Styrelse kritiserer afdelingssygeplejerske i retten

En afdelingssygeplejerske er anklaget i en sag, hvor en 76-årig kvinde blev kvalt i sondemad. Styrelsen for Patientsikkerhed kritiserer ledelsen i retten.

Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Retten i Nykøbing Falster behandler mandag en sag, hvor en tidligere afdelingssygeplejerske ved Nykøbing Falster Sygehus er anklaget for grov eller gentagen forsømmelse eller skødesløshed i forbindelse med en sag, hvor en ældre kvinde blev kvalt i sin sondemad under indlæggelse. 

Styrelsen for Patientsikkerhed mener ikke, at afdelingssygeplejersken har levet op til sit ansvar. Hun har ikke udvist den fornødne samvittighedsfuldhed i behandlingen af Tove Sonn, lyder det i retten.

Afdelingssygeplejersken er anklaget for ikke at have lagt en tværfaglig plan for pleje af 76-årige Tove Sonn, der blev indlagt på afdelingen.

Den manglende tværfaglige plan skulle have ført til, at komplikationer ikke kunne blive håndteret patientsikkerhedsmæssigt forsvarligt, lyder det i anklageskriftet.

Blev kvalt i sondemad

Tove Sonn afgik ved døden efter 15 dages indlæggelse på Nykøbing Falster Sygehus.

Hun var efter en række hjerneblødninger delvist lammet, var sengeliggende, kunne ikke spise almindeligt og måtte derfor have sondemad.Tove Sonn blev indlagt på sygehuset, fordi hun havde lungebetændelse og skulle have antibiotika, og derefter var planen, at hun skulle sendes hjem igen.

Tove Sonn havde i 17 år boet hos sin søn Ib Sonn og hans ægtefælle Tom. Begge mænd arbejder med sygepleje. Det var måske derfor, de blev rystede over den behandling, Tove Sonn fik på afdeling M130 på Nykøbing Falster Sygehus.

De mener begge, at personalet ikke overholdte retningslinjerne for at give sondemad og gav den alt for hurtigt til Tove Sonn.

VIDEO: Sådan her lød det i september 2018, da TV2 ØST kunne fortælle om Tove Sonn og hendes forløb på Nykøbing Falster Sygehus.

 

Der skulle have været en tværfaglig plan for pleje

Mandag formiddag var en oversygeplejerske fra Styrelsen for Patientsikkerhed i vidneskranken.

Ifølge hende skal der altid ligge en behandlingsplan. Her er det lægen, der har ansvaret for den medicinske behandling, men det sker i samarbejde med sygeplejersken.

I forhold til den konkrete sag, hvor der skal gives sondemad, skal der ligge en tværfaglig plan, der i høj grad indeholder sygepleje, fremhævede oversygeplejersken i retten.

Planen lægges som regel af sygeplejerskerne og lægen, men når der er afvigelser fra retningslinjerne, bør afdelingssygeplejersken inddrages.

Styrelse: Man skal lytte til pårørende

Under Tove Sonns indlæggelser opstod der en række komplikationer. Hun skulle suges for sondemad, og hendes nyretal steg.

Her påpegede Styrelsen for Patientsikkerhed, at hvis der er tvivl om sygeplejen, så skal man have en leder ind over. Hvis der er pårørende, der sætter spørgsmålstegn ved behandlingen, skal ledelsen også altid inddrages.

Styrelsen for Patientsikkerhed fremhæver, at der i dette særlige tilfælde var tale om pårørende, der havde erfaring med at passe moren i en årrække. De havde selv en sundhedsfaglig uddannelse, og de var vant til at indgive sondemad. Dem skulle man lytte til, lød det i retten.

Man skal som afdelingssygeplejerske aktivt ind over

Da Tove Sonn var indlagt, bad parret flere gange personalet om, at hun blev lejret i en 45 graders vinkel - hun skulle sidde op. Hun var lam og kunne ikke tåle at ligge ned. Men når de kom, lå Tove Sonn angiveligt ned.

De prøvede at sætte sedler op på hendes stue, men lige meget hjalp det.

Afdelingssygeplejersken har selv forklaret i retten, at hun havde tillid til sit personale og gik ud fra, at de fulgte de gældende retningslinjer på området. På et tidspunkt bad hun personalet om at tjekke op på retningslinjerne.

Men ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed er dette ikke nok. Man skal som afdelingsleder ind over aktivt.

- Man kan godt gå og sige til de pårørende, at vi vælger at følge de retningslinier, vi har. Men så skal man argumentere for, hvorfor man gør det. Og så skal det dokumenteres i journalen. Det er ikke sket her, sagde oversygeplejersken fra Styrelsen for Patientsikkerhed i retten.

Ingen dokumentation i journalen

Alle afhørte fra plejerpersonalet har i retten fortalt, at sondemaden blev givet efter retningslinierne, men de pårørende mener at det blev givet for hurtigt.

Styrelsen for Patientsikkerhed har dog bemærket, at Tove Sonn ofte blev suget efter indgivelse af sondemad.

- Det bemærkes også at der ikke er dokumenteret i journalen, at der var problemer med indgivelse af sondemad. Det bemærkes, at der ikke er dokumenteret i journalen, at man har kontrolleret at sonden lå korrekt hver dag, siger oversygeplejersken fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Alle afhørte siger, at Tove Sonn var lejret korrekt, men sønnen siger noget andet.

Der er flere sundhedspersoner, der har gjort opmærksom på at der var problemer med pasningen af Tove Sonn, og at afdelingssygeplejersken ikke er gået aktivt ind i dette.

Det forventes at der falder dom senere i dag.