringsselskabet, men den skulle han aldrig have haft, lyder det nu fra Fogedretten.

Parkeringsbøde foran hjemmet

Han havde parkeret ude på vejen foran sin bopæl på Brovej i Ringsted, og parkeringsselskabet P-Nord gav ham en bøde for ikke at holde 10 meter fra det P-Nord definere som et "vejkryds".

Der dog ikke tale om et klassisk vejkryds, men i stedet en indkørsel til en baggård.

Artiklen fortsætter under billedet...

Det er porten bag den sorte bil på den anden side af vejen, som ifølge parkeringsselskabet udgør et vejkryds. Michael Antoni Jensens bil stod parkeret foran den sorte bil, da han fik bøden. Dengang var der ikke optegnet parkeringsbåse. Dette billede er taget efter at den omtalte bøde blev udskrevet.
Det er porten bag den sorte bil på den anden side af vejen, som ifølge parkeringsselskabet udgør et vejkryds. Michael Antoni Jensens bil stod parkeret foran den sorte bil, da han fik bøden. Dengang var der ikke optegnet parkeringsbåse. Dette billede er taget efter at den omtalte bøde blev udskrevet. Foto: Jesper Truelsen - TV2 ØST

Derfor klagede Michael Antoni Jensen til Fogedretten, og nu har han fået medhold efter syv måneders kamp.

- Jeg kan godt forstå, at andre borgere ikke orker at klage. Jeg har igennem de seneste syv måneder modtaget adskillige breve fra P-Nord, skrevet i et sprog, der nærmest kræver en jurauddannelse at forstå, med trusler om gældstyrelse, RKI, renter, tilbageholdelse af overskydende skat og lønindhold, fortæller Michael Antoni Jensen, der mener at have brugt cirka 10 timer på sagen.

Nu er afgørelsen faldet: Parkeringsbøden skulle ikke have været udstedt.

- Jeg blev så provokeret af, at de udskrev den bøde, for det er ikke et vejkryds, det er en port, og jeg havde overholdt, hvor tæt man må holde på en port, siger Michael Antoni Jensen, der havde parkeret fem meter og 35 centimeter fra porten.

Vejkryds eller ej?

Parkeringskontrol Nord er dog ikke enige i kendelsen.

- Det er Parkeringskontrol Nords opfattelse, at der er tale om et vejkryds pågældende sted, og at dette vejkryds dannes ved vejen ind til parkeringsarealet ved pågældende port, lyder det fra selskabet i en skriftlig kommentar. 

Du kan se eller gense indslaget om P-bøderegn i Ringsted fra februar 2022 her:


- Kendelsen anvender en snæver fortolkning af anvendelsesområdet for færdselslovens § 29, stk. 1, nr. 2, og at der er tale om en fortolkning af vejkrydsbegrebet, som står i stærk kontrast til tidligere afsagt praksis på området, skriver selskabet.

Af færdselslovens paragraf 29, stykke 2 fremgår det, at standsning eller parkering ikke er tilladt i vejkryds eller inden for en afstand af 10 meter fra den tværgående kørebanes nærmeste kant eller, hvor kørebane og cykelsti udmunder sammen, fra cykelstiens nærmeste kant.

Læs også
Bøderegn får kritik i Ringsted - nu forsvarer P-Nord deres afgifter
Læs også
Bøderegn får kritik i Ringsted - nu forsvarer P-Nord deres afgifter

Parkeringsselskabet mener dog, at der "findes ingen endegyldig, lovfæstet definition på vejkrydsbegrebet", men at begrebet bygger på en fortolkning af "forarbejder, sædvane, kutyme og retspraksis".

Ifølge Parkeringskontrol Nord defineres et vejkryds ved, at når to veje mødes med mere end almindelig færdsel.

Sagen ankes

Selvom Michael Antoni Jensen har vundet sagen, så er han sikker på, at det ikke er slut endnu.

- Jeg er helt sikker på, at P-Nord anker sagen til landsretten, så snart de kan. Det har de gjort før, så det gør de nok igen, så der er ingen grund til at tage glæderne på forskud.

Og parkeringsselskabet bekræfter over for TV2 ØST, at man ønsker at søge om tilladelse hos procesbevillingsnævnet til at anke sagen.

Håb om politisk betydning

Fra starten af 2021 og til 20. januar 2022 er der blevet givet præcis 2.772 parkeringsbøder i Ringsted Kommune. Ifølge flere beboere skyldes det blandt andet, at parkeringsvagterne hos parkeringsselskabet P-Nord håndhæver nogle uklare regler, der ikke er til at gennemskue for almindelige mennesker.

I denne sag er det indtil videre konkluderet, at P-Nord har givet en bøde, der ikke burde være givet, men formanden i Miljø- og Klimaudvalget har stadig tiltro til P-Nord på trods af sagens udfald.

- Det er P-Nord der har ekspertisen til at bedømme det, og det kan være, de har taget fejl. Det sker jo for alle, men så må de rette ind efter det, tænker jeg, siger Britta Nielsen (SF).

Vi har tidligere fortalt om Mogens Madsen, som har oplevet at få en afgift på Fynsgade for at parkere ni meter fra det, han mener, blot er en indkørsel, men som p-vagten har kategoriseret som et vejkryds, hvilket betyder, at man skal holde minimum 10 meter væk.

Det er de uklare parkeringsregler, der fik Michael Antoni Jensen til at klage over sin bøde på 510 kroner. 

- Jeg har ikke noget imod parkeringskontrol, og synes som udgangspunkt, at det er en god idé med tidsbegrænsede pladser, men at udnytte en gummiparagraf i loven til at udskrive bøder ved indkørsler i beboelses kvarterer er noget svineri.

Læs også
Beboere rammes af p-kontrol: - De har glemt, hvor mange biler der skal være plads til
Læs også
Beboere rammes af p-kontrol: - De har glemt, hvor mange biler der skal være plads til

Derfor håber Michael Antoni Jensen, at hans bøde nu får indflydelse politisk.

- Jeg håber virkelig, at Ringsted Kommune finder ud, hvad det her handler om, og at det er en mærkelig måde at køre forretning på.

Fogedretten forholder sig kun til den konkrete bøde, og derfor kan andre i en lignende situation ikke forvente, at deres bøde bliver annulleret. 

Afskaffelse af P-Nord skal besluttes i byrådet

Klima- og Miljøudvalget i Ringsted kommune har tidligere rejst spørgsmålet om hvorvidt P-Nord skal afskaffes i Ringsted. 

- Vi har behandlet en sag om afskaffelse af P-Nord, fordi de lavede chikane overfor borgerne, også bad vi om at få den belyst i udvalget. Det har vi fået, og efterfølgende havde vi en afstemning, og her var der ikke flertal for at afskaffe den ordning, fortæller Britta Nielsen og fortsætter.

- Man vil stadig gerne have en parkeringskontrol i byen, og man kan ikke differentiere og sige, at man kun vil have parkeringsvagter i bymidten. Hele byen er omfattet af parkering kontrollen, fordi færdselsloven gælder for alle.

Men den beslutning er Konservative ikke enige i, og derfor har de begæret sagen om afskaffelse af P-Nord i byrådet.


Nyhedsoverblik